Papa Francisc06.12.2016, Vatican (Catholica) – În mesajul său pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații din 2017, Papa Francisc se concentrează pe nevoia de a fi discipoli misionari care în primul rând se îndrăgostesc de Dumnezeu, iar apoi sunt impulsionați să acționeze, răspândind cu zel Vestea cea Bună pe care au auzit-o. „Poporul lui Dumnezeu are nevoie să fie condus de păstori care își dedică viața în slujba Evangheliei”, scrie Pontiful în mesajul făcut public în ultima zi din luna noiembrie, cerând parohiilor și asociațiilor și grupurilor de credincioși: „continuați să îl rugați pe Domnul ca să trimită lucrători în secerișul Său și să ne dea preoți îndrăgostiți de Evanghelie, capabili să devină aproapele cu frații și, astfel, să fie semn viu al iubirii milostive a lui Dumnezeu.”

Fixată pentru 7 mai anul viitor, cea de-a 54-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocații este marcată, conform tradiției, în a patra duminică de după Paști, având ca temă „Conduși de Duhul Sfânt pentru misiune”. „În anii trecuți, am avut ocazia să reflectăm asupra a două aspecte care se referă la vocația creștină: invitația de ‘a ieși din noi înșine’ pentru a ne pune în ascultarea glasului Domnului și importanța comunității ecleziale ca loc privilegiat în care chemarea lui Dumnezeu se naște, se alimentează și se exprimă”, amintește Sfântul Părinte la începutul mesajului. „Acum aș vrea să mă opresc asupra dimensiunii misionare a chemării creștine. Cine se lasă atras de glasul lui Dumnezeu și a pornit în urmarea lui Isus, descoperă foarte repede, înlăuntrul său, dorința de nesuprimat de a duce Vestea Bună fraților, prin evanghelizare și prin slujirea în caritate.” Și accentuează: „Toți creștinii sunt constituiți misionari ai Evangheliei!”

Angajarea misionară, continuă mesajul, „nu este ceva care se adaugă la viața creștină, ca și cum ar fi un ornament, ci, dimpotrivă, este situată în inima credinței înseși: relația cu Domnul implică faptul de a fi trimiși în lume ca profeți ai cuvântului Său și martori ai iubirii Sale”. Pontiful a admis: „nu sunt puține întrebările care apar atunci când vorbim despre misiunea creștină: ce înseamnă a fi misionar al Evangheliei? Cine ne dăruiește forța și curajul vestirii? Care este logica evanghelică din care se inspiră misiunea?” Iar răspunsul l-a dat oprindu-se la trei scene evanghelice: începutul misiunii lui Isus în sinagoga din Nazaret (cf. Lc 4,16-30); drumul pe care El îl parcurge ca înviat alături de discipolii din Emaus (cf. Lc 24,13-35); și parabola seminței (cf. Mc 4,26-27). Pe aceste trei a construit trei idei:

„Isus este uns de Duhul Sfânt și trimis”, explicând că „a fi discipol misionar înseamnă a participa activ la misiunea lui Cristos, pe care însuși Isus o descrie în sinagoga din Nazaret”, misiune care este și a noastră: „a fi unși de Duhul Sfânt și a merge spre frați ca să vestim Cuvântul, devenind pentru ei un instrument de mântuire”. A continuat cu a doua idee: „Isus se alătură drumului nostru”. A-l contempla pe Isus Înviat, care merge alături de discipolii din Emaus, poate ajuta la reînsuflețirea încrederii noastre, a spus Papa. Iar aceasta pentru că „creștinul nu poartă singur angajarea misiunii, ci experimentează, chiar și în încercări și în neînțelegeri, că Isus merge cu el, vorbește cu el, respiră cu el, muncește cu el. Îl simte pe Isus viu împreună cu el în mijlocul angajării misionare.”

În fine, a treia idee a sintetizat-o astfel: „Isus face să încolțească sămânța”. „Evanghelia ne invită să refuzăm idolatria succesului și a puterii, preocuparea excesivă pentru structuri și o anumită neliniște care răspunde mai mult unui spirit de cucerire decât celui de slujire”, a explicat Pontiful. „Sămânța Împărăției, deși mică, invizibilă și uneori nesemnificativă, crește în tăcere grație lucrării neîncetate a lui Dumnezeu. […] Dumnezeu depășește așteptările noastre și ne surprinde cu generozitatea sa, făcând să răsară roadele muncii noastre dincolo de calculele eficienței umane.”

La final a subliniat importanța invitării tinerilor ca să îl urmeze pe Cristos. „În fața senzației răspândite a unei credințe obosite sau reduse la simple ‘datorii de îndeplinit’, tinerii noștri au dorința de a descoperi fascinația mereu actuală a figurii lui Isus, de a se lăsa interogați și provocați de cuvintele sale și de gesturile Sale și, în sfârșit, de a visa, grație Lui, o viață pe deplin umană, bucuroasă să se dedice în iubire. Maria Preasfântă, Mama Mântuitorului nostru, a avut curajul de a îmbrățișa acest vis al lui Dumnezeu, punând tinerețea sa și entuziasmul său în mâinile sale. Mijlocirea sa să ne obțină aceeași deschidere a inimii, promptitudinea în a rosti acel ‘Iată-mă’ al nostru la chemarea Domnului și bucuria de a porni la drum, asemenea ei, pentru a-l vesti întregii lumi.”

Vocația este un subiect care va fi cu siguranță explorat puternic în următorii ani, din moment ce va fi în inima discuțiilor următorului Sinod al Episcopilor. Anunțată pe 6 octombrie, tema următorului Sinod ordinar, programat în octombrie 2018, este „Tinerii, credința și discernământul vocațional”.

Exprimaţi-vă opinia