04.06.2016, Vatican (Catholica) – De mult timp plutea în aer, iar astăzi a venit anunțul oficial: Papa Francisc, la propunerea Consiliului celor nouă Cardinali care colaborează cu el pentru reforma Curiei, a aprobat „ad experimentum” statutul noului Dicaster pentru Laici, Familie și Viață. Acesta, de la 1 septembrie, va reuni actualele Consilii Pontificale pentru Laici și pentru Familie. La acea dată, ambele Dicastere actuale vor înceta din funcțiile lor și vor fi suprimate, „fiind abrogate articolele 131-134 și 139-141 din constituția apostolică Pastor bonus, din 28 iunie 1988”, explică nota de astăzi a Sfântului Scaun. Cu noua structură vaticană va fi unită Academia Pontificală pentru Viață, urmând să fie legat direct și Institutul Pontifical „Papa Ioan Paul al II-lea” pentru Studii despre Căsătorie și Familie.

Actualele Consilii Pontificale pentru Laici și pentru Familie vor rămâne în funcție până în septembrie, așadar, cu respectivii președinți, Cardinalul Stanislaw Rylko și Arhiepiscopul Vincenzo Paglia, în funcție până la acea dată. Cu nașterea noului Dicaster – aceasta este numele dată de statut, nici Congregația și nici Consiliul Pontifical – ar trebui apoi să fie numit noul prefect. Și prefectul va fi ajutat de un secretar, „care ar putea să fie laic”, și de trei subsecretari laici, fiecare în fruntea uneia dintre cele trei secțiuni în care va fi împărțit Dicasterul: pentru credincioșii laici, pentru familie și pentru viață. Dicasterul va avea „proprii membri între care credincioși laici, bărbați și femei, celibatari și căsătoriți, angajați în diferitele domenii de activitate și care provin din diferitele părți ale lumii, așa încât să reflecteze caracterul universal al Bisericii”.

Conform statutului, „Dicasterul este competent în acele materii care sunt de pertinența Scaunului Apostolic pentru promovarea vieții și apostolatului laicilor, pentru îngrijirea pastorală a familiei și a misiunii sale, conform planului lui Dumnezeu și pentru ocrotirea și sprijinirea vieții umane”, urmând toate normele stabilite pentru Curia Romană.

Cât privește secțiunea pentru credincioșii laici, „revine Dicasterului să însuflețească și să încurajeze promovarea vocației și misiunii credincioșilor laici în Biserică și în lume, ca indivizi, căsătoriți sau necăsătoriți, de asemenea ca membri care aparțin asociațiilor, mișcărilor, comunităților, cu o atenție deosebită față de misiunea lor specială de a însufleți și a perfecționa ordinea realităților vremelnice”. În plus, organismul „promovează studii pentru a contribui la aprofundarea doctrinală a temelor și a chestiunilor referitoare la credincioșii laici”; va favoriza și „participarea credincioșilor laici la instruirea catehetică, la viața liturgică și sacramentală, la acțiunea misionară, la faptele de milostenie, de caritate și de promovare umană și socială”, susținând „de asemenea prezența activă și responsabilă în organele consultative de conducere prezente în Biserică la nivel universal și particular”.

Referitor la secțiunea pentru familie, „în lumina magisteriului pontifical, promovează îngrijirea pastorală a familiei, îi tutelează demnitatea și binele bazate pe Sacramentul Căsătoriei, îi favorizează drepturile și responsabilitatea în Biserică și în societatea civilă, pentru ca instituția familială să poată îndeplini tot mai bine propriile funcții atât în cadrul eclezial cât și în cel social”. Va oferii linii directoare „pentru programe pastorale care să susțină familiile în formarea tinerilor la credință și la viața eclezială și civilă, atenți în special față de cei săraci și de cei marginalizați”. În plus, va încuraja „deschiderea familiilor la adopția și la încredințarea copiilor și la îngrijirea bătrânilor, făcându-se prezentă pe lângă instituțiile civile pentru ca să susțină aceste practici”.

În sfârșit, secțiunea pentru viață „susține și coordonează inițiative în favoarea procreației responsabile, precum și pentru tutelarea vieții umane de la zămislirea sa până la sfârșitul său natural, ținând cont de necesitățile persoanei în diferitele faze evolutive”. Noul Dicaster este aproape „și încurajează organizațiile și asociațiile care ajută femeia și familia să primească și să păzească darul vieții, în special în cazul sarcinilor dificile, și să prevină recurgerea la avort”. Va susține „programe și inițiative menite să ajute femeile care au avortat. Pe baza doctrinei morale catolice și a magisteriului Bisericii studiază și promovează formarea cu privire la principalele probleme de biomedicină și de drept referitoare la viața umană și cu privire la ideologiile care se dezvoltă privitoare la însăși viața umană și la realitatea neamului omenesc”. (material Vatican Insider tradus de pr. Mihai Pătrașcu pentru ITRC.ro)

Exprimaţi-vă opinia