Papa Francisc și Benedict al XVI-a, 23 martie 2013 – AFP

25/08/2016 12:21
25 august 2016. În data de 30 august, va ajunge în librăriile din Italia cartea “Servitore di Dio e dell’umanità” (Slujitor al lui Dumnezeu și al umanității), publicată de Editura Mondadori.

Volumul de 542 de pagini constituie o biografie a lui Benedict al XVI-lea. Scrisă de Elio Guerriero, care a fost timp de mulți ani responsabil editorial la editurile “Jaca Book” și “Sfântul Paul” și peste două decenii director al revistei “Communio” , cartea este prefațată de papa Francisc. În cele nouăsprezece capitole, volumul conturează un portret al teologului Joseph Ratzinger și al pontifului Benedict al XVI-lea. “Încă din anii tinereții și, succesiv în anii de episcopat la München, Benedict al XVI-lea și-a dat seama că poporul de credincioși era destinat să fie o minoritate în Europa”, scrie autorul în concluzie. Și continuă: “Pe scurt, mai bine o comunitate redusă din punct de vedere numeric dar care participă la viața liturgică și sacramentală, și gata să dea mărturie despre propria credință. Doar o comunitate de acest fel, care simte înțelegerea păstorilor, are un viitor în fața sa, se strânge în jurul Cristos, Fiul lui Dumnezeu, bunul Samaritean care îngrijește rănile tuturor oamenilor”.

În prefața cărții, papa Francisc scrie că această biografie a predecesorului său Benedict al XVI-lea este binevenită: “oferă o lectură globală a vieții și a dezvoltării gândirii sale, neîndoielnică și echilibrată”.

“Noi toți, din Biserică, avem o datorie de gratitudine față de Joseph Ratzinger – Benedict al XVI-lea, pentru profunzimea și echilibrul gândirii sale teologice, trăită întotdeauna în slujba Bisericii, până la misiunea cea mai importantă, cea de prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței, îndeplinită în timpul lungului pontificat al lui Ioan Paul al II-lea și, în final, ca păstor universal. A fost fundamentală contribuția credinței și a culturii sale la un magisteriu al Bisericii capabil să răspundă la așteptările din timpul nostru, mai ales în cursul ultimelor trei decenii. Curajul și hotărârea cu care a înfruntat situații dificile au indicat calea pentru a da un răspuns, în spiritul smereniei și al adevărului, al reînnoirii și purificării”, scrie papa Francisc în prefața volumului  “Slujitor al lui Dumnezeu și al umanității”.

“Pentru Biserică prezența unui Papă emerit, în afară de cel în funcție, este o noutate. Însă, dat fiind că țin unul la celălalt, este o noutate frumoasă. Într-un anumit sens, exprimă într-un mod deosebit de evident continuitatea ministerului petrin, fără întrerupere, precum verigile unui lanț, sudate de iubire”, scrie de asemenea papa Francisc amintind ocaziile în care papa emerit, Benedict al XVI-lea, acceptând invitația papei Francisc a participat la celebrări publice, oferindu-și unui altuia îmbrățișarea frățească în aplauzele și manifestările de bucurie ale credincioșilor.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia