bektashi

“A fost o întâlnire minunată”. Aşa comentează conducătorul mondial al Comunităţii Bektashi, Baba Edmond Brahimaj, întâlnirea cu papa Francisc care a avut loc în Vatican la 11 mai 2016. Este vorba despre o confraternitate musulmană de derivaţie sufi, întemeiată în secolul al XIII-lea în Turcia şi răspândită mai ales în Albania, unde, ca toate comunităţile religioase albaneze, a îndurat persecuţii sub regimul comunist.

În diferite ocazii comunitatea a participat la evenimente promovate de Sfântul Scaun, precum câteva Zile de Rugăciune pentru Pace la Assisi şi beatificarea Maicii Tereza de Calcutta în 2003. Deja l-au întâlnit pe papa Francisc în septembrie 2014 cu ocazia vizitei sale în Albania.

Intervievat cu privire la audienţa cu papa de către Radio Vatican, Brahimaj explică: “A fost o întâlnire minunată. Papa, lăsând deoparte protocolul, s-a apropiat ca frate de frate, cu o mare cordialitate. A fost un mesaj de fraternitate; am reafirmat valoarea dialogului, a întâlnirii fraterne şi a importanţei pe care o au comunităţile religioase pentru societatea de astăzi”.

Liderul religios se declară uimit de câteva cuvinte destăinuite lui de Sfântul Părinte: “Înainte de toate, amintirea sa de neşters a vizitei apostolice pe care a făcut-o în Albania şi imaginile pe care, aşa cum a relatat Sfântul Părinte, le păstrează în inimă şi în minte: tineretul – un popor foarte tânăr – şi forţa acestui popor şi a acestei ţări. Apoi a amintit cimitirele, cu multele morminte ale persoanelor care şi-au sacrificat viaţa, au fost persecutate şi au oferit viaţa pentru credinţa în Domnul şi pentru fraternitate”.

În afară de asta, mai relatează Brahimaj, papa Francisc “a amintit munca desfăşurată de Consiliul Comunităţilor Religioase din Albania care se întâlneşte în mod obişnuit tocmai pentru a păstra convieţuirea paşnică şi constructivă pentru ţară. Şi întâlnirea pe care el a avut-o cu toate comunităţile religioase din Albania, unde a văzut o voinţă fermă a întâlnirii, a dialogului fratern, sincer, deschis, pentru a transmite tuturor celor care cred calea iubirii, a întâlnirii şi a păcii pe care Domnul ne-a lăsat-o, pentru că nu există alternative pentru calea păcii şi a întâlnirii”.

Vorbind despre comunitatea care conduce, Brahimaj explică faptul că Bektashi “este un curent al misticismului islamic, care transmite pacea, fraternitatea şi credinţa în Domnul. Este o punte de legătură între Occident şi Orient. Şi calea pe care a străbătut-o şi pe care o străbate Bektashismul este aceea a păcii şi a fraternităţii, ca singura cale care conduce la Domnul, care îi face pe oameni să se întâlnească în faţa lui Dumnezeu ca fraţi. Este întâlnire şi primire a persoanelor dincolo de orice apartenenţă sau de viziune religioasă, etnică, de culoare sau orice altceva”.

Bektashismul – adaugă el – “luptă pentru familie şi o apără ca fundament al societăţii: familia, cea dintre bărbat şi femeie, ca punct ferm pentru astăzi şi pentru mâine. Bărbatul şi femeia sunt egali, se bucură de aceeaşi demnitate şi au aceeaşi valenţă în momentul rugăciunii în templu. Sunt primiţi în aceeaşi manieră, fără discriminare şi fără deosebiri. Motiv pentru care este o unitate, conform proiectului lui Dumnezeu. Bektashii nu le acoperă pe femei cu burka sau cu alte tipuri de acoperăminte, pentru că după ei omul este imagine a lui Dumnezeu şi demnitatea omului nu trebuie să fie acoperită, ci manifestă, deci publică: imaginea lui Dumnezeu nu trebuie să fie acoperită. Apoi sunt şi împotriva oricărei forme de violenţă şi terorism de orice matrice”.

Baba Edmond Brahimaj reafirmă apoi sprijinul dat papei Francisc, “o călăuză care poartă steagul păcii, al convieţuirii paşnice între religii, între popoare şi naţiuni”. “Susţinem cu putere acest parcurs al său şi drumul întreprins în numele lui Dumnezeu şi al fraternităţii dintre popoare”, afirmă la postul de radio, “suntem la fel de mândri şi orgolioşi că o avem şi pe Maica Tereza ca exemplu concret al modului în care se poate întrupa şi trăi iubirea lui Dumnezeu în gesturile concrete faţă de aproapele”.

(După Zenit, 11 mai 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

 

Exprimaţi-vă opinia