21.06.2016, Creta (Catholica) – La Academia Ortodoxă din Creta a avut loc luni dimineață, 20 iunie 2016, sesiunea inaugurală a Sfântului și Marelui Conciliu al Bisericii Ortodoxe. Evenimentul a debutat cu rostirea rugăciunii de invocare a Duhului Sfânt, „Împărate ceresc”, și cu intonarea Troparului Cincizecimii, informează Basilica.ro

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul ecumenic, a prezentat scrisorile venite din partea Patriarhilor Antiohiei și Moscovei, ca răspuns la invitația Întâistătătorilor ortodocși prezenți în Creta adresată celor patru Întâistătători care au anunțat absența de la lucrările Sfântului și Marelui Conciliu. Cei doi Patriarhi, au reafirmat faptul că se află în imposibilitatea de a participa, dar au transmis că îi însoțesc pe cei prezenți la Conciliu cu rugăciunile lor. A urmat cuvântul de deschidere al Patriarhului Bartolomeu, președintele Sfântului și Marele Conciliu, în care a evidențiat scopul principal al întâlnirii: mărturisirea unității Bisericii prin Sfintele Taine. În cuvântul rostit, Patriarhul Bartolomeu a apreciat propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, de a întruni periodic sinoade comune ale Bisericilor Ortodoxe Autocefale.

În continuare, toți Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe locale au fost invitați să ia cuvântul, în ordinea dipticelor. Patriarhul României a adresat un cuvânt în care a reafirmat importanța sinodalității (conciliarității) ca normă canonică atât la nivel local, cât și universal, panortodox. Preafericirea Sa a subliniat faptul că sinodalitatea se împlinește la nivel sacramental, pentru a exprima unitatea în credința ortodoxă și a comuniunii Bisericii cu Cristos, Capul ei. A atras atenția asupra faptului că sinodalitatea și concelebrarea panortodoxă exprimă unitatea întregii Ortodoxii, pe când sinodalitatea la nivel local a Bisericilor autocefale exprimă libertatea lor administrativă și pastorală.

„Conciliul nu trebuie să formuleze noi dogme sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație pastorală și misionară actuală, pentru a mărturisi iubirea lui Cristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate. (…) Dacă mărturisim împreună dreapta credință, atunci primim bucuria comuniunii în iubirea Preasfintei Treimi, pe Care o sărbătorim astăzi”, a concluzionat Patriarhul Daniel.

Sursa: Basilica.ro

Exprimaţi-vă opinia