31.10.2016, Lund (Catholica) – La câteva ore după ce a aterizat în Suedia, în 31 octombrie 2016, Papa Francisc a afirmat că fără Dumnezeu nu putem face nimic, dar cu El, catolicii și luteranii pot lucra împreună spre o mai mare unitate – nu pentru a uita trecutul, ci pentru a-l vindeca, pentru ca toți creștinii să poată fi mărturisitori mai buni ai milostivirii lui Dumnezeu. Predica Papei a fost ținută alături de predica Rev. Martin Junge, Secretar General al Federației Luterane Mondiale, în cadrul unui serviciu comun de rugăciune al catolicilor și al luteranilor, în Catedrala din Lund, Suedia.

Papa Francisc se află în această țară, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, pentru a participa la evenimentele legate de împlinirea a 500 de ani de la Reformă și pentru a marca de asemenea 50 de ani de dialog ecumenic între Biserica Catolică și Federația Luterană Mondială. Este pentru prima oară când un Papă merge în Scandinavia de la vizita Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, din 1989, încoace. Serviciul comun de rugăciune a inclus cântece religioase, lecturi din Scriptură și rugăciuni rostite de Cardinalul Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, și Papa Francisc, alături de Episcopul luteran Munib Younan, președintele Federației Luterane Mondiale, și Rev. Junge.

În predica sa, Papa a reflectat asupra capitolului 15 din Evanghelia lui Ioan, în care Dumnezeu Tatăl este asemănat cu viticultorul care îngrijește via „și o curăță pentru ca să dea mai mult rod”. Așa cum Isus, „vița adevărată”, este una cu Tatăl, pentru a aduce roade și noi trebuie să fim una cu El, a spus Papa Francisc. „Tatăl se preocupă constant de raportul nostru cu Isus, pentru a vedea dacă suntem cu adevărat uniți cu El. Ne privește, și privirea Sa de iubire ne încurajează să purificăm trecutul nostru și să lucrăm în prezent pentru a realiza acel viitor de unitate pe care atât de mult îl dorește.”

„Trebuie să privim cu iubire și onestitate la trecutul nostru și să recunoaștem eroarea și să cerem iertare: numai Dumnezeu este judecătorul. Trebuie recunoscut cu aceeași onestitate și iubire că diviziunea noastră s-a îndepărtat de intuiția originară a poporului lui Dumnezeu, care aspiră în mod natural să rămână unit, și a fost în istorie perpetuată mai mult de oameni ai puterii din lumea aceasta decât prin voința poporului credincios, care mereu și în orice loc are nevoie să fie condus cu siguranța și duioșia Bunului său Păstor… Dumnezeu este stăpânul viei și cu iubire imensă o hrănește și o ocrotește; să ne lăsăm înduioșați de privirea lui Dumnezeu; singurul lucru pe care El îl dorește este să rămânem uniți ca mlădițe vii cu Fiul Său Isus.”

Cuvintele rostite de Isus la Cina cea de Taină, „Fără Mine nimic nu puteți face”, ne subliniază faptul că „El este cel care ne susține și ne încurajează să căutăm modurile pentru a face unitatea o realitate tot mai evidentă. Fără îndoială, despărțirea a fost un imens izvor de suferințe și de neînțelegeri; dar în aceleași timp ne-a făcut să conștientizăm cu sinceritate că fără El nu putem face nimic, dându-ne posibilitatea de a înțelege mai bine unele aspecte ale credinței noastre. Cu recunoștință recunoaștem că Reforma a contribuit să se dea mai mare centralitate Sfintei Scripturi în viața Bisericii.”

„Prin ascultarea comună a Cuvântului lui Dumnezeu în Scripturi, dialogul dintre Biserica Catolică și Federația Luterană Mondială, a cărei a 50-a aniversare o celebrăm, a făcut pași importanți. Să-i cerem Domnului să ne mențină uniți cu Cuvântul Său, pentru că El este izvor de hrană și de viață; fără inspirația Sa nu putem face nimic.” „Isus mijlocește pentru noi ca mijlocitor la Tatăl și îl roagă pentru unitatea discipolilor Săi ‘pentru ca lumea să creadă’. Aceasta este ceea ce ne întărește și ne determină să ne unim cu Isus pentru a cere cu insistență: ‘Dă-ne darul unității pentru ca lumea să creadă în puterea milostivirii Tale’.”

„Aceasta este mărturia pe care lumea o așteaptă de la noi. Creștini fiind vom fi mărturie credibilă a milostivirii în măsura în care iertarea, reînnoirea și reconcilierea vor fi o experiență zilnică între noi. Împreună putem vesti și manifesta concret și cu bucurie milostivirea lui Dumnezeu, apărând și slujind demnitatea oricărei persoane. Fără această slujire adusă lumii și în lume, credința creștină este incompletă. Luterani și catolici să ne rugăm împreună în această catedrală și să fim conștienți că fără Dumnezeu nu putem face nimic; să cerem ajutorul Său pentru a fi mădulare vii unite cu El, având mereu nevoie de harul Său pentru a putea duce împreună Cuvântul Său lumii, care are nevoie de duioșia Sa și de milostivirea Sa.”

Exprimaţi-vă opinia