Papa Francisc, salutând pelerinii din Piața Sfântul Petru. – AP


RV 18 iun 2016. Sfântul Părinte a avut sâmbătă, 18 iunie 2016, o nouă audiență jubiliară în Piața Sfântul Petru vorbind la cateheză despre milostivire și convertire. Comentând pagina Evangheliei după Sf. Luca (24,45-48), Pontiful a îndemnat pelerinii ca atunci când simt exigența unei schimbări a vieții, să urmeze cuvântul Domnului și să nu opună rezistență.

Redăm mai jos, în traducerea noastră de lucru, cateheza Sfântului Părinte:

«Dragi frați și surori, după învierea sa, Isus a apărut de mai multe ori discipolilor, înainte de a se înălța în gloria Tatălui. Textul Evangheliei pe care l-am ascultat mai înainte (Lc 24, 45-48), prezintă una din aceste apariții, în care Domnul arată conținutul fundamental al predicării pe care apostolii vor trebui să-l ofere lumii. Putem cuprinde conținutul în două cuvinte: ”convertire” și ”iertarea păcatelor”. Sunt două aspecte care califică milostivirea lui Dumnezeu care, cu iubire, are grijă de noi. Astăzi, vom lua în considerare convertirea.

Aceasta este prezentă în toată Biblia și, într-un chip special, în predicarea profeților, care îndeamnă fără încetare poporul să se ”întoarcă la Domnul”, cerându-i iertare și schimbându-și stilul de viață. A se converti, potrivit profeților, înseamnă a schimba direcția de drum și a se îndrepta din nou la Domnul, bazându-se pe certitudinea că El ne iubește și iubirea sa este întotdeauna credincioasă.

Isus a făcut din convertire primul cuvânt al predicării sale: ”Convertiți-vă și credeți în Evanghelie” (Mc 1,15). El se prezintă poporului cu acest anunț, cerând să primească cuvântul său ca pe ultimul și definitivul cuvânt pe care Tatăl îl adresează omenirii (cf Mc 12,1-11). În raport cu predicarea profeților, Isus insistă și mai mult asupra dimensiunii interioare a convertirii. În această privință, într-adevăr, toată persoana umană este părtașă, inimă și minte, pentru a deveni o făptură nouă.

Când Isus cheamă la convertire, nu se erijează în judecător al persoanelor, ci o face pornind de la apropiere, de la împărtășirea condiției umane și, prin urmare, a străzii, a casei, a mesei… Milostivirea față de cei care aveau nevoie de schimbarea vieții avea loc prin prezența sa amabilă, pentru a-i face pe toți să intre în istoria sa de mântuire. Prin acest comportament al său, Isus atingea în profunzime inima persoanelor și ele se simțeau atrase de iubirea lui Dumnezeu și încurajate să-și schimbe viața. De exemplu, convertirile lui Matei (cf Mt 9,9-13) și Zaheu (cf Lc 19,1-10) au avut loc chiar în acest fel, pentru că au simțim că sunt iubiți de Isus și, prin intermediul lui, de Tatăl. Adevărata schimbare se realizează când primim darul harului iar un semn clar al autenticității sale este că ne dăm seama de necesitățile fraților și suntem gata să mergem în întâmpinarea lor.

Dragi frați și surori, de câte ori simțim și noi nevoia unei schimbări care să cuprindă toată persoana noastră! (…) Să urmăm, așadar, acest îndemn al Domnului și să nu opunem rezistență, pentru că numai dacă ne deschidem milostivirii sale, vom găsi adevărata viață și adevărata bucurie».

Salutând la finalul catehezei pelerinii de limbă engleză, în special pe cei din Anglia, Hong Kong, Indonezia, Singapore și Statele Unite ale Americii, papa Francisc și-a exprimat urarea ca actualul Jubileu al milostivirii să fie pentru ei și familiile lor ”un timp de har și reînnoire spirituală”.

Adresându-se pelerinilor de limba italiană, Sfântul Părinte a menționat Surorile Misionare ale Inimii Neprihănite a Mariei cu ocazia capitolului general, voluntarii de la centrul Cottolengo din Torino și credincioșii din Florența, însoțiți în pelerinajul la Roma de arhiepiscopul lor, cardinalul Giuseppe Betori.

În fine, papa Francisc s-a adresat ca de obicei tinerilor, celor bolnavi și soților recent căsătoriți. Referindu-se la comemorarea liturgică a Sfântului Wilhem, abate, din 25 iunie, Pontiful și-a exprimat îndemnul ca ”radicalitatea sa evanghelică să încurajeze (tinerii) la alegeri curajoase în favoarea binelui; pe voi, dragi bolnavi, blândețea sa să vă sprijine în a vă duce crucea în uniune spirituală cu inima lui Cristos, iar pe voi, dragi soți recent căsătoriți, legătura sa cu Cristos Mântuitorul să vă ajute să unificați prin iubire familia voastră”.

Primiți și Binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte invocată sâmbătă la finalul audienței jubiliare din Anul Sfânt al Milostivirii.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia