“Pe calea milostivirii”: ghid jubiliar privind dialogul dintre religii, apărut de curând la Editura Librăriei Vaticane – ANSA


 RV – 16 iunie 2016. Tema milostivirii, aflată în centrul jubileului, reprezintă totodată calea maestră pentru favorizarea dialogului și depășirea dificultăților în raporturile dintre religii. Acesta este motivul inspirator al scurtului îndreptar intitulat: „Celebrarea milostivirii cu credincioșii de alte religii”, îngrijit de Consiliul Pontifical pentru dialog interreligios. Ghidul se dorește o contribuție în vederea trăirii jubileului potrivit indicațiilor conținute în documentul Misericordiae vultus, bula de convocare a Anului Sfânt al Milostivirii. De curând publicat de Editura Librăriei Vaticane, ghidul este redactat în două limbi – italiană și engleză – putând fi consultat pe situl departamentului vatican pentru dialog interreligios www.pcinterreligious.org.
 Rod al colaborării interreligioase, ghidul la redactarea căruia au contribuit experți de diferite religii, este destinat în primul rând conferințelor episcopale și, prin intermediul acestora, întregii lumi catolice. Însă, specifică președintele Consiliului Pontifical pentru Dialog Interreligios, cardinalul Jean-Louis Tauran, “am fi desigur bucuroși dacă s-ar revela util și interesant și pentru credincioșii de alte religii”.

Prin intermediul citării unor fragmente din texte sacre aparținând altor religii, cu referință la milostivire, ghidul se dorește un îndemn la “a nu înălța ziduri ci la a ieși din propriile case pentru a intra în cele ale vecinilor de alte religii, mergând împreună cu ei pe calea milostivirii”, cu speranța ca dialogul “să fie fondat pe respect reciproc” și pe “relații de prietenie onestă și sinceră”.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia