Papa Francisc celebrând Sfânta Liturghie în capela Casei Sfânta Marta, din Vatican, luni, 6 iunie 2016. – OSS_ROM

 
6 iunie 2016. Urmarea și trăirea Fericirilor le indică creștinilor, asemenea unui “navigator”, itinerariul corect ce trebuie urmat în viață, a spus papa Francisc îndemnându-ne – la omilia Sfintei Liturghii celebrată în capela Casei Sfânta Marta – să ne raportăm la Fericiri. Totodată, a atras atenția asupra pericolului de a aluneca de-a lungul celor trei trepte ale “anti-legii” creștine: idolatrizarea bogățiilor, trufia și egoismul.

  Pentru a nu se rătăci de-a lungul căii credinței, creștinii posedă un indicator de direcție foarte precis, și anume Fericirile. Ignorarea traseelor propuse de acest indicator, poate cauza o alunecare de-a lungul pericolului reprezentat de goana după obținerea satisfacției personale, ignorând nevoile celor din jur.

Inspirându-se din fragmentul biblic ce conține Predica de pa Munte, din Evanghelia după Sfântul Matei, pontiful a explicat că, prin intermediul acelui discurs, Isus învăța mulțimea despre legea cea nouă care nu o șterge pe cea veche ci o perfecționează, ducând-o la plinătate.

“Legea cea nouă este ceea ce noi numim “Fericirile”. [Aceasta] este noua lege a Domnului pentru noi, Fericirile reprezentând ghidul traseului, al itinerariului, navigatorul vieții creștine. În funcție de indicațiile oferite de acest navigator, putem merge mai departe de-a lungul vieții noastre creștine.”

Totodată, papa Francisc a indicat treptele pierzaniei, ale rătăcirii, enumerând patru situații în care există acest risc: cei bogați, cei îndestulați de bunuri pământești, cei care iau în râs învățăturile Domnului și cei despre care toată lumea vorbește de bine:

“Aceasta este anti-legea, este navigatorul greșit. Acestea reprezintă cele trei trepte care duc la pierzanie, la fel cum Fericirile conduc la continuarea vieții creștine. Treptele care duc la rătăcire sunt: atașamentul față de avere, pentru a nu duce lipsă de nimic; vanitatea, nevoia de a fi vorbiți de bine, de a ne simți importanți, de a fi tămâiați prin laude pentru a avea impresia că suntem drepți, nu ca alții (…) și trufia, acea îndestulare de sine care conduce la râsul batjocoritor, la închiderea inimii.”

Revenind la Fericiri, papa Francisc a pus în lumină valoarea blândeții și a smereniei inimii, care conduce la descoperirea și trăirea Fericiților:

“Isus spune despre el însuși: ‘învăţaţi de la mine căci sunt blând şi smerit cu inima’. Blândețea este acel mod de a fi care ne apropie mult de Isus. În schimb, comportamentul opus generează întotdeauna dușmănie, războaie și multe, multe întâmplări urâte care se petrec. Însă blândețea, blândețea –  care nu este o absurditate – reprezintă profunzimea în înțelegerea măreției lui Dumnezeu, este adorarea [lui Dumnezeu].”

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia