22

Încă de la începuturi, Societatea (lui Isus) a fost concepută ca un trup universal. Această metaforă paulină cf. 1 Cor. 12,12 ș.urm., foarte iubită de către Sf. Ignațiu și folosită des în Constituții pentru a face referire la întreaga Societate, a exprimat ideea întemeietorului referitor la vocația noastră ca fiind, în același timp, una și diferită. GC 34, D 7,4. În sărbătoarea Sfântului Frate Alfons Rodriguez ne rugăm în mod deosebit pentru Frații noștri. „Societatea are nevoie de frați, întâi de toate pentru ei înșiși și pentru truda lor, de dragul comunităților, dar și a apostolatelor sale. Ei împărtășesc același angajament religios și-și asumă munci complementare celor caracteristice preoților, ajutând astfel Societatea în atingerea unicului său scop. Fiind cu toții mădulare ale aceluiași trup, ne completăm și ne ajutăm unii pe alții pentru a putea să imităm calea vieții oferită de Fiul lui Dumnezeu ucenicilor care l-au urmat.” GC 33, D 1,17.

Te implorăm, Doamne, să îmbogățești mereu Societatea cu darul fraților (noștri). Astăzi, peste tot în lume, ei slujesc în apostolatele noastre, împlinind sarcini multiple, care dovedesc complementaritatea și diversitatea caracteristică misiunii noastre apostolice. Dă-ne harul să trăim o comuniune adevărată între noi toți, mădulare ale aceluiași trup, fără să uităm că „cel mai eficace ajutor pentru a împlini acest scop vine din legea lăuntrică a carității și iubirii pe care Sfântul Duh o scrie și o întipărește în inimi.” Const. 134. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Sursa: http://www.gc36.org/

Exprimaţi-vă opinia