Papa Francisc, la bazilica papală Sfântul Paul în Afara Zidurilor, marți, 2 iunie 2016. – OSS_ROM

 
3 iunie 2016. În după-amiaza zilei de 2 iunie, papa Francisc a ținut cea de-a treia cateheză adresată preoților, în cadrul Jubileului Milostivirii dedicat lor. Cu tema “Plăcuta mireasmă a lui Cristos și lumina milostivirii sale”, cea de-a treia cateheză a avut loc în bazilica papală Sfântul Paul în Afara Zidurilor.

Pontiful i-a îndemnat pe preoți ca, lăsându-se călăuziți de Duhul Sfânt, să-i vadă pe cei care zac la pământ, să simtă mirosul puternic al sărăciei extreme și, citând-o pe sfânta Roza de Lima, le-a spus: “când îi slujim pe săraci și pe cei bolnavi, să fim mireasma plăcută a lui Cristos”, subliniind că acest parfum, reprezentat de grija față de cei săraci, a caracterizat dintotdeauna Biserica, aceștia făcând obiectul unei iubiri preferențiale din partea Bisericii.

“În Biserică au fost și sunt multe aspecte care nu sunt prea bune și multe păcate însă, ca Biserică, i-am slujit mereu pe săraci prin opere de milostivire, cum au făcut și sfinții noștri, în mod creativ și eficient (…) Poporul nostru apreciază acesta: preotul care se îngrijește de cei săraci, de cei bolnavi, care-i iartă pe păcătoși, care învață și corectează cu răbdare (…) Poporul nostru le iartă preoților multe defecte, dar nu și atașamentul de bani.”

“A fi milostiv nu este doar un mod de a fi, ci este modul de a fi prin excelență. Nu există altă posibilitate de a fi preot”, a mai spus papa Francisc. Succesiv, a dat ca exemplu comportamentul lui Isus față de femeia adulteră; [Isus] nu o condamnă, ci acționează dincolo de lege, deschizând în fața ei un spațiu liber, spunându-i: ‘Mergi și nu mai păcătui'”

Cea de-a treia cateheză a pontifului a continuat cu referință la scaunul de spovadă și la preotul care este semnul și instrumentul iubirii milostive a lui Dumnezeu față de cel păcătos.

“Semn și instrument al unei întâlniri. Acesta suntem. Atragerea eficientă pentru o întâlnire [a credinciosului cu Isus]. Semn voiește să însemne necesitatea de a atrage, așa cum cineva ar face semne pentru a atrage atenția altcuiva. Un semn trebuie să fie coerent și clar, dar mai cu seamă inteligibil”, a spus pontiful, explicând care sunt caracteristicile unui semn și ale unui instrument, și anume disponibilitatea și lipsa autoreferențialității. Esența unui semn și a unui instrument constă în a fi mediatori sau, cum spunea sfântul Ignaziu “în a nu fi un obstacol” .

Descriind calitățile unui bun confesor, Sfântul Părinte a spus că preotul care are această caracteristică ajută persoanele să se apropie, nu le sperie, ci se comportă delicat cu păcătoșii, preoții cărora le este suficient ‘o jumătate de cuvânt’ pentru a înțelege totul.

“Însă, pentru acesta, trebuie să ne lăsăm mișcați în fața situațiilor în care se află persoanele, situații ce reprezintă adesea un amestec de probleme, de boală, de condiționări imposibil de depășit; trebuie să ne lăsăm mișcați asemenea lui Isus care, văzând mulțimea, o simțea intim, la nivel visceral și de aceea vindeca și iarăși vindeca, chiar dacă persoana nu știa ‘să ceară bine acest lucru’.”

La finalul catehezei, vorbind liber, papa Francisc a spus:

“Am auzit de multe ori comentarii ale unor preoți care spuneau: ‘Dar acest papă ne bate prea tare, ne mustră’. Și este adevărat că mai este câte o corecție și câte o dojană. Însă, trebuie să spun că am rămas edificat de exemplul multor preoți, al multor preoți buni”.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia