07.06.2016, București (Catholica) – În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a făcut referire la Sfântul și Marele Conciliu al Bisericii Ortodoxe, care se va întruni în Creta. Preafericirea Sa a îndemnat pe toți credincioșii, clerici, monahi și mireni, să se roage, în duh sobornicesc (sinodal), pentru buna desfășurare a acestui apropiat eveniment, informează Basilica.ro.

„Trebuie să fim foarte responsabili, deoarece pentru noi este importantă unitatea de credință. Când ne adunăm în Sinod, trebuie să exprimăm credința cea una sfântă, unitatea Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice, ca să reflectăm credința întregii Biserici. De aceea, și clerul de mir sau din mănăstiri și credincioșii și monahii sunt solicitați să se roage, să fie împreună în duh sobornicesc, pentru că, de fapt, consensul Bisericii în Sinod și în întregimea ei este expresia unității sau a comuniunii de credință.”

Patriarhul României a răspuns celor care contestă participarea unui număr limitat de persoane la Sfântul și Marele Sinod spunând că „nu toți pot participa, dar toți au responsabilitatea de a contribui, de a sfătui și, mai ales, de a se ruga ca Duhul Sfânt și nu un duh lumesc să călăuzească lucrările viitorului Sinod Panortodox”. Și a continuat: „Avem datoria morală de a mărturisi împreună nu doar acasă, ci împreună, la nivel panortodox, unitatea de credință a Bisericii. Cel mai mare și cel mai de preț dar al vieții duhovnicești a Bisericii este unitatea de credință care se exprimă în unitatea sacramentală, dar și în activitatea misionară, pastorală, a Bisericii, în lume, astăzi. Avem nevoie de exprimarea unității, dar și de exprimarea co-responsabilității.”

„Ortodoxia este sinodală, atât la nivel local, național, cât și la nivel panortodox. Sinodul este întotdeauna instituția care are cea mai mare responsabilitate pentru păstrarea dreptei credințe, a dreptei viețuiri în Hristos și a organizării pastorale la toate nivelurile.”

Sursa: Basilica.ro

Exprimaţi-vă opinia