Piața Sfântul Petru, 2 martie 2016: un pelegrin cu trei statuete reprezentând Preasfânta Familie aduse la audiența generală pentru a fi binecuvântate de Sfântul Părinte. – OSS_ROM

2 martie 2016. “Vorbind despre milostivirea divină, am evocat de mai multe ori figura tatălui dintr-o familie, care-și iubește fiii, îi ajută, se îngrijește de ei, îi iartă. Și, asemenea unui tată, îi educă, îi corectează când greșesc, favorizând creșterea lor în cele bune”, a spus papa Francisc la începutul catehezei din cadrul audienței generale de miercuri, 2 martie.

Continuând șirul catehezelor dedicare milostivirii, pontiful s-a oprit asupra temei: “Milostivirea și corecția”, inspirându-se din capitolul 1 al Cărții profetului Isaia, în care Domnul, ca un tată plin de afecțiune, dar și atent și sever totodată, se adresează poporului lui Israel, acuzându-l de infidelitate și corupție, pentru a-l readuce pe calea dreptății.

Sfântul Părinte pornește de la fragmentul biblic în care Domnul se plânge de poporul neascultător, spunând:

“Ascultați, cerurilor,
Și pleacă-ți urechea, pământule,
Căci Domnul vorbește:
‘Am dat naștere la fii și i-am crescut,
Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea.
Boul își cunoaște proprietarul
Și măgarul ieslea stăpânului său;
Israel, însă, nu cunoaște, poporul meu nu înțelege.
Vai, neam păcătos, popor încărcat de nelegiuire,
Descendență de răufăcători, fii corupți!
L-au părăsit pe Domnul,
l-au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele” (Is 1, 2-4)

Explicând modul în care Dumnezeu vorbește – prin intermediul profetului Isaia – despre poporul său, cu amărăciunea unui tată dezamăgit, cateheza pune accentul pe modul în care Dumnezeu face apel la conștiința acestor fii degenerați, pentru a se pocăi și a se lăsa din nou iubiți.

Fragmentul din Profetul Isaia, la care se referă papa Francisc în cateheza “Milostivire și corecție”, prezintă relația tată-fiu dintre Dumnezeu și poporul său ca fiind o relație denaturată. “Din cauza păcatului, libertatea devine pretext de autonomie și orgoliul  duce la contrast și la iluzia autosuficienței.

Indicând modul în care Dumnezeu se adresează poporului, cu afecțiune împletită cu amărăciune, numindu-l “poporul meu”, pontiful nu ezită să pună accentul pe severitatea conținută în cuvintele sale, pentru a-l ajuta să înțeleagă gravitatea vinei, pentru a-i trezi conștiința.

Oprindu-se asupra efectelor păcatului, a suferinței suscitată de trădarea lui Dumnezeu de către poporul său, papa Francisc a evidențiat starea de devastare adusă cu sine de părăsirea lui Dumnezeu și a căii sale:

“Acolo unde este refuzat Dumnezeu, unde este refuzată paternitatea sa, nu mai există viață posibilă, existența își rădăcinile, totul apărând ca pervertit și anulat”, a spus pontiful, explicând totodată că acest moment dureros există în vederea mântuirii, că în planul divin pedeapsa devine doar un instrument care să provoace reflecția, iar “suferința, consecință inevitabilă a unei decizii autodistructive, trebuie să-l facă pe păcătos să reflecteze pentru a-l deschide spre convertire și iertare”.

Rămânând asupra parcursului milostivirii divine ce conduce la mântuire, papa Francisc reliefează că mântuirea implică decizia de a asculta și de a se lăsa convertiți, citând fragmentul din profetul Isaia, capitolul 1, versetul 15, în care Domnul atrage atenția asupra modului pângărit de a întinde mâinile în rugăciune, către Dumnezeu, îndemnul fiind de purificare, de curățare și de îndepărtare a faptelor rele. Pontiful nu a ezitat să se refere și la unele cazuri de persoane care fac Bisericii donații provenind din afaceri dubioase, din fapte sângeroase sau din exploatarea altor persoane, prin muncă prost plătită și alte forme de sclavie.

Amintind îndemnul profetului Isaia de a face binele, căutând judecata, îndreptându-l pe opresor, făcând dreptate orfanului și apărând-o pe văduvă”, pontiful și-a îndreptat gândul spre numeroșii refugiați care debarcă în Europa și nu știu unde să meargă.

“Atunci, spune Domnul, dacă păcatele voastre vor fi roșii ca pânza stacojie, ca zăpada se vor albi, și dacă vor fi roșii ca purpura, vor deveni [albe] ca lâna, iar poporul –  dacă va binevoi și va asculta –  se va hrăni din bunătățile pământului și va trăi în pace”. “Acesta este miracolul iertării pe care Dumnezeu, ca Tată, vrea să-l dea poporului său”, a spus papa Francisc la încheierea catehezei “Milostivire și corecție”, pontiful explicând că cele spuse de profet sunt “un miracol al iertării pe care Dumnezeu, ca Tată, vrea s-o dăruiască poporului său. Milostivirea lui Dumnezeu este oferită tuturor, iar aceste cuvinte ale profetului sunt valabile și azi pentru noi toți cei chemați să trăim ca fii ai lui Dumnezeu”.

În cadrul saluturilor adresate la final, pontiful a amintit că poimâine este Prima Vineri din Lună, dedicată devoțiunii Preasfintei Inimi a lui Isus. “Dragi tineri, trăiți această zi de comemorare a morții lui Isus cu o deosebită intensitate spirituală; dragi bolnavi, priviți la crucea lui Cristos ca la sprijinul vostru în suferință; dragi miri de curând căsătoriți, exercitați în casa voastră postul sub forma abținerii de la faptele rele și de practicare a faptelor bune”.

De asemenea, Sfântul Părinte a salutat delegația care a însoțit flacăra benedictină “pro pace et Europa una”, condusă de arhiepiscopul de Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia