Tineri participanți la GMG Cracovia 2016 – OSS_ROM

 RV 22 Nov 2016 Exemplul de credință al Sfintei Fecioare Maria se află în centrul următoarelor trei Zile Mondiale ale Tinerilor. Consiliul Pontifical pentru laici, familie și viață a anunțat temele acestor întâlniri, marcate fie la nivel diecezan, fie la nivel mondial. Aceste teme au fost alese de papa Francisc pentru parcursul trienal al Zilelor Mondiale ale Tineretului, parcurs care va culmina cu Întâlnirea din Panama, din anul 2019.
Ziua Mondială a Tinerilor din anul 2017 va avea drept temă versetul 49 al primului capitol din Evanghelia după Luca: „Cel puternic mi-a făcut lucruri mari” (Lc 1,49). Cea de a XXXIII-a Zi Mondială a Tinerilor, din anul 2018, va avea drept motto versetul: „Nu te teme, Maria, pentru că ai aflat har la Dumnezeu” (Lc 1,30). Dacă primele două întâlniri vor fi marcate doar la nivel diecezan, cea de-a treilea se va desfășura în Panama, unde tinerii din toată lumea se vor aduna îndrumați de versetul: „Iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38).

Parcursul spiritual indicat de Sfântul Părinte urmează în mod coerent reflecția începută odată cu ultimele trei Zile Mondiale ale Tineretului (2014-2016), care s-au concentrat pe tema Fericirilor. În discursul pregătit pentru întâlnirea cu voluntarii de la Întâlnirea Mondială a Tinerilor de la Cracovia, din 2016, papa Francisc prezenta comportamentul Maicii lui Isus, indicând-o ca model de imitat. Apoi, vorbind în mod liber, Pontiful Roman i-a îndemnat pe tineri să „își amintească de trecut, să aibă curaj în prezent și să aibă sau să fie speranță pentru viitor”. Astfel, cele trei teme anunțate dau itinerariului spiritual al viitoarelor Zile Mondiale ale Tinerilor o conotație mariană puternică, reamintind în același timp imaginea unor tineri aflați în mișcare între trecut (2017), prezent (2018) și viitor (2019), conotație animată de cele trei virtuți teologale: credința, iubirea și speranța.

Parcursul spiritual propus tinerilor arată și o sintonie evidentă cu reflecția pe care papa Francisc a încredințat-o viitorului Sinod al episcopilor: „Tinerii, credința și discernământul vocațional”.

(rv – I. Ursuleac)

Exprimaţi-vă opinia