Papa Francisc03.04.2016, Vatican (Catholica) – Primirea milostivirii lui Dumnezeu ne împinge să devenim „instrumente ale milostivirii”, în special față de cei mai mici și marginalizați, a afirmat Papa Francisc sâmbătă, la veghea pentru sărbătoarea Divinei Milostiviri. „Cu cât primește cineva mai mult, cu atât mai mult este chemat să o ofere, să o împărtășească; nu poate să fie ținută ascunsă, nici ținută numai pentru noi înșine. Este ceva ce aprinde inima și o provoacă să iubească, recunoscând fața lui Isus Cristos mai ales în cel care este mai departe, slab, singur, încurcat și marginalizat. Milostivirea nu stă pe loc: merge în căutarea oii pierdute, și când o regăsește exprimă o bucurie contagioasă.”

Sărbătorită în fiecare an în prima duminică de după Paște, sărbătoarea Divinei Milostiviri a fost instituită de Papa Ioan Paul al II-lea în 2000, în timpul canonizării Sf. Faustina Kowalska, mistica poloneză căreia i-a apărut Isus, inspirându-i devoțiunea pentru Milostivirea Divină. Acum sărbătoarea a căzut în contextul Jubileului Milostivirii, anunțat public de Papa Francisc la veghea din 2015 a aceleiași sărbători. Jubileul a început pe 8 decembrie 2015, urmând să se încheie pe 20 noiembrie a.c. Discursul Sfântului Părinte a avut loc după o serie de mărturii și lecturi biblice, toate pe tema milostivirii.

Expresiile milostivirii lui Dumnezeu în întâlnirile Sale cu noi sunt numeroase, a spus Pontiful. „Este imposibil a le descrie pe toate, pentru că milostivirea lui Dumnezeu este un crescendo continuu. Dumnezeu nu încetează niciodată să o exprime și noi nu ar trebui niciodată să luăm de-a gata ocazia de a o primi, căuta, dori! Este ceva mereu nou, care provoacă uluire și uimire văzând marea fantezie creatoare a lui Dumnezeu când ne vine în întâmpinare cu iubirea Sa.”

De-a lungul Scripturii, Dumnezeu s-a revelat frecvent pe Sine ca milostivire. „Cât de mare și infinită este natura lui Dumnezeu, tot așa de mare și infinită este milostivirea Sa, până acolo încât apare o activitate dificilă a o putea descrie în toate aspectele ei. Răsfoind paginile Sfintei Scripturi, găsim că milostivirea este înainte de toate apropierea lui Dumnezeu de poporul Său. O apropiere care se exprimă și se manifestă îndeosebi ca ajutor și ocrotire. Este apropierea unui tată și a unei mame care se oglindește într-o frumoasă imagine a profetului Osea.” Și a citat din cartea acestuia: „Cu legături omenești îi trăgeam, cu corzi de iubire. Am fost pentru ei precum cei care îi ridică jugul pe umeri, deși eu mă înclinam asupra lor ca să îi hrănesc.”

A exclamat apoi: „Câtă duioșie conține și câtă iubire exprimă! […] Isus nu numai că poartă pe umerii Săi omenirea, dar obrazul Său este apropiat de cel al lui Adam, până acolo încât cele două fețe par să se unească în una.” În continuare Papa Francisc a subliniat capacitatea lui Dumnezeu de a înțelege slăbiciunile noastre. „Tocmai în virtutea milostivirii Sale Dumnezeu s-a făcut unul dintre noi”, a spus el. A admis apoi: „Poate să fie ușor de vorbit despre milostivire, în timp ce este mai angajant a deveni concret martori ai ei. Este un parcurs care durează toată viața și nu ar trebui să aibă nici o oprire. Isus ne-a spus că trebuie să fim ‘milostivi precum Tatăl’. Și aceasta durează toată viața!”

Exprimaţi-vă opinia