De Davide Capano

Cum “să exerciţi” virtuţile creştine? Graţie unei app care acţionează ca un “consultant spiritual în buzunar” şi adună o serie de “exerciţii spirituale preţioase pentru suflet şi aprofundări teologice” pentru a mări credinţa şi virtuţilor utilizatorilor. Este vorba despre ultima posibilitate inovatoare “de a instaura relaţii cu Dumnezeu şi a evangheliza tehnologia”. Rugăciunea şi teologia: un binom care pare să funcţioneze în lumea tehnologiilor smart.

Un însoţitor de încredere ideal în parcursul de viaţă spirituală, în mod deosebit în acest an jubiliar dedicat milostivirii. De fapt, cu rapiditate singulară vine din lumea app, smartphone şi tablet un sprijin foarte util pentru credinţă. Aplicaţia despre care e vorba se numeşte “Sinner2Saint” (disponibil gratuit în store Apple şi Android) şi adună o serie de “exerciţii spirituale pentru suflet şi aprofundări teologice” cu scopul de a mări credinţa şi virtuţile utilizatorilor. Aceste “personal trainer a sufletului”, conform creatorilor app, face în aşa fel încât “Isus să reordoneze «drumul» utilizatorului-penitentului şi să indice «misiunea spirituală» în inima sa”. “Antrenând sufletul şi exercitând virtuţile” app reprezintă, pentru beneficiarul ipotetic, un instrument util care îi permite să trăiască în plinătate Anul Sfânt aflat în desfăşurare. Iertarea, arhitravă a acestui Jubileu, îndeplineşte funcţia de element care îl ajută ulterior pe penitent în drumul său spiritual de credinţă. De fapt, Sinner2Saint vrea “să ajute la dezvoltarea virtuţilor creştine pornind de la tendinţele omului spre păcat”. Creat împreună cu team-ul său de Andrew Weyrich, un catolic din Washington împătimit de tehnologie şi expert în informatică, care are profesia de web şi mobile designer, software-ul, cu un meniu destul de intuitiv şi detaliat, dispune de o listă numeroasă de instrumente utile pentru a îmbunătăţi propria interioritate urmând învăţăturile şi mesajul Cuvântului lui Dumnezeu.

Structura. App deosebită, acţionând ca un “consultant spiritual în buzunar”, vrea să aline tendinţa spre ispite şi păcate precum senzualitatea, orgoliul, invidia şi lenea. De fapt, oferă o serie de propuneri pentru a creşte în credinţă şi câteva opţiuni pentru a reacţiona la situaţii dificile prin virtute şi îndepărtând păcatul. Particularitatea lui Sinner2Saint este scenariul virtual care reconstruieşte toate situaţiile posibile de încălcare “poruncilor” vieţii de toate zilele din partea beneficiarului, focalizând atenţia asupra cotidianităţii raporturilor interpersonale şi de muncă, a vieţii sociale şi a relaţiilor cu aproapele. Printre punctele esenţiale ale aplicaţiei se află un “ghid” pentru cercetarea cugetului. Este vorba despre un conţinut – declinat în zece porunci pentru a identifica mai bine păcatele şi a le caracteriza natura – care este un “aliat” în mod deosebit în cazurile de apropiere de sacramentul spovezii. În afară de asta, structura app permite să se insereze acţiunile penitentului ipotetic într-o “checklist” (o listă de control) care ajută să se înţeleagă, din punct de vedere teologic, tipologia şi originile lor.

Personal trainer al sufletului. Felul principal al app este programul de exerciţii spirituale, care însoţeşte în 21 de zile pe beneficiar într-un parcurs de rugăciuni, reflecţii şi meditaţii despre Sfintele Scripturi. În cadrul acestui spaţiu, fiecare are posibilitatea să găsească idei şi motivaţii pentru a perfecţiona propriul drum de credinţă. De fapt, se merge de la aprofundările doctrinale la operele sfinţilor, trecând prin Lecturi, fără a uita disponibilitatea vastă de texte biblice prezente. Aceste trei săptămâni de exerciţii pentru utilizator reprezintă “un mix de har, rugăciuni, penitenţe, lecturi, reflecţii şi idei pentru acţiuni bune de săvârşit în viitor”. Interfaţa lui Sinner2Saint dă dinamicitate app, care este bogată în note audio şi are o îmbrăcăminte grafică plăcută. În afară de asta permite “să se înregistreze progresele, obţinute în cursul parcursului spiritual, într-o casetă digitală adecvată şi de a ritma astfel cu precizie fiecare mic pas făcut în parcursul lung spre sfinţenie”. “Personal trainer al sufletului” are o multitudine de funcţiuni în care se pot găsi citate din Papa Francisc, din Biblie, din sfinţii Bisericii catolice; alte funcţionalităţi ating teme precum Postul Mare, postul, păcatul, rugăciunea, spovada, virtutea şi mai ales sufletul penitentului, “protagonistul principal” al app. Aşadar download-area lui Sinner2Saint constituie ultima posibilitate inovatoare “de a instaura relaţii cu Dumnezeu, a mări propria credinţă şi a evangheliza tehnologia”. În aşteptarea unor dezvoltări viitoare…

(După agenţia SIR, 10 august 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

 

Exprimaţi-vă opinia