Luni, 12 decembrie 2016, a fost prezentat presei Mesajul papei Francisc la Ziua mondială a păcii 2017 – AP

RV 12 dec 2016. ”Nonviolența, stilul unei politici pentru pace”, este tema mesajului pe care papa Francisc l-a trimis pentru cea de-a 50-a Zi mondială a păcii, care se marchează pe 1 ianuarie 2017. Mesajul Sfântului Părinte a fost prezentat luni, 12 decembrie 2016, la Sala de Presă a Sfântului Scaun.

La începutul unui an nou, papa Francisc transmite urările sale de pace popoarelor și națiunilor lumii, dar și fiecărui om în parte ”pentru ca chipul și asemănarea lui Dumnezeu în orice persoană să ne permită să ne recunoaștem unii altora darurile sacre înzestrate cu o demnitate imensă. Mai ales în situațiile de conflict”, scrie pontiful, ”să respectăm această «demnitate mai profundă» și să facem din nonviolență stilul nostru de viață”. Fiind cea de-a 50-a Zi mondială a păcii, papa Francisc face referință în mesajul său la prima Zi mondială a păcii și la mesajul predecesorului său Fericitul Paul al VI-lea, care spunea: ”A ieșit în sfârșit la suprafață în mod clar convingerea că pacea este unica și adevărata linie a progresului uman (nu tensiunile unor naționalisme ambițioase, nu cuceririle violente, nu reprimările aducătoare de falsă ordine civilă)”. Fericitul Paul al VI-lea atrăgea atunci atenția cu privire la ”pericolul de a crede că diferendele internaționale nu ar putea fi soluționate pe calea rațiunii, adică prin tratative bazate pe drept, justiție și echitate, ci doar pe calea forțelor de descurajare și ucigătoare”.

Papa Francisc evidențiază în Mesajul său pentru Ziua mondială a păcii importanța nonviolenței ca stil al unei politici de pace și cere de la Dumnezeu ”să ne ajute pe noi toți să ne inspirăm din nonviolență în profunzimea simțămintelor noastre și a valorilor personale”. ”Caritatea și nonviolența”, își exprimă speranța sa papa Francisc, ”să fie cele care să călăuzească modul în care ne tratăm unii pe alții în raporturile interpersonale, în cele sociale și internaționale. Când știu să reziste la tentația răzbunării, victimele violenței pot fi protagoniștii cei mai credibili ai proceselor nonviolente de construcție a păcii. Fie ca nonviolența, de la nivel local și de fiecare zi până la cel al ordinii mondiale, să devină stilul caracteristic al deciziilor, relațiilor și acțiunilor noastre, al politicii în toate formele sale”.

O lume fragmentată
Nu e ușor de știut, afirmă mai departe Sfântul Părinte în mesaj, ”dacă lumea de astăzi este mai mult sau mai puțin violentă decât era ieri, nici dacă mijloacele moderne de comunicare și mobilitatea care marchează epoca noastră ne fac mai conștienți de violență sau mai resemnați în fața acesteia. În orice caz, această violență care se practică «pe bucăți», în forme și la niveluri diverse, provoacă suferințe enorme de care suntem foarte conștienți”. În acest sens, pontiful menționează războaiele interne și internaționale, terorismul, criminalitatea și atacurile armate imprevizibile, abuzurile suferite de migranți și de victimele traficului cu ființe umane, devastarea mediului. ”Cu ce scop?”, se întreabă papa Francisc. ”Violența permite atingerea unor obiective de valoare durabilă? Tot ceea ce dobândește nu este oare declanșarea represaliilor și spirale de conflicte letale care aduc beneficii numai unor puțini «domni ai războiului»? ”.

Violența, continuă papa Francisc, ”nu este cura de care are nevoie lumea noastră fragmentată. A răspunde la violență cu violență conduce, în cel mai bun caz, la migrații forțate și la suferințe imense, pentru că mari cantități de resurse sunt destinate în scopuri militare și sustrase exigențelor zilnice ale tinerilor, ale familiilor în dificultate, ale celor în vârstă, bolnavi, a celor mai mulți locuitori ai lumii. În cel mai rău caz, poate duce la moartea fizică și spirituală a multor oameni, dacă nu chiar a tuturor”.

