Conferința Episcopilor din România susține familia naturală și dezaprobă parteneriatele civile. – RV

RV 07 mar 2017. Biserica catolică din România își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea legislativă vizând parteneriatele civile între persoane de același sex și solicită retragerea inițiativei: aflăm dintr-o Scrisoare deschisă adresată Parlamentului de la București semnată de cardinalul Lucian Mureșan, președintele Conferinței Episcopilor din România. Atare propunere, se afirmă în Scrisoarea primită la redacție de la secretariatul Conferinței, reprezintă un adevărat ”atac la demnitatea persoanei și la integritatea familiei”, dar și ”un atentat la adresa drepturilor copiilor”. ”Vocația pro-occidentală a națiunii noastre”, mai subliniază episcopii catolici, ”nu presupune copierea modelelor ideologice distructive”. Controversata propunere legislativă a fost lansată în contextul pregătirii referendumului care solicită modificarea Constituției României în ce privește definirea familiei nu ca uniune generică între soți, ci ca uniune între bărbat și femeie.

Prin scrisoarea deschisă, Biserica catolică din România ”dorește să aducă la cunoștința forurilor abilitate şi a societăţii civile poziţia Bisericii Catolice față de viață și căsătorie”. ”Instituția familiei are un fundament natural și nu este un construct arbitrar. Legea familiei este deplina concordanță cu legea firii. Relația dintre un bărbat și o femeie e diferită prin natura sa de relația dintre doi bărbați sau dintre două femei. De aceea, nu se poate vorbi de vreo nedreptate sau «discriminare», atunci când societatea abordează în mod diferit aceste tipuri de relații. Revendicarea unor «drepturi speciale» legate de anumite preferințe sexuale, este o ideologie îndreptată în mod explicit spre subminarea moralității și a instituțiilor acestei Civilizații – începând cu familia – cu scopul declarat de a o distruge. Acest lucru este confirmat de faptul că în toate țările în care a fost legalizat «parteneriatul civil» între persoane de același sex, a urmat invariabil și legalizarea «căsătoriei» homosexualilor cu noi revendicări de «drepturi» pentru cupluri de același sex, precum adopția de copii și reproducerea asistată medical”.

”Vocația pro-occidentală a națiunii noastre”, se mai afirmă în scrisoarea adresată Parlamentului, ”nu presupune copierea modelelor ideologice distructive. Dimpotrivă, românii, ca popor creștin, sunt chemați să ajute Europa și Civilizația din care facem parte să-și refacă rădăcinile creștine și morale. Mai mult, ”legalizarea «parteneriatelor civile», respectiv a «căsătoriei» homosexualilor, reprezintă o mutație civilizațională fundamentală, posibil ireversibilă, într-o direcție ideologică ale cărei consecințe negative pentru societățile occidentale sunt în prezent evidente. Nu este onorabil să fie susținută promovarea – rapidă și lipsită de transparență – a unor asemenea proiecte, despre care se știe că nu se bucură de sprijin în societatea românească”.

În Scrisoarea deschisă, episcopii catolici din România amintesc faptul că ”societatea are drept celulă de bază familia. Prin recunoașterea oficială a instituției căsătoriei, societatea aduce o recunoaștere specială angajamentului asumat din dragoste, în mod liber și responsabil, de către un bărbat și o femeie, de a întemeia o familie, legându-și viețile într-o relație de fidelitate, stabilă, durabilă, în care se vor naște și vor fi educate noile generații. Biserica doreşte să amintească faptul că darul nepreţuit al vieții are un curs firesc, iar natura are legile sale înscrise în Creație. Această recunoaștere din partea societății este legată de faptul că familia, astfel definită, aduce un serviciu de cea mai mare importanță binelui comun, asigurând supraviețuirea biologică și culturală a comunității. Recunoașterea din partea societății a instituției familiei nu reprezintă, așadar, o simplă oficializare a unei relații private între persoane. Constituția conferă Statului dreptul și datoria de a ocroti căsătoria și familia. Orice formă de subminare a familiei întemeiate pe căsătoria adevărată (dintre un bărbat și o femeie) este și un atentat la adresa drepturilor copiilor”.

Într-un moment în care țara trece printr-o criză demografică fără precedent, episcopii catolici afirmă că ”viitorul României, ca existență fizică, precum și culturală și spirituală, depinde de familia firească. Legislatorii trebuie să înțeleagă că, înainte de toate, dau seamă în fața lui Dumnezeu pentru activitatea lor în slujba binelui comun. Prin urmare, Biserica Catolică din România consideră că «Proiectul de lege privind stabilirea parteneriatelor civile» este un atac la demnitatea persoanei, la integritatea familiei, implicit la echilibrul vieții sociale și la viitorul nației noastre. Pentru binele comun al societăţii şi al familiei, cât şi pentru demnitatea fiecărei persoane, Biserica Catolică din România solicită retragerea Proiectului de lege 498/2016 trimis spre adoptare Camerei Deputaților din Parlamentul României».

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia