Papa Francisc aprinde candelabrul păcii la Assisi (Italia) – AP

20/09/2016 18:52
RV 20 sep 2016. La ceremonia de încheiere a Zilei mondiale de rugăciune pentru pace de la Assisi, marți, 20 septembrie 2016, papa Francisc și liderii celorlalte confesiuni creștine și religii au semnat un Apel la Pace. Textul Apelului a fost proclamat în italiană la ceremonia finală de un reprezentant al budismului din Japonia. Apelul evidențiază ”legătura strânsă dintre bunul păcii și autentica atitudine religioasă”, recunoaște că în pofida ”lungului pelerinaj” inter-religios care a început în urmă cu 30 de ani la inițiativa lui Ioan Paul al II-lea, multe țări au fost afectat greu de război, dar afirmă cu convingere spiritul care stă la baza acestor inițiative: aspirația de ”a realiza întâlnirea în dialog, a se împotrivi oricărei forme de violență și de abuz a religiei în justificarea războiului și a terorismului”.

Redăm mai jos în traducerea noastră de lucru ”Apelul la Pace” de la Assisi:

«Noi, bărbați și femei de religii diverse, ne-am adunat ca pelerini în orașul Sfântului Francisc. Aici, în 1986, în urmă cu treizeci de ani, la invitația papei Ioan Paul al II-lea, s-au adunat reprezentanții religiilor din lumea întreagă, pentru prima dată într-un număr atât de mare și în mod solemn, pentru a afirma legătura indisolubilă dintre marele bun al păcii și autentica atitudine religioasă. După acel eveniment istoric a început un lung pelerinaj care, cuprinzând numeroase orașe din lume, a îmbrățișat numeroși credincioși în dialog și rugăciune pentru pace; a unit fără confuzie, dând viață la prietenii inter-religioase trainice și contribuind la stingerea a nu puține conflicte. Acesta este spiritul care ne însuflețește: a realiza întâlnirea în dialog, a se împotrivi oricărei forme de violență și de abuz a religiei în justificarea războiului și a terorismului. Cu toate acestea, în anii care au trecut, numeroase popoare au fost rănite în mod dureros de război. Nu s-a înțeles întotdeauna că războiul reduce omenirea într-o stare mai grea, lăsând o moștenire de durere și dușmănie. Toți, prin război, suntem perdanți, chiar și învingătorii.

Am îndreptat rugăciunea noastră către Dumnezeu ca să dăruiască lumii pacea. Recunoaștem necesitatea de a ne ruga fără încetare pentru pace, pentru că rugăciunea ocrotește lumea și o luminează. Pacea este numele lui Dumnezeu. Cine invocă numele lui Dumnezeu pentru a justifica terorismul, violența și războiul, nu merge pe căile sale: războiul în numele religiei devine un război împotriva religiei. Cu fermă convingere reafirmăm că violența și terorismul se împotrivesc adevăratului spirit religios.

Am ascultat glasul celor săraci, al copiilor, al tinerelor generații, al femeilor și al atâtor frați și surori care suferă din cauza războiului; împreună cu ei spunem cu tărie: Nu, războiului! Să nu rămână neascultat strigătul de durere al atâtor oameni nevinovați. Implorăm responsabilii națiunilor să fie dezafectat mobilul războaielor: pofta de putere și de bani, lăcomia celor care comercializează arme, interesele de parte, răzbunările pentru chestiunile trecutului. Să se întețească efortul concret pentru a elimina cauzele care stau la baza conflictelor: situațiile de sărăcie, injustiție și inegalitate, exploatarea și disprețul vieții umane.

Să înceapă în sfârșit un nou anotimp în care lumea globalizată să devină o familie de popoare. Să se concretizeze responsabilitatea de a construi o pace adevărată, atentă la necesitățile autentice ale persoanelor și popoarelor, care să prevină conflictele prin colaborare, care să învingă ura și să depășească barierele prin întâlnire și dialog. Nimic nu este pierdut practicând efectiv dialogul. Nimic nu este imposibil dacă ne îndreptăm spre Dumnezeu în rugăciune. Toți pot fi artizani ai păcii. De la Assisi reînnoim cu convingere angajarea noastră de a fi artizani ai păcii, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu toți oamenii și femeile de bună voință».

După lectura publică a Apelului, participanții au păstrat un timp de tăcere în memoria victimelor războaielor și terorismului. Apelul la Pace a fost înmânat unei fetițe siriene, care a ajuns la Roma împreună cu papa Francisc de pe insula greacă Lesbos, și altor copii de diferite religii care, la rândul lor, l-au înmânat reprezentanților națiunilor. Ceremonia de semnare a Apelului la Pace și aprinderea unei candele pentru toate țările afectate de război, au pregătit ultimul gest semnificativ al manifestării, în care papa Francisc și ceilalți participanți la Ziua mondială de rugăciune a păcii de la Assisi și-au dat unii altora îmbrățișarea fraternă a păcii.

În fine, s-a anunțat că anul viitor Întâlnirea ”Oameni și religii”, promovată anual de Comunitatea Sfântul Egidiu, va avea loc în Germania, la Osnabrück, orașul în care, pe 24 octombrie 1648, s-a încheiat Pacea Westfalică și s-a pus capăt Războiului de Treizeci de Ani.

La încheierea manifestării ”Sete de pace. Religii și culturi în dialog”, desfășurată la Assisi de la 18 la 20 septembrie 2016, papa Francisc revenit în cursul serii în Cetatea Vaticanului.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia