• 16 Mar 2016

Recitarea psalmilor reprezintă un mod minunat de a ne ruga în orice moment al anului, deoarece transmit cel mai bine emoțiile sufletului și ne conduc mai aproape de Dumnezeu.

Din secolul al VII-lea, recitarea celor 7 psalmi penitențiali în timpul Postului Mare a devenit o practică spirituală. Acești psalmi, de fapt, exprimă durerea păcatelor noastre și ne amintesc de îndurarea lui Dumnezeu.

După recitarea fiecărui psalm, spunem: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 6, 2.

„Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt;

vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele”.

Psalmul 31, 8.

„Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea;

mântuiește-mă de cei ce m-au înconjurat”.

Psalmul 37, 21-22.

„Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu,

nu Te depărta de la mine;

Ia aminte spre ajutorul meu,

Doamne al mântuirii mele”.

Psalmul 50, 11-13.

„Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule

şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la faţa Ta

şi Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale

şi cu spirit stăpânitor mă întăreşte”.

Psalmul 102, 2-3.

„Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita toate răsplătirile Lui.

Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale,

pe Cel ce vindecă toate bolile tale”.

Psalmul 130,1.

„Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei,

nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine”.

Psalmul 142, 6.
„Întins-am către Tine mâinile mele,

sufletul meu ca un pământ însetoşat”.

 

 

Traducere: Liviu Ursu

Sursa:it.aleteia.org

Exprimaţi-vă opinia