10.02.2016, Vatican (Catholica) – Pentru Papa Francisc, milostivirea nu este doar spirituală, ci este ceva ce trebuie să se exprime în acte concrete de slujire și în împărtășirea bunurilor cu cei săraci, care a constituit o tradiție cheie în anii jubiliari în întreaga Scriptură. Referindu-se la actualul An Sfânt al Milostivirii, Papa a explicat că Jubileul este timpul „pentru a ne converti, pentru ca inima noastră să devină mai mare, mai generoasă, să fim mai mult fii ai lui Dumnezeu, cu mai multă iubire”. Dar, a adăugat el, „vă spun un lucru: dacă această dorință, dacă Jubileul nu ajunge la buzunare, nu este un jubileu adevărat. Ați înțeles? Și acest lucru este în Biblie! Nu îl inventează acest Papă: este în Biblie.”

Papa Francisc le-a vorbit pelerinilor prezenți în Piața San Pietro pentru audiența sa generală din Miercurea Cenușii, 10 februarie 2016, care marchează începutul Postului Mare în ritul latin. În cateheza sa continuă despre milostivirea în Scriptură, Papa a arătat că Anul Jubiliar este o instituție străveche. Pontiful s-a bazat pe pasajele biblice din Cartea Leviticului, în care a fost instituit Jubileul la evrei. Potrivit regulilor Jubileului, anul servea drept un fel de „grațiere generală”, „cu care se permitea tuturor să se întoarcă în situația originară, cu ștergerea oricărei datorii, restituirea pământului și posibilitatea de a se bucura din nou de libertatea proprie a membrilor poporului lui Dumnezeu”.

În acele vremuri, a subliniat Pontiful, „prescrieri precum aceea a Jubileului foloseau la combaterea sărăciei și a inegalității, garantând o viață demnă pentru toți și o distribuire egală a pământului pe care să locuiască și din care să scoată cele necesare pentru viață. Ideea centrală este că pământul aparține la origine lui Dumnezeu și a fost încredințat oamenilor, și de aceea nimeni nu și-l poate aroga ca posesie exclusivă, creând situații de inegalitate… Cu Jubileul, cel care a devenit sărac avea din nou necesarul pentru a trăi și cine a devenit bogat îi restituia săracului ceea ce i-a luat. Scopul era o societate bazată pe egalitate și solidaritate, unde libertatea, pământul și banii să redevină un bun pentru toți și nu numai pentru unii, cum se întâmplă adesea.”

„Jubileul avea funcția de a ajuta poporul să trăiască o fraternitate concretă, formată din ajutor reciproc. Putem spune că Jubileul biblic era un ‘Jubileu de milostivire’, pentru că era trăit în căutarea sinceră a binelui fratelui nevoiaș”. Sfântul Părinte a mai amintit alte legi care guvernau viața poporului lui Dumnezeu și care vizau trăirea concretă a milostivirii: „de exemplu, legea biblică prescria vărsarea ‘zeciuielilor’ care erau destinate leviților, responsabili ai cultului, care erau fără pământ, și săracilor, orfanilor, văduvelor. Adică se prevedea ca a zecea parte din recoltă sau din roadele altor activități să fie dată celor care erau fără protecție și în stare de necesitate”. Mai era și „legea referitoare la ‘primele roade’… Prima parte a recoltei, partea cea mai prețioasă, trebuia să fie împărtășită cu leviții și străinii, care nu aveau ogoare, așa încât și pentru ei pământul să fie sursă de hrană și de viață”.

„Câte ‘prime roade’ cel care este mai norocos ar putea să le dăruiască celui care este în dificultate! Prime roade nu numai din roadele ogoarelor, ci din orice alt produs al muncii, din salarii, din economii, din atâtea lucruri care se posedă și care uneori se irosesc. Aceasta se întâmplă și astăzi. În Elemosineria Apostolică ajung atâtea scrisori cu un pic de bani: ‘Aceasta este o parte a salarului meu pentru a-i ajuta pe alții’”. „Sfânta Scriptură”, a continuat Pontiful, „îndeamnă cu insistență să se răspundă cu generozitate la cererile de împrumuturi, fără a face calcule meschine și fără a pretinde dobânzi imposibile… Vă rog să ne rugăm pentru ca în acest Jubileu Domnul să elimine din inima noastră această voință de a avea mai mult, camăta. Să redevenim generoși, mari.”

„Iubiți frați și surori, mesajul biblic este foarte clar: a ne deschide cu curaj la împărtășire și aceasta este milostivire! Și dacă noi vrem milostivire de la Dumnezeu, să începem să o facem noi. Aceasta este: să începem să o facem noi între concetățeni, între familii, între popoare, între continente. A contribui la realizarea unui pământ fără săraci înseamnă a construi societăți fără discriminări, bazate pe solidaritatea care duce la împărtășirea a ceea ce se posedă, într-o împărțire a resurselor întemeiată pe fraternitate și pe dreptate.”

Exprimaţi-vă opinia