Papa Francisc și un grup de profesori ai Institutului ”Ioan Paul al II-lea” pentru studii despre căsătorie și familie – ANSA

RV 28 oct 2016. ”Familia este în planul lui Dumnezeu o alianță de viață între un bărbat și o femeie; este derutantă cultura actuală care urmărește anularea diferențelor sexuale”: a spus papa Francisc în discursul adresat comunității academice a Institutului pontifical ”Ioan Paul al II-lea” pentru studii despre căsătorie și familie, primită vineri, 27 octombrie 2016, în audiență în Sala Clementină din Palatul Apostolic cu ocazia noul an academic, la 35 de ani de la înființare. Comunitatea academică a Institutului era însoțită de noul prezidiu, condus de arhiepiscopul Vincenzo Paglia, mare cancelar, și mons. Pierangelo Sequeri, președinte. În discursul său, Sfântul Părinte a pus accentul pe frumusețea planului lui Dumnezeu despre căsătorie, a îndemnat la milostivire față de familiile rănite și a evidențiat provocările noilor tehnologii în transmiterea vieții umane.

În timpurile de față legăturile conjugale și familiale sunt puse în multe feluri la încercare, a remarcat papa Francisc făcând trimitere la cultura contemporană, în care sunt răspândite individualismul narcisist, o concepție a libertății desprinsă de responsabilitatea față de celălalt, indiferența față de binele comun, creșterea sărăciei, dar și de impunerea unor ideologii care agresează direct planul familial. Există, totodată, ”chestiunile deschise de progresul noilor tehnologii care fac posibile practici uneori în conflict cu adevărata demnitate a vieții umane”. Predomină individul asupra societății, cu rezultate ”care contrazic planul lui Dumnezeu, care a încredințat lumea și istoria alianței dintre bărbat și femeie” (Gen 1,28-31). ”Această alianță, prin însăși natura ei, presupune cooperare și respect, dăruire generoasă și responsabilitate împărtășită, capacitatea de a recunoaște diferența ca pe o bogăție și o promisiune, nu ca pe un motiv de supunere și asuprire”. Recunoașterea demnității bărbatului și a femeii comportă o justă valorificare a raportului lor reciproc:
Papa Francisc: ”Cum putem cunoaște în profunzime omenirea concretă din care suntem făcuți fără să o învățăm cu ajutorul acestei diferențe? Aceasta are loc când bărbatul și femeia își vorbesc și își pun întrebări, se iubesc și acționează împreună, cu respect reciproc și bunăvoință. Este imposibil a nega aportul culturii moderne la redescoperirea demnității diferenței sexuale. De aceea, este foarte surprinzător a constata că acum această cultură apare ca și blocată de o tendință de a anula diferența în loc să rezolve problemele care o mortifică”.

”Familia”, a continuat pontiful, ”este sânul de neînlocuit al inițierii la alianța din creație a bărbatului și a femeii. Această legătură, sprijinită de harul lui Dumnezeu, creator și mântuitor, este destinată să se realizeze în diferite feluri ale raportului lor, care se oglindesc în diverse legături comunitare și sociale. Corelația profundă dintre figurile familiale și formele sociale ale acestei alianțe – în religie și etică, în domeniul muncii, economie și politică, în grija față de viață și în raportul dintre generații – este de acum o evidență globală. Într-adevăr, când lucrurile merg bine între bărbat și femeie, merg bine și lumea și istoria. În caz contrar, lumea devine neprimitoare și istoria se oprește”.

Mărturia pentru ”frumusețea experienței creștine a familiei trebuie să ne inspire și mai mult”; în același timp, e necesar a avea o ”mare compasiune și milostivire pentru iubirea vulnerabilă și greșitoare dintre ființele umane”, dar fără a se resemna în fața falimentului uman, pentru a sprijini răscumpărarea planului dumnezeiesc asupra familiei, ”icoană a alianței lui Dumnezeu cu întreaga familie umană”.
Papa Francisc: ”Este just, într-adevăr, a recunoaște că uneori «am prezentat un ideal teologic prea abstract despre căsătorie, construit aproape în mod artificial, departe de situația concretă și de posibilitățile efective ale familiilor așa cum sunt. Această idealizare excesivă, mai ales când nu am retrezit încrederea în har, nu a făcut în așa fel încât căsătoria să mai fie dorită și atrăgătoare, ba dimpotrivă» (Amoris laetitia, 36)”.

Cele două adunări sinodale dedicate familiei, a continuat papa Francisc, au arătat ”necesitatea de a extinde înțelegerea și grija Bisericii pentru acest mister al iubirii umane în care își face loc iubirea lui Dumnezeu față de toți oamenii”. În acest sens, ”tema pastorală actuală nu este doar îndepărtarea multor persoane de la idealul și de la practica adevărului creștin despre căsătorie și familie; mai determinantă devine tema apropierii Bisericii”.
Papa Francisc: ”Apropiere față de noile generații de soți, pentru ca binecuvântarea legăturii lor să-i convingă tot mai mult și să-i însoțească, și apropiere față de situațiile de slăbiciune umană, pentru ca harul să poată să le răscumpere, să le reînsuflețească și să le vindece. Legătura indisolubilă a Bisericii cu fiii săi este semnul cel mai transparent al iubirii credincioase și milostive a lui Dumnezeu”.

În fine, Sfântul Părinte a pus accentul pe importanța armoniei dintre teologie și pastorație: ”o doctrină teologică ce nu se lasă orientată și plăsmuită de finalitatea evanghelizatoare și de grija pastorală a Bisericii este la fel de neînchipuit ca o pastorație a Bisericii care nu știe să valorifice revelația și tradiția ei în vederea unei înțelegeri și transmiteri mai bune a credinței”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia