De Riccardo Benotti

Se apropie de cifra de două milioane şi jumătate numărul de pelerini care au participat la Jubileu în Roma, care în această săptămână are în program “24 de ore pentru Domnul” (4-5 martie). Iniţiativa face parte dintre marile evenimente la care participă Papa Francisc, care a promovat acest moment cu scopul de a face şi mai centrală milostivirea şi sacramentul Reconcilierii în timpul perioadei de pregătire pentru Paşti. Dar care sunt instrucţiunile pentru a trăi cât mai bine Jubileul extraordinar al milostivirii? Iată câteva informaţii utile.

Ce este Jubileul?

Este o perioadă specială, cunoscută şi ca An Sfânt, în timpul căreia credincioşii pot obţine indulgenţa plenară a păcatelor. Poate să fie ordinar şi extraordinar: primul este la o perioadă stabilită, al doilea este convocat în ocazii speciale. În bula de convocare Misericordiae vultus, Papa Francisc scrie: “Există momente în care în mod şi mai puternic suntem chemaţi să ne îndreptăm privirea spre milostivire pentru a deveni noi înşine semn eficace al acţiunii Tatălui. Pentru aceasta am convocat un Jubileu extraordinar al milostivirii ca timp favorabil pentru Biserică, pentru ca să facă mai puternică şi eficace mărturia credincioşilor”.

Ce este indulgenţa?

Indulgenţa, se citeşte în constituţia apostolică Indulgentiarum doctrina, este “iertarea în faţa lui Dumnezeu a pedepsei temporale pentru păcatele, deja iertate în ceea ce priveşte vinovăţia (adică pentru care s-a obţinut deja dezlegare spovedindu-se). Indulgenţa este o iertare pe care credinciosul, dispus cum se cuvine şi în condiţii determinate, dobândeşte prin intervenţia Bisericii, care, ca slujitoare a Răscumpărării, cu autoritatea sa, împarte şi aplică tezaurul satisfacerilor lui Cristos şi ale sfinţilor”. Indulgenţa poate să fie “parţială sau plenară, în funcţie de cum eliberează în parte sau în totalitate de pedeapsa temporală datorită păcatelor”.

Cum se obţine indulgenţa plenară?

Conform constituţiei apostolice Indulgentiarum doctrina, pentru a obţine indulgenţa plenară este necesar să se îndeplinească o faptă anume şi să se respecte trei condiţii: sacramentul Reconcilierii, participarea la Euharistie şi rugăciunea după intenţiile Papei. Cele trei condiţii, se precizează, “pot să fie îndeplinite cu multe zile înainte sau după ce s-a îndeplinit fapta stabilită; totuşi se potriveşte ca împărtăşania şi rugăciunea după intenţiile Suveranului Pontif să fie făcute în aceeaşi zi în care se îndeplineşte fapta”. În scrisoarea din 1 septembrie 2015, Papa Francisc clarifică: “pentru a trăi şi a obţine indulgenţa, credincioşii sunt chemaţi să facă un scurt pelerinaj spre Poarta Sfântă, deschisă în fiecare catedrală sau în bisericile stabilite de Episcopul diecezan, şi în cele patru bazilici papale din Roma, ca semn al dorinţei profunde de adevărată convertire”.

Cum obţin indulgenţa plenară bolnavii, bătrânii sau cei care nu pot ieşi din casă?

Cei care nu pot să meargă la Poarta Sfânt, “va fi de mare ajutor să trăiască boala şi suferinţa ca experienţă de apropiere de Domnul” şi “a trăi cu credinţă şi speranţă bucuroasă acest moment de încercare, primind împărtăşania sau participând la Sfânta Liturghie şi la rugăciunea comunitară, chiar şi prin intermediul mijloacelor de comunicaţie, va fi pentru ei modul de a obţine indulgenţa jubiliară”.

Cum obţin indulgenţa plenară deţinuţii?

Deţinuţii “în capelele închisorilor vor putea dobândi indulgenţa şi de fiecare dată când vor trece prin uşa celulei lor, îndreptându-şi gândul şi rugăciunea către Tatăl, fie ca acest gest să însemne pentru ei trecerea prin Poarta Sfântă, pentru că milostivirea lui Dumnezeu, capabilă să transforme inimile, este în măsură să transforme şi gratiile în experienţă de libertate”.

Este posibil de dobândit indulgenţa plenară prin faptele de milostenie? Şi pentru răposaţi?

Da. Papa Francisc invită să se redescopere bogăţia conţinută în faptele de milostenie trupească şi sufletească: “De fiecare dată când un credincios va trăi una sau mai multe dintre aceste fapte personal, va dobândi cu siguranţă indulgenţa jubiliară. De aici angajarea de a trăi din milostivire pentru a dobândi harul iertării complete şi exhaustive prin forţa iubirii Tatălui care nu-l exclude pe nimeni. De aceea va fi vorba despre o indulgenţă jubiliară deplină, rod al evenimentului însuşi care este celebrat şi trăit cu credinţă, speranţă şi caritate”.

Cu răposaţii, adaugă Papa, “suntem legaţi prin mărturia de credinţă şi caritate pe care ne-au lăsat-o. Aşa cum îi amintim în celebrarea euharistică, tot aşa putem, în merele mister al comuniunii sfinţilor, să ne rugăm pentru ei, pentru ca faţa milostivă a Tatălui să-i elibereze de orice rămăşiţă de păcat şi să-i poată aduna la sine în fericirea care nu are sfârşit”.

Ce păcate pot să dezlege preoţii în timpul Jubileului?

Codul de Drept Canonic prezintă un singur păcat a cărui dezlegare este rezervată episcopului: avortul. Totuşi, cu ocazia Jubileului extraordinar al milostivirii, Papa Francisc a acordat tuturor preoţilor “facultatea de a dezlega de păcatul de avort pe cei care l-au comis şi fiind căiţi din inimă cer iertare pentru asta: “Preoţii să se pregătească pentru această mare misiune ştiind să conjuge cuvinte de primire genuină cu o reflecţie care să ajute la înţelegerea păcatului comis, şi să indice un parcurs de convertire autentică pentru a ajunge la perceperea iertării adevărate şi generoase a Tatălui care reînnoieşte toate cu prezenţa sa”.

Cine sunt misionarii milostivirii?

Numiţi exclusiv de Papa, sunt 1.071 de preoţi cărora le este dată facultatea de a ierta păcatele rezervate Scaunului Apostolic: profanarea Sfintei Euharistii, dezlegarea complicelui în păcatul împotriva poruncii a şasea, consacrarea unui episcop fără mandatul Papei, încălcarea sigiliului sacramental, violenţa fizică împotriva Pontifului.

Unde se află Centrul de primire a pelerinilor?

În Via della Conciliazione 7. Este vorba de un spaţiu unde să poată primi informaţiile despre programul Jubileului, să se înregistreze pentru parcursul la Poarta Sfântă, să ia biletele de la diferitele celebrări în care este cerut biletul gratuit de acces, să ia Testimonium de participare la Jubileu.

Există parcursuri pentru persoanele neputincioase?

În bazilica “Sfântul Petru” şi în alte biserici au fost pregătite confesionale fără bariere arhitectonice, împreună cu alte facilitări pentru persoanele surde. A fost pregătită şi o carte tactilă care permite să fie conduşi în pelerinaj la Poarta Sfântă de la “Sfântul Petru”.

(După agenţia SIR, 1 martie 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Exprimaţi-vă opinia