Vestea cea bună
”Isus însuși a trăit în vremuri de violență. El a învățat că adevăratul câmp de bătălie în care se înfruntă violența și pacea este inima omului. «Din inima omului ies gândurile rele» (Mc 7,21). Dar mesajul lui Cristos, în fața acestei realități, oferă răspunsul radical pozitiv: El a predicat fără oboseală iubirea necondiționată a lui Dumnezeu care primește și iartă și i-a învățat pe discipolii săi să-i iubească pe dușmani (cf Mt 5,44) și să întoarcă celălalt obraz (cf Mt 5,39). Când i-a împiedicat să o ucidă cu pietre pe cei care acuzau femeia adulteră (cf In 8,1-11) și când, în noaptea înainte de a muri, i-a spus lui Petru să pună sabia în teacă (cf Mt 26,52), Isus a trasat calea nonviolenței, pe care a parcurs-o până la sfârșit, până pe cruce, prin care a realizat pacea și a distrus dușmănia (cf Ef 2,14-16). De aceea, cel care primește Vestea cea bună a lui Isus, știe să recunoască violența pe care o poartă în sine și se lasă vindecat de milostivirea lui Dumnezeu, devenind la rândul său instrument de reconciliere, după îndemnul Sfântului Francisc din Assisi: «Pacea pe care o vestiți cu buzele, să o aveți din belșug în inimile voastre». A fi discipoli ai lui Isus, mai spune papa Francisc în mesajul său la Ziua mondială a păcii 2017, înseamnă a adera și la propunerea sa de nonviolență” pentru că ”evanghelia imperativului «iubiți pe dușmanii voștri» (cf Lc 6,27) este considerată «magna charta a nonviolenței creștine»: aceasta nu se constă «în a se resemna în fața răului (…) ci în a răspunde la rău cu bine (cf Rom 12, 17-21), sfărâmând în acest fel lanțurile nedreptății».

Biserica s-a angajat pentru punerea în practică a unor strategii nonviolente de promovare a păcii în multe țări, solicitând chiar actorii cei mai violenți la eforturi de construire a unei păci juste și durabile. ”Acest efort depus în favoarea victimelor nedreptății și violenței nu este un patrimoniu exclusiv al Bisericii catolice”, mai spune papa în mesaj, ”dar este caracteristic multor tradiții religioase pentru care «compasiunea și nonviolența sunt esențiale și arată calea vieții». O spun încă o dată: «Nicio religie nu este teroristă». Violența este o profanare a numelui lui Dumnezeu. Să nu obosim niciodată în a repeta acest lucru: «Niciodată numele lui Dumnezeu nu poate justifica violența. Numai pacea este sfântă. Numai pacea este sfântă, nu războiul!».

Nonviolența începe în familie
Pontiful îndeamnă la finalul mesajului său la cultivarea nonviolenței în primul rând în familie, cerând în mod urgent ”oprirea violenței domestice și a abuzurilor asupra femeilor și a copiilor”. ”Dacă originea din care provine violența este inima oamenilor”, se citește în mesaj, ”atunci este fundamental a parcurge calea nonviolenței în primul rând în interiorul familiei. Aceasta este o componentă a acelei bucurii a iubirii pe care am prezentat-o în martie a.c. în exhortația apostolică «Amoris laetitia», la încheierea celor doi ani de reflecție din partea Bisericii despre căsătorie și familie. Familia este creuzetul indispensabil prin care soții, părinții și fiii, frații și surorile învață să comunice și să aibă grijă unii de alții în mod dezinteresat, și în care frecușurile sau de-a dreptul conflictele trebuie să fie depășite nu prin forță, ci prin dialog, respect, căutarea binelui celuilalt, milostivire și iertare. Din sânul familiei, bucuria iubirii se răspândește în lume și se iradiază în întreaga societate. De altfel, o etică a fraternității și a conviețuirii pașnice între persoane și popoare nu se poate baza pe logica fricii, violenței și închiderii, ci pe responsabilitate, respect și dialog sincer. În acest sens, fac un apel în favoarea dezarmării, precum și a interzicerii și abolirii armelor nucleare: descurajarea nucleară și amenințarea distrugerii reciproce sigure nu pot întemeia acest tip de etică. Cu aceeași urgență invoc să se oprească violența domestică și abuzurile asupra femeilor și a copiilor”.

Sfântul Părinte menționează, de asemenea, faptul că la 1 ianuarie 2017 își începe activitatea noul Departament pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, rod al reformei Curiei Romane, și, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, invocă darul păcii pentru anul care stă să vină, din convingerea că «nimic nu este imposibil dacă ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune» și că «toți pot fi artizani ai păcii».

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia