Papa Francisc, la audiența generală de miercuri, 5 octombrie 2016 – OSS_ROM

05/10/2016 14:05
RV 05 oct 2016. ”Dumnezeu să binecuvânteze Armenia, Georgia și Azerbaidjanul și să însoțească drumul Poporul său sfânt pelerin în aceste țări”: cu această binecuvântare, papa Francisc a încheiat cateheza audienței generale de miercuri dedicată recentei călătorii apostolice în Georgia și Azerbaidjan, desfășurată de la 30 septembrie la 2 octombrie a.c. Prin această călătorie, a 16-a a pontificatului în afara Italiei, Suveranul Pontif a completat în mod ideal vizita sa în Caucaz, începută prin călătoria apostolică în Armenia (24-26 iunie a.c.). ”Adevărata misiune”, a spus papa Francisc la cateheză, prezentată în Piața San Pietro, ”nu este niciodată prozelitismul, ci atragerea la Cristos”.

Călătoria apostolică în cele trei țări din Caucaz, deși s-a desfășurat în două etape, este în realitate, una singură pentru că, a afirmat, ”în acest fel am reușit, mulțumită lui Dumnezeu, să realizez proiectul de a vizita toate cele trei țări din regiunea Caucazului, pentru a confirma Biserica catolică ce trăiește în ele și pentru a încuraja drumul acestor popoare spre pace și fraternitate”.

Referindu-se la Georgia și Azerbaidjan, Suveranul Pontif și-a exprimat încă o dată recunoștința față de autoritățile civile și religioase ale celor două țări, în special față de patriarhul Ilia al II-lea, al Bisericii ortodoxe georgiene, a cărui mărturie, a afirmat, ”mi-a făcut mult bine pentru inimă și suflet”, și față de președintele Consiliului musulmanilor din Caucaz, șeicul Allahshukur Pashazadeh.

Georgia și Azerbaidjan, a spus mai departe papa Francisc, ”au rădăcini istorice, culturale și religioase foarte vechi”, dar în același timp trec printr-o fază nouă. Ambele ”celebrează anul acesta 25 de ani de independență, după ce au fost pentru o bună parte a secolului XX sub regimul sovietic”.
Papa Francisc: ”Biserica catolică este chemată să fie prezentă, să fie aproape, mai ales prin semnul carității și al promovării umane. Și ea caută să o facă în comuniune cu celelalte Biserici și comunități creștine și în dialog cu celelalte comunități religioase, în certitudinea că Dumnezeu este Tatăl tuturor iar noi suntem frați și surori”.

În Georgia, ”această misiune trece, firește, prin colaborarea cu frații ortodocși”. După ce a menționat rugăciunea de la Tbilisi în mijlocul comunității siro-caldeene ”pentru pace în Siria, Irak și întregul Orient Mijlociu”, Pontiful a vorbit despre Sf. Liturghie cu credincioșii catolici din Georgia, celebrată în comemorarea liturgică a Sfintei Tereza a Pruncului Isus, patroana misiunilor. ”Ea ne amintește”, a subliniat papa Francisc, ”că adevărata misiune nu este niciodată prozelitism, ci atragere la Cristos, pornind de la o puternică uniune cu El în rugăciune, adorație și caritate concretă, care înseamnă slujirea concretă a lui Isus prezent în cel mai mic dintre frați”.

Stilul unei prezențe creștine conformă Evangheliei este, dacă e cu putință, ”și mai necesar în Azerbaidjan, unde majoritatea populației este musulmană iar catolicii sunt câteva sute, dar mulțumită Domnului, au bune raporturi cu toți, în special, cultivă legăturile fraterne cu creștinii ortodocși”.
Papa Francisc: ”De aceea, la Baku, capitala Azerbaidjanului, am trăit două momente pe care credința știe să le țină într-un raport just: Euharistia și întâlnirea inter-religioasă. Euharistia cu mica comunitate catolică, în care Duhul Sfânt armonizează diversele limbi și dă puterea mărturiei. Această comuniune în Cristos nu împiedică, dimpotrivă, împinge la căutarea întâlnirii și a dialogului cu toți cei care cred în Dumnezeu pentru a construi împreună o lume mai justă și mai fraternă”.

La finalul audienței, Sfântul Părinte a adresat un salut foștilor deținuți din lagărul de concentrare de la Auschwitz și a menționat comemorarea, pe 5 octombrie, a Sfintei Faustina Kowalska: ”ea a amintit lumii că Dumnezeu este bogat în milostivire și că iubirea sa este mai puternică decât moartea, păcatul și orice rău”.

Primiți în încheiere Binecuvântarea Apostolică a papei Francisc.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia