CGlitbaz2

După mai bine de șase săptămâni de rugăciune și dezbateri intense, a luat sfârșit Congregația Generală 36 a ordinului iezuit.

Rezultatele vizibile constau în alegerea noului Părinte General,  a noului Consiliu de conducere al iezuiților,

precum și în elaborarea unor documente directoare pentru viața și organizarea Societății lui Isus.

Însă și mai important este să privim toate aceste roade și să medităm în rugăciune din perspectiva

Celui Care toate le face posibile și către Care toate se îndreaptă:

 

Ajută din când în când, să luăm puțină distanță și să privim departe:

Împărăția nu este doar dincolo de strădaniile noastre, ci și dincolo de viziunea noastră!

Noi nu putem împlini în viața noastră decât o infimă fărâmă din lucrarea de necuprins a lui Dumnezeu.

Nimic din ceea ce facem nu e desăvârșit, altfel spus Împărăția se află mereu înaintea noastră.

Nicio declarație nu epuizează tot ce poate fi spus.

Nicio rugăciune nu poate exprima tot cea ce credem.

Nicio mărturisire nu atinge desăvârșirea.

Niciun program pastoral nu poate cuprinde întreaga misiune a Bisericii.

Cu toate acestea ceva rămâne cu putință.

Sădim ceva ce într-o zi va încolți.

Udăm semințe deja sădite, știind că poartă în sine viitorul făgăduit.

Punem temelii ce au nevoie să fie duse mai departe.

Aducem plămadă ce depășește cu mult putințele noastre.

Nu putem face totul, și știind asta ne face mai liberi.

Ne face în stare să începem ceva, dar făcându-l cum se cuvine.

Și chiar dacă e nedesăvârșit, este totuși un început, un pas mai departe,

un prilej ca harul lui Dumnezeu să-și croiască făgaș și să împlinească restul.

Poate nu vom vedea niciodată roadele,

însă asta înseamnă diferența între a fi arhitect și un simplu zidar.

Suntem simpli zidari, și nu arhitecți;

slujitori și nu Messia.

Suntem prorocii unui viitor și nu al propriului sine.

sursa: www.cg36.org

Exprimaţi-vă opinia