Caravaggio: “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, pictură păstrată în catedrala “Sfântul Ioan” din Valletta, Malta. – RV


 5 februarie 2016. “Modul de a fi a lui Dumnezeu este diferit de al omului, fiind smerenia caracteristica stilului divin după cum a demonstrat  moartea celui mai mare dintre profeți, Ioan Botezătorul, cel care i-a pregătit calea lui Cristos pentru a se da mai apoi deoparte. În omilia Sfintei Liturghii celebrată în capela Casei Sfânta Marta, din Vatican, papa Francisc a comentat textul Evangheliei zilei, luat din Evanghelia după sfântul Marcu, capitolul 9.
Amintind figura “celui mai mare dintre oameni”, Papa a amintit că Ioan Botezătorul, “cel drept și sfânt”, care i-a pregătit pe oameni pentru venirea lui Mesia, avea să sfârșească prin decapitare, în bezna unei temnițe, condamnat la moarte de ura răzbunătoare a unei regine și de lașitatea unui rege servil acesteia.

Ultimul dintre profeți
Însă, această smerenie reprezintă modul de a acționa al lui Dumnezeu, modul “de a învinge” a lui Dumnezeu:
Papa Francisc: “Ioan Botezătorul. ‘Cel mai mare om născut din femeie: astfel se spune în formula de canonizare a lui Ioan. Însă, această formulă nu a fost rostită de un Papă, ci a fost spusă de Isus. Omul acela este cel mai mare om născut din femeie. Sfântul cel mai mare: astfel (n.n. spunând) Isus l-a canonizat. Ioan Botezătorul sfârșește în temniță, iar ultima frază din text pare a fi de resemnare: ‘Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus în mormânt’. În felul acesta moare cel mai mare om născut din femeie’. Un mare profet, ultimul dintre profeți, unicul căruia i-a fost îngăduit să vadă speranța Israelului.”

Chinul cel mai mare
Papa Francisc nu se oprește la evidența oferită de fragmentul evanghelic și încearcă să intre în celula în care este închis Ioan pentru a cerceta sufletul celui chemat să fie vocea care strigă în pustiu și botează mulțimea în numele Celui care are să vină. Imaginându-l pe Ioan Botezătorul legat nu doar de lanțuri dar și de unele incertitudini care-l consumă, papa Francisc a spus:

Papa Francisc: “Însă, în temniță, Ioan Botezătorul a suferit și tortura interioară a îndoielii. ‘Oare n-am greșit? [Parcă] acest Mesia nu este întocmai așa cum mi-am imaginat eu că ar trebui să fie Mesia’. Și-i trimite pe discipoli să-l întrebe pe Isus: ‘Spune-ne adevărul: tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul?’ Ioan suferea din cauza dubiului că Mesia cel așteptat ar fi putut fi un altul decât Isus. În acele momente, cât trebuie să fi fost de mare suferința și singurătatea interioară a acestui om care, pe parcursul existenței, s-a smerit în întregime.”

Smerenie până la sfârșit
“S-a smerit pe sine în mod continuu”: astfel a fost viața sfântului Ioan Botezătorul, un mare om care nu a căutat deșarta glorie personală ci slava lui Dumnezeu, sfârșit într-un mod anonim, prozaic. Însă, prin acest comportament, Ioan Botezătorul a pregătit calea lui Isus care, în mod asemănător, “a murit în suferință, singur, fără discipolii care-l urmaseră”.

Papa Francisc: “Ne va face bine să citim acest fragment din Evanghelia după Sfântul Marcu, capitolul 6. Să citim acel capitol pentru a vedea modul în care învinge Dumnezeu: stilul divin nefiind la fel cu cel omenesc. Să-i cerem lui Dumnezeu harul smereniei avută de Ioan și să nu ne însușim meritele și gloria altora. Și, mai ales, să ne ajute Dumnezeu să primim harul ca în viața noastră Isus să ocupe întotdeauna primul loc, iar noi să știm să ne smerim și să fim pe deplin conștienți că ne situăm întotdeauna mai jos decât Isus.”

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia