03.03.2016, Vatican (Catholica) – Astăzi natura umană este tot mai mult redusă la materie modelabilă după orice plan, și trebuie să fie salvată de colonizările ideologice, de egoismul și minciuna care maschează viciile în virtuți și interesele economice în bine comun: a fost apelul lansat de Papa Francisc în cadrul întâlnirii cu participanții la plenara Academiei Pontificale pentru Viață care se desfășoară pe tema virtuților în etica vieții. Această temă, a arătat Pontiful, „adresează un mesaj important culturii contemporane: binele pe care omul îl face nu este rezultatul calculelor sau al strategiilor, nici nu este produsul echipamentului genetic sau al condiționărilor sociale, ci este rodul unei inimi bine dispuse, al alegerii libere care tinde spre adevăratul bine.”

„În timpul nostru”, a avertizat Papa, „unele orientări culturale nu mai recunosc amprenta înțelepciunii divine în realitățile create și nici măcar în om. Natura umană rămâne așa de redusă numai la materie, modelabilă după orice plan. În schimb, umanitatea noastră este unică și atât de prețioasă în ochii lui Dumnezeu!… Trebuie să îi dăm aerul curat al libertății și apa dătătoare de viață a adevărului, să o ocrotim de otrăvurile egoismului și minciunii.”

„Virtutea”, a continuat Sfântul Părinte, „nu este o simplă obișnuință, ci este aptitudinea reînnoită constant de a alege binele. Virtutea nu este emoție, nu este o abilitate care se dobândește cu un curs de actualizare, și cu atât mai puțin un mecanism biochimic, ci este exprimarea cea mai ridicată a libertății umane. Virtutea este ceea ce are mai bun de oferit inima omului. Când inima se îndepărtează de binele și de adevărul conținut în Cuvântul lui Dumnezeu riscă mult, rămâne lipsită de orientare și riscă să numească răul bine și binele rău; virtuțile se pierd, intră mai ușor păcatul și apoi viciul. Cine o ia pe această pantă alunecoasă cade în eroarea morală și este oprimat de o angoasă existențială crescândă.”

„Astăzi sunt multe instituțiile angajate în slujirea adusă vieții, în mod de cercetare sau de asistență; ele promovează nu numai acțiuni bune, ci și pasiunea pentru bine. Dar există și atâtea structuri preocupate mai mult de interesul economic decât de binele comun. A vorbi despre virtuți înseamnă a afirma că alegerea binelui implică și angajează toată persoana… este vorba de a dezrădăcina din inimă dorințele necinstite și de a căuta binele cu sinceritate.” În domeniul eticii vieții „nu lipsesc cunoștințele științifice și instrumentele tehnice în măsură să ofere sprijin vieții umane în situațiile în care se arată slabă. Însă lipsește de atâtea ori umanitatea. Acțiunea bună presupune un interes real față de persoana fragilă. Medicii și toți lucrătorii sanitari să nu neglijeze niciodată să conjuge știința, tehnica și umanitatea.”

„De aceea, încurajez Universitățile să ia în considerare toate acestea în programele lor de formare, pentru ca studenții să-și poată forma acele dispoziții ale inimii și ale minții care sunt indispensabile pentru a primi și a îngriji viața umană, după o demnitate care îi aparține în orice împrejurare… Cei care se dedică apărării și promovării vieții fie ca să-i poată arăta înainte de toate frumusețea. Trăind o compasiune genuină și celelalte virtuți, veți fi martori privilegiați ai milostivirii Tatălui vieții… Să cerem ajutorul Duhului Sfânt, pentru ca să ne scoată afară din egoism și din ignoranță: reînnoiți de El, putem să gândim și să acționăm după inima lui Dumnezeu și să arătăm celui care suferă în trup și în spirit milostivirea Sa.”

Exprimaţi-vă opinia