Papa Francisc, la rugăciunea ”Angelus”, duminică, 13 martie 2016 – REUTERS

13/03/2016 12:35
RV 13 mar 2016. Cu o reflecție despre evanghelia duminicii, despre iertarea femeii prinsă în adulter, și cu distribuirea a patru zeci de mii de exemplare a Evangheliei după Sf. Luca, papa Francisc a recitat duminică, 13 martie 2016, rugăciunea ”Îngerul Domnului” împreună cu pelerinii și romanii prezenți în Piața Sfântul Petru. La trei ani de când a fost ales ca Succesor al Sf. Petru, Pontiful a cerut credincioșilor să-l amintească în rugăciune.

Vorbind pe larg despre pagina Evangheliei proclamată la Sfânta Liturghie în cea de-a cincea duminică din Post în calendarul roman sau latin (In 8,1-11), papa Francisc a subliniat milostivirea lui Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului ci ca acesta să se convertească și să fie viu. Femeia prinsă în păcatul de adulter este târâtă înaintea lui Isus care în acel moment învăța mulțimile pe esplanada templului din Ierusalim. ”Femeia aceea se afla, astfel, între Isus și mulțime, între milostivirea Fiului lui Dumnezeu și violența acuzatorilor ei”.
Papa Francisc: «În realitate ei n-au venit la Învățător ca să-i ceară părerea ci ca să-i întindă o cursă. Într-adevăr, dacă Isus va urma severitatea legii, aprobând uciderea cu pietre a femeii, va pierde faima sa de blândețe și bunătate, care trezește în popor atâta fascinație; dacă, în schimb, vrea să fie milostiv, va trebuie să meargă împotriva legii, pe care El însuși a spus că nu vrea să o anuleze ci să o ducă la împlinire (cf Mt 5,17)».

Isus nu răspunde la întrebările fariseilor. El tace, scrie cu degetul pe pământ, îndemnându-i pe toți la calm și la căutarea dreptății lui Dumnezeu. La insistențele lor, dă răspunsul care îi dezarmează pe toți: ”Acela dintre voi care este fără de păcat, să arunce primul cu piatra în ea” (v. 7). La aceste cuvinte, toți au lăsat pietrele pregătite, atât cele vizibile, pe care intenționau să le arunce asupra femeii, cât și cele nevăzute, gata să le arunce împotriva lui Isus. În cele din urmă, au rămas acolo numai femeia și Isus, mizeria și milostivirea. E îndeajuns această constatare și privirea lui plină de milostivire și iubire pentru ca acea persoană să simtă, poate pentru prima dată, că are o demnitate, că ea nu este totuna cu păcatul ei, că poate să-și schimbe viața, că poate să iasă din robia ei și să pășească pe o cale diferită.
Papa Francisc: «Femeia aceea ne reprezintă pe noi toți, cei păcătoși, adulteri înaintea lui Dumnezeu, trădători ai fidelității sale. Experiența ei reprezintă voința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi: nu condamnarea noastră, ci mântuirea noastră prin mijlocirea lui Isus. El este harul care mântuiește de păcat și de moarte. El a scris pe pământ, în țărâna din care este făcută orice ființă umană (cf Gn 2,7) sentința lui Dumnezeu: ”Nu vreau ca tu să mori, ci ca tu să fii viu”. Dumnezeu nu ne pironește în păcatul nostru, nu ne identifică cu răul pe care l-am făcut. Vrea să ne elibereze și vrea ca și noi să vrem aceasta împreună cu El. Vrea ca libertatea noastră să se convertească de la rău la bine, ceea ce este cu putință prin harul său. Fecioara Maria să ne ajute să ne încredințăm pe deplin milostivirii lui Dumnezeu ca să devenim o făptură nouă».

După rugăciunea ”Angelus” papa Francisc a salutat grupurile de pelerini din diferite țări și a făcut să se distribuie în rândul celor prezenței o Evanghelie de buzunar:
Papa Francisc: «Este Evanghelia după Luca, pe care o citim duminica în acest an liturgic. Cartea are următorul titlu: ”Evanghelia milostivirii după Sfântul Luca”. Într-adevăr, evanghelistul scrie cuvintele lui Isus ”Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv” (6,36), din care este luată tema acestui an jubiliar. Va fi distribuită gratuit de voluntarii Dispensarului de pediatrie ”Sfânta Marta” din Vatican, alături de câțiva bătrâni și bunici din Roma. Vă invit să luați această Evanghelie și să o citiți zi de zi. În acest fel, milostivirea Tatălui va locui în inima voastră și o veți duce la cei pe care-i întâlniți».

În fine, în chiar ziua celei de-a treia aniversări a alegerii sale ca Succesor al lui Petru, papa Francisc a îndemnat credincioșii să-l amintească în rugăciunile lor.

Primiți și Binecuvântarea Apostolică a Sfântului Părinte, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia