Cardinalul Beniamino Stella07.12.2016, Vatican (Catholica) – Versiunea actualizată a documentului privind formarea preoțească, dat publicității miercuri, abordează printre altele teme precum clericalismul, homosexualitatea și protejarea minorilor. „A fi un preot bun cere, pe lângă trecerea tuturor examenelor, o maturizare demonstrată umană, spirituală și pastorală”, a declarat Cardinalul Beniamino Stella, prefectul Congregația pentru Cler, pentru L’Osservatore Romano. Afirmația a fost făcută în contextul discuției despre „Darul vocației preoțești”, noua ediție a documentului dicasterului privind „fundamentele formării preoțești”.

„Cred că este superfluu să spun că se găsesc în text diferite inovații minore, din perspectiva abordării problemei, a vocabularului folosit, al metodologiei formative propuse și a impulsului dat de actualul magisteriu pontifical”, a spus prelatul. Presa a acordat atenție în special faptului că instrucțiunea Vaticanului reafirmă că homosexualii nu pot fi admiși în seminarii. „Darul vocației preoțești” citează instrucțiunea din 2005 a Congregației pentru Educația Catolică pe această temă, afirmând că „Biserica nu poate admite în seminar sau la ordinele sfinte pe cei care practică homosexualitatea, care prezintă tendințe homosexuale puternice sau sprijină așa numita ‘cultură gay’”. Se separă însă cazurile în care tendințele homosexuale „au fost doar expresia unei probleme trecătoare” și se subliniază că „într-o relație de dialog sincer și de încredere reciprocă, seminaristul este obligat să spună formatorilor săi despre dubiile sau dificultățile pe care le are în acest sens”.

Documentul discută și despre protecția minorilor și despre însoțirea victimelor, afirmându-se că trebuie dată „cea mai mare atenție” și că Biserica trebuie să fie atentă ca seminariștii „să nu fie implicați în nici un fel în orice infracțiune sau comportament problematic în acest sens” și că „formatorii trebuie să se asigure că cei care au avut experiențe dureroase pe această temă primesc însoțirea specială și potrivită”. Se mai spune că protecția minorilor trebuie să fie inclusă în formare, cu modalitățile de a răspunde exploatărilor și violențelor precum traficul de minori, munca forțată și abuzul sexual asupra minorilor sau a adulților vulnerabili. Documentul recomandă de asemenea ca Episcopii responsabili de seminarii să fie în dialog cu Comisia Pontificală pentru Protecția Minorilor, înființată de Papa Francisc în 2013.

Clericalismul este discutat în contextul identității preoțești ca bază și scop al formării. Documentul spune că seminariștii „trebuie să fie educați astfel încât să nu devină victime ale ‘clericalismului’, nici ai ispitei de a-și modela viețile în căutarea consensului popular. Aceasta ar conduce inevitabil la un eșec în slujirea lor de lideri ai comunități, făcându-i să perceapă Biserica doar ca o instituție umană.” Se subliniază că hirotonirea întru preoție, în timp ce face din cel ce primește Sacramentul „un lider al oamenilor”, „nu trebuie să îl transforme în stăpân peste turmă”.

Cardinalul Stella a mai declarat pentru L’Osservatore Romano că noua versiune a fost necesară datorită „schimbărilor din contextele istorice, socio-culturale și ecleziale” apărute după ultima ediție din 1985. Au avut loc schimbări semnificative privitor la „imaginea sau viziunea preotului, nevoile spirituale ale Poporului lui Dumnezeu, provocările noii evanghelizări, limbajul de comunicare și multe altele”. „Se pare că formarea preoților trebuie reimpulsionată, reînnoită și repusă în centru”, a susținut prelatul, adăugând că Congregația pe care o conduce a fost „încurajată și luminată de învățătura Papei Francisc”.

Cardinalul a amintit patru piloni ai formării preoțești: umană, spirituală, intelectuală și pastorală. Privind pilonul formării umane a spus că un accent particular se pune pe faptul că „cineva nu poate fi preot fără un echilibru între minte și inimă și fără maturitate afectivă, fiecare lacună sau problemă nerezolvată în această zonă riscând să devină grav dăunătoare, atât pentru persoană cât și pentru Poporul lui Dumnezeu”. În acest sens, „Darul vocației preoțești” subliniază necesitatea unei „perioada propedeutice” în seminarii, cunoscută în unele locuri ca „anul spiritual” dinaintea muncii academice depline.

Cardinalul Stella a spus că se insistă pe discernământul vocațional, într-un efort „de depășire a mentalității de bandă rulantă care s-a dezvoltat în trecut”. A spus că Episcopii și formatorii „sunt chemați să exercite o atenție ageră privitor la gradul de potrivire al fiecărui candidat, fără grabă sau superficialitate”. Efortul de „formare integrală” este central documentului, și astfel, pe lângă diviziunea tradițională a formării în etapele de studii filosofice și teologice, a fost adăugată o diviziune întreită a etapelor de ucenicie, configurare și pastorație. Fiecărei astfel de etape „îi corespunde un itinerar și un conținut formativ, orientat spre o asimilare cu imaginea Bunului Păstor”.

Cardinalul Stella vede umanitatea, spiritualitatea și discernământul ca fiind „cuvinte cheie” care formează temelia viziunii documentului. „Nu pot insista suficient pe nevoia ca seminariștii să fie însoțiți într-un proces de creștere care îi va ajuta să devină persoane ce sunt uman echilibrate, liniștite și stabile”, a spus el. „Doar în acest fel va fi posibil să avem preoți cu trăsături prietenești, care sunt autentici, loiali, liberi interior, stabili afectiv, capabili să combine relația interpersonală pașnică cu trăirea sfaturilor evanghelice fără rigiditate, ipocrizie sau ambiguitate.”

Legat de spiritualitate, Cardinalul Stella a afirmat că preotul trebuie să fie „un discipol care îl iubește cu pasiune pe Domnul”. „Doar în acest fel – cultivându-și viața spirituală cu disciplină și cu dedicare – pot fi depășite vechile viziuni birocratice despre slujirea preoțească, pentru ca să avem preoți motivați puternic de Evanghelie, capabili să simtă cu Biserica și care să fie, asemenea lui Isus, samariteni milostivi.” Legat de discernământ, prefectul a spus că „cine urmează calea evanghelică și se scufundă în viața în Duh, depășește abordarea ideologică și rigoristă, descoperind că procesele și situațiile de viață nu pot fi clasificate printr-o schemă inflexibilă sau prin norme abstracte, ci în schimb este nevoie de ascultare, de dialog și de interpretarea mișcărilor inimii”. A subliniat importanța direcțiunii spirituale pentru a permite seminariștilor să crească în discernământ.

Concluzionând, Cardinalul Stella i-a încurajat pe preoți spunând: „Domnul nu oferă niciodată mai puțin decât promite și, dacă l-ai chemat, va face să strălucească lumina Sa asupra ta, fie că trăiești în întuneric, în ariditate, oboseală sau moment de eșec pastoral. Aș dori să recomand preoților ca să nu lase agitația sănătoasă, ce menține progresul lor pe calea cea bună, să se stingă! Nu neglijați rugăciunea, aveți mare grijă de viața voastră spirituală, rămâneți dispuși zilnic să vă formați și să vă lăsați susținuți și să învățați de viața pastorală și de Poporul lui Dumnezeu. Trebuie să rămânem vigilenți, așa după cum sugerează acest timp al Adventului, să nu lăsăm ca obișnuința sau mediocritatea să omoare darul pe care ni l-a dat Domnul.”

Exprimaţi-vă opinia