Papa Francisc, la bazilica Sfântul Paul din Afara Zidurilor, unde a prezidat celebrarea Vesperelor Secunde. – AP

26 ianuarie 2017. Reconcilierea este un dar al lui Dumnezeu care nu se obține fără sacrificiu; între creștini reconcilierea va putea fi autentică doar prin depășirea autoreferențialității și învățând unii de la alții. Pe această reflecție s-a concentrat pontiful în omilia din cadrul celebrării rugăciunii Vesperelor Secunde, la bazilica Sfântul Paul din Afara Zidurilor, miercuri seară, în sărbătoarea Convertirea sfântului apostol Paul, care a marcat încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, desfășurată între 18 și 25 ianuarie. La celebrare au participat reprezentanți ortodocși, anglicani și de alte confesiuni. Colega noastră Gabriela Ceraso, de la redacția în limba italiană, ne oferă mai multe amănunte:

Revoluția trăită de Paul din Tars, după întâlnirea cu Isus, este revoluția creștinilor dintotdeauna: iertare, iubire, mărturie și sacrificiu. Vorbind în fața fraților aparținând altor Biserici și confesiuni creștine, pontiful a indicat episodul convertirii sfântului apostol Paul drept cheia care iluminează încă o dată parcursul spre unitatea deplină.

În Cristos, Dumnezeu oferă umanității iubire și reconciliere
Pe calea Damascului, Paul experimentează “iubirea gratuită și nemeritată” a lui Dumnezeu, înțelegând atunci că trebuie să adere cu totul la Dumnezeu, fără să se mai încreadă în propriile forțe:

Papa Francisc: «Astfel experimentează năvălirea unei vieți noi, a vieții în conformitate cu Duhul, în care, prin puterea Domnului cel Înviat, ajunge să cunoască iertarea, încrederea și mângâierea. Și Paul nu poate ține pentru sine această noutate: este îmboldit de har să proclame vestea bună a iubirii și a reconcilierii pe care Dumnezeu o oferă pe deplin umanității în Cristos.»

Prin urmare “reconcilierea spre care ne simțim îndemnați nu este doar inițiativa noastră” ci, după cum explică pontiful, înainte de a fi un efort uman “este în primul rând un dar gratuit al lui Dumnezeu, oferit în Cristos”.

Referindu-se la posibilitatea de a proclama Evanghelia reconcilierii, după secole de diviziuni, Sfântul Părinte atrage atenția că nu este lipsită de sacrificii calea pe care ne-o indică și în prezent sfântul apostol Paul:
Papa Francisc: «Este un îndemn de a ieși din orice fel de izolare, de a depăși tentația autoreferențialității, care împiedică perceperea a ceea ce Duhul Sfânt împlinește dincolo de propriile spații. O autentică reconciliere între creștini se va putea realiza când vom ști să recunoaștem reciproc darurile  avute și vom fi în măsură să învățăm unii de la alții cu umilință și docilitate, fără a aștepta ca alții să învețe mai întâi de la noi. »

Fără a ignora importanța de a privi în urmă, lucru “deosebit de necesar pentru a purifica memoria”, papa Francisc a atras atenția asupra pericolului “de a ne fixa asupra trecutului” și de a insista pe amintirea faptelor și a greșelilor îndurate, îndemnându-ne “să ne orientăm spre un viitor nou, deschis spre speranța care nu dezamăgește”.
Papa Francisc: «Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să tragem forță din amintire, amintindu-ne de binele primit de la Domnul; însă ni se cere să lăsăm în urma noastră trecutul pentru a-l urma pe Isus astăzi și a trăi o viață nouă în El. Să-i permitem Celui care face noi toate lucrurile (cf Ap 21,5) să ne orienteze spre un viitor nou, deschis spre speranță, care nu dezamăgește, un viitor în care diviziunile vor putea fi depășite și credincioșii, reînnoiți în iubire, vor fi pe deplin și vizibil uniți.»

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia