Corpus Domini: papa Francisc binecuvântează adunarea liturgică cu Preasfântul Sacrament al Euharistiei – ANSA


 RV 26 mai 2016. În solemnitatea ”Trupul și Sângele Domnului”, joi, 26 mai 2016, papa Francisc prezidează Sfânta Liturghie la ora 19.00 în fața bazilicii Sfântul Ioan în Lateran, catedrala Romei. Celebrarea euharistică este urmată de procesiunea cu Preasfântul Sacrament. Potrivit ritualului, după împărtășirea credincioșilor, adunarea liturgică se predispune în procesiune pe străzile orașului până la bazilica papală Santa Maria Maggiore, unde are loc Binecuvântarea Euharistică. În timpul procesiunii, corul și credincioșii însoțesc Preasfântul Sacrament al Euharistiei prin cântări spirituale din patrimoniul imnografic plurisecular al Bisericii, precum ”Pange, lingua”, ”Adoro te devote” și ”Tantum ergo”, alternate de cântări de compoziție liturgică mai recentă din tradiția catolică italiană. Totodată, animatorii procesiunii vor citi pagini din Sfânta Scriptură și rugăciuni de inspirație euharistică din scrierile unor sfinți precum Gertruda de Helfta, Tereza a Pruncului Isus, Ioan al XXIII-lea și alții.
 La audiența generală de miercuri, Sfântul Părinte a îndemnat romanii și pelerinii ”să participe la solemnul act public de credință și iubire față de Isus prezent în mod real în Euharistie”. Sfânta Liturghie începe la ora Romei 19.00 iar noi vom reveni cu amănunte în emisiunea de vineri.

La predica sărbătorii ”Trupul și Sângele Domnului” de anul trecut (4 iunie 2015), papa Francisc a subliniat mai presus de toate bogăția harului care izvorăște pentru Biserică din taina Euharistiei și necesitatea unei atitudini de uimire în fața jertfei de bună voie a Mântuitorului:
Papa Francisc: ”Am ascultat: la Ultima cină, Isus dăruiește Trupul său și Sângele său prin pâine și vin, pentru a ne lăsa memorialul jertfei sale de iubire infinită. Și cu acest «viatic» plin de har, discipolii au tot ceea ce este necesar pentru drumul lor de-a lungul istoriei, pentru a extinde la toți oamenii împărăția lui Dumnezeu. Lumină și forță va fi pentru ei dăruirea de sine pe care a făcut-o Isus, jertfindu-se de bună voie pe cruce. Această Pâine a vieții a ajuns până la noi! În fața acestei realități, uimirea Bisericii nu încetează niciodată. O uimire care alimentează mereu contemplația, adorația și amintirea”.

Pontiful a făcut referință mai departe la un îndemn adresat credincioșilor din Biserica primară, preluat și astăzi în Oficiul lecturilor: ”Recunoașteți-l în această pâine pe Cel care a atârnat pe cruce; în potir, sângele care a țâșnit din coastă! Așadar, luați și mâncați trupul lui Cristos, luați și beți sângele lui Cristos! Căci acum sunteți mădulare ale lui Cristos. Ca să nu vă împrăștiați, mâncați această legătură a unității; ca să nu vă pierdeți, beți prețul răscumpărării voastre”. Există întotdeauna în Biserică pericolul de a ne împrăștia, de a ne pierde. Dar, s-a întrebat papa Francisc, ce înseamnă pentru noi această amenințare de a ne împrăștia și de a ne pierde?
Papa Francisc: ”Noi ne împrăștiem atunci când nu suntem docili față de Cuvântul Domnului, când nu trăim fraternitatea între noi, când ne întrecem în ocuparea primelor locuri – cățărători -, când nu găsim curajul de a da mărturie pentru caritate, când nu suntem capabili să oferim speranță. În acest fel ne împrăștiem. Euharistia ne permite să nu ne împrăștiem, pentru că este legătură de comuniune, este împlinire a legământului, semn viu al iubirii lui Cristos care s-a umilit și s-a nimicit pentru ca noi să rămânem uniți. (…) Și apoi, celălalt cuvânt: ce înseamnă astăzi pentru noi „a ne pierde”, adică a dilua demnitatea noastră creștină? Înseamnă a ne lăsa atinși de idolatriile din timpul nostru: aparența, consumul, eu-l pus în centru a toate; dar și faptul de a ne considera concurenți, aroganța ca atitudine de învingător, faptul de a nu trebui să admitem niciodată că am greșit sau că avem nevoie de ceva. Toate acestea fac să ne pierdem, fac din noi creștini mediocri, lâncezi, fără gust, păgâni”.

În sărbătoarea Corpus Domini, papa Francisc a remarcat bucuria nu doar de a celebra acest mister, dar și de a-l preamări și cânta pe străzile orașului. ”Fie ca procesiunea pe care o vom face la sfârșitul Liturghiei”, a încheiat atunci Pontiful, ”să exprime recunoștința noastră pentru tot drumul pe care Domnul ne-a făcut să-l parcurgem prin deșertul sărăciilor noastre, pentru a ne face să ieșim din condiția de sclavi, hrănindu-ne cu iubirea sa prin Sacramentul Trupului și al Sângelui său. (…) Și să nu uităm: «Ca să nu vă împrăștiați, mâncați această legătură a unității, ca să nu vă pierdeți, beți prețul răscumpărării voastre!»”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia