Combaterea globalizării indiferenței prin globalizarea empatiei: papa Francisc, la simpozionul dedicat progreselor în medicina regenerativă – AFP

29 aprilie 2016. Sfântul Părinte s-a întâlnit vineri (29 aprilie a.c.), la ora prânzului, în aula Paul al VI-lea din Vatican, cu cei circa 700 de participanți la simpozionul internațional privind progresele medicinii regenerative și impactul cultural al acestora. Întâlnirea de lucru dedicată problematicii bolilor rare, analizată în actualul context socio-cultural, s-a desfășurat în Vatican, între 28 și 30 aprilie, la inițiativa cardinalului Gianfranco Ravasi, președintele Consiliului Pontifical al Culturii.Adresându-se participanților la simpozion, papa Francisc a pus în lumină coordonatele activității de studiu în domeniul cercetării legate de bolile rare, spunând: “În parcursul vostru de reflecție, voi aplicați profesionalitate și competențe de înalt nivel în căutarea unor posibile terapii, fără a neglija interogativele etice și antropologice, sociale și culturale, precum și complexa problemă a accesibilității la îngrijiri a persoanelor lovite de patologii rare”. Pontiful a amintit că de multe ori nu li se acordă suficientă atenție, pentru că nu se întrevede un consistent câștig economic de pe urma investițiilor făcute în favoarea lor.

Referindu-se la numeroasele persoane afectate de boli rare pe care le întâlnește în ministerul său pastoral, Sfântul Părinte a amintit suferința și preocupările generate de aceste maladii în persoanele care se îngrijesc de bolnavii afectați de boli rare, evidențiind faptul că întâlnirea asumă o valoare și mai semnificativă în perspectiva orizontului Jubileului Extraordinar al Milostivirii.

Pontiful a subliniat trei aspecte de o importanță fundamentală în tratarea bolnavilor cu maladii grave: sensibilizarea, cercetarea și accesul la îngrijiri. Evidențiind importanța sensibilizării, deosebit de necesară pentru promovarea în societate a creșterii nivelului de empatie, astfel încât să nu mai existe indiferență față bolnavii cu maladii grave, papa Francisc a reliefat totodată importanța educației, a maturizării capacităților intelectuale care să garanteze niveluri profesionale maxime. Însă, necesitatea accesului la îngrijiri a reprezentat aspectul asupra căruia a insistat cel mai mult în discursul adresat de pontif participanților la simpozionul internațional privind progresele medicinii regenerative și impactul cultural al acestora. Făcând trimitere la Exortația apostolică “Evangelii gaudium”, în care se insistă asupra necesității opunerii față de economia excluziunii și a inechității, pontiful a spus că globalizarea indiferenței trebuie combătută prin globalizarea empatiei.

“De aceea” – a spus pontiful – “suntem chemați să facem cunoscută problema bolilor rare la scară mondială, investind în formarea cea mai adecvată, în creșterea resurselor în vederea cercetării și în promovarea unui cadru legislativ corespunzător și a schimbării paradigmei economice, astfel încât să fie privilegiată persoana umană”.

În încheiere, papa Francisc și-a exprimat speranța ca – prin implicarea activă la diferite niveluri – să se ajungă la găsirea de soluții la suferințele care-i afectează grav pe unii frați ai noștri, asigurându-le acces la îngrijiri.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia