Iertarea, unicul lucru de care avem cu adevărat nevoie în viață: Papa, la audiența generală de miercuri, 30 martie 2016 – OSS_ROM


 30 martie 2016. “Milostivirea șterge păcatul” este titlul catehezei papei Francisc din cadrul audienței generale de miercuri, 30 martie a.c., ce încheie șirul catehezelor dedicate milostivirii în Vechiul Testament, temă inspirată din Psalmul 51, supranumit și “Miserere”.
 Explicând că Psalmul 51 este o rugăciune penitențială prin care se cere iertare, fiind precedată de o mărturisire a vinei, Sfântul Părinte a explicat că, potrivit tradiției ebraice, acest psalm se referă la regele David și la păcatul săvârșit cu Betsabea, soția lui Urie hititul.

Rezumând istoria regelui David, chemat de Dumnezeu să conducă poporul și să-l călăuzească pe căile supunerii față de legea divină, pontiful amintește că David trădează propria misiune prin comiterea adulterului cu Betsabea și uciderea soțului acesteia. Însă, profetul Natanael îi înfățișează lui David păcatul comis și-l determină să-și recunoască vinovăția. Succesiv, prin mărturisirea propriei vinovății, are loc reconcilierea regelui David cu Dumnezeu.
Papa Francisc: “Cine se roagă spunând acest psalm este îndemnat să aibă aceleași sentimente de pocăință și de încredere în Dumnezeu pe care le-a avut David când s-a întors la adevăr și, chiar dacă era rege, s-a smerit fără teama de a-și mărturisi vina și de a-și expune propriul păcat în fața Domnului, având convingerea, certitudinea milostivirii divine”, a spus papa Francisc.

Citând prima parte a Psalmului 51: ‘Miluiește-mă Dumnezeule, după mare mila Ta/ și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea/ Spală-mă’ntru totul de fărădelegea mea/ și de păcatul meu mă curățește”, Sfântul Părinte a evidențiat că invocația este adresată Dumnezeului milostivirii pentru ca, mișcat de o iubire mare precum cea a unui tată și a unei mame, să aibă milă, arătându-se milostiv și plin de înțelegere. Pontiful s-a oprit asupra esenței Psalmului 51, explicând:

Papa Francisc: “În această rugăciune se manifestă adevărata necesitate a omului: unicul lucru de care avem cu adevărat nevoie în viața noastră este de a fi iertați, eliberați de cel rău și de consecințele sale distrugătoare. Din păcate, viața ne face să experimentăm de multe ori aceste situații; și mai ales în aceste situații trebuie să ne încredem în milostivirea divină. Dumnezeu este mai mare decât păcatul nostru. Să nu uităm aceasta: Dumnezeu este mai mare decât păcatul nostru!”

Punând în lumină valoarea avută de iertarea Tatălui pentru noi păcătoșii, iertare prin care devenim ființe noi, umplute de duh și pline de bucurie, Papa Francisc ne îndeamnă să avem forța de a ne ridica după orice cădere pricinuită de păcat:
Papa Francisc: “Dacă ai căzut din pricina păcatului, ridică-ți mâna: Domnul o va prinde și te va ajuta să te ridici. Aceasta este demnitatea iertării lui Dumnezeu! Demnitatea pe care ne-o dă iertarea lui Dumnezeu este de a ne ridica, de a sta mereu în picioare…”.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia