23.07.2016, Vatican (Catholica) – Printre numeroasele inițiative pe care pelerinii din Cracovia le vor întâlni de-a lungul turului lor pentru Ziua Mondială a Tineretului este și un proiect de educație afectivo-sexuală pentru tineri și adolescenți promovat de Consiliul Pontifical pentru Familie. Elaborat cu ajutorul experților din Conferința Episcopală Spaniolă, parcursul – subîmpărțit în șase unități – tinde la o educație integrală a tinerilor pentru a dezvolta armonios dimensiunea afectivă și sexuală prin alegeri și treceri maturizate progresiv. Situl proiectului (www.educazioneaffettiva.org) a fost lansat, fiind accesibil în cinci limbi (italiană, engleză, spaniolă, franceză și portugheză). Pentru a ști mai multe agenția Zenit l-a intervievat pe coordonator, Mons. Carlos Simon Vazquez, subsecretar al dicasterului pentru familie. Interviul a fost tradus de pr. Mihai Pătrașcu pentru ITRC.ro.

– Mons. Simon ilustrați-ne acest proiect…

– Proiectul de educație afectivo-sexuală, cu titlul „Loc de întâlnire, aventura iubirii”, este primul rod la nivel mondial despre această temă care apare după publicarea lui Amoris laetitia. În exortația apostolică a Sfântului Părinte în numeroase ocazii se vorbește despre educație în general, despre educație în familie și despre educația la sexualitate. Semnalez îndeosebi capitolele IV și V, centrale în document prin marea lor frumusețe, care sunt cadrul în care se inserează indicațiile succesive ale Papei, conținute în capitolul VII, pentru „A întări educația copiilor” care includ și educația sexuală, așa cum semnalează punctele 280 și 286. Cursul nostru vrea să fie așadar o aprofundare a acestor învățături ale Pontifului.

– Cui i se adresează îndeosebi inițiativa dicasterului Dvs?

– Proiectul este, în primul rând, un instrument pentru a-i ajuta pe tineri într-un lucru care atinge fiecare persoană în adâncul ființei sale, adică „a învăța să iubească pentru a fi fericiți”. Dar nu este un proiect numai pentru tineri. El se adresează și profesorului sau pedagogului care vor să transmită în afară de conținuturi, și experiențe, stiluri de viață, mijloace de comunicare. În acest sens, codul prevede un ghid pentru profesor, teme pentru elevi și activități complementare ca de exemplu în domeniul cinematografiei.

Trebuie semnalat că această inițiativă a fost gândită pentru vârstele diferite ale adolescenței și tinereții; ea este mai ales un drum care trebuie parcurs în cursul timpului pentru o comunitate de persoane convocate să dialogheze și să își schimbe experiențe cu privire la succesele și falimentele în această materie. În definitiv, să construiască o comuniune de viață și de intenții pentru ceva important pentru fericirea viitoare a atâtor tineri. Faptul simplu că afectivitatea și sexualitatea se integrează în educație și în provocările personalității este deja ceva pozitiv. În afară de aceasta, mi-ar plăcea să subliniez că proiectul nu este un curs închis și limitat la o singură ocazie, ci se va perfecționa și se va îmbunătăți în timp tocmai prin multele persoane care vor să dialogheze între ele.

– În acest moment în care se asistă la o sexualitate confuză, unde sunt puse în discuție înseși bazele antropologice, ce contribuție poate da un proiect de acest fel?

– În primele unități se vrea să se expună bazele antropologice adecvate și necesare pentru a construi o viață conformă proiectului lui Dumnezeu cu privire la sexualitate. Concret, în vocația la căsătorie și la familie precum și în viața consacrată, sexualitatea și lumea afectelor trebuie să fie educate pentru ca să ajute persoana să trăiască în plinătate. Și pot face aceasta dacă integrează adecvat, uman, în viețile lor, vocația primită de la Dumnezeu care angajează în mod diferit sexualitatea. Nu ascund că un obiectiv foarte concret și imediat pe care îl urmărim în unele părți ale proiectului este să favorizăm o călăuzire adecvată la pregătirea „îndepărtată” și în unele cazuri „apropiată” pentru căsătorie.

– Cum se inserează un curs de educație afectivo-sexuală pentru tineri în contextul ZMT?

– La ZMT vrem să arătăm continuitatea pastorației tineretului cu pastorația familiei. Uneori par compartimente ale unor realități diferite, când în fapt sunt puternic legate. Experiențele fundamentale ale bărbatului și femeii au loc în familie: faptul de a fi copil și frate sau soră, sau tată și mamă și după aceea soț sau soție… Totul are loc în cadrul familial unde afectivitatea și sexualitatea sunt prezente de-a lungul întregului drum.

– Deci, în detaliu, cum se structurează acest parcurs?

– Itinerarul se compune din șase unități: 1) Eu. Persoana. 2) Tu. Sexualitatea și personalitatea. 3) Pun în joc libertatea mea. 4) Folosirea rea a libertății. 5) Un ajutor adecvat pe drumul vieții. 6) Adevărata iubire. Așa cum vedem se pornește înainte de toate de la persoana care în curs este reprezentată prin imaginea cortului. De fapt, pentru a monta un cort este necesară cunoașterea elementelor care îl compun: pânza, cuiele, bețele, husa impermeabilă și așa mai departe. În același mod este persoana. Fiecare unitate a proiectului vrea deci să reflecteze cu privire la un element util pentru construirea acestui cort care, la rândul său, garantează un spațiu fizic și spiritual.

Este important a cunoaște fiecare element și utilitatea sa și cum pot ele să se relaționeze între ele pentru a da consistență cortului și pentru a putea răspunde la finalitățile sale: a fi o casă mică portabilă, un loc de întâlnire, etc. Construirea acestui loc este fundamentală pentru a trăi o comuniune de afecte, de proiecte, de viață. Credem că imaginea cortului reflectă acel sentiment de construire progresivă în timp. La sfârșitul acestui itinerar, tinerii dobândesc de fapt instrumentele suficiente pentru a răspunde la cele două întrebări fundamentale: Unde îmi construiesc cortul? Și cu cine?

– Așadar, aceasta este finalitatea inițiativei?

– Finalitatea este de a-i ajuta pe tineri în „aventura” iubirii, centrală în viața lor. Apoi a oferi cunoștințe și instrumente pedagogilor în aceste materii și în același timp a provoca un dialog îmbogățitor între persoane care într-un mod sau altul sunt legate în domeniul educației și sexualității. Este de precizat că prin pedagog nu înțelegem numai profesorul de la școală sau de la colegiu, ci și mai ales pe tații de familie, pe bunici, pe cateheții din parohii, pe preoții, pe călugării și pe călugărițele angajați în proiecte educative. Așadar un public cât mai larg posibil care poate folosi, dezvolta, scoate în evidență ceea ce fiecare consideră oportun în circumstanțe deosebite, pentru că fiecare persoană, fiecare tânăr este unic. Tot cursul va fi complet gratis.

Sursa: vedeţi aici

Imagini

Exprimaţi-vă opinia