Creștinul, mărturisitor al luminii lui Dumnezeu: papa Francisc, la omilia Sfintei Liturghii de joi, 28 ianuarie 2016. – RV

 28 ianuarie 2016. Inima creștinului este generoasă, deoarece creștinul este fiul unui Tată cu inimă mare, a unui Tată care-și deschide brațele larg pentru a-i primi pe toți cu generozitate: a spus papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată joi dimineață, în ziua comemorării liturgice a Sfântului Toma d’Aquino. La celebrarea euharistică din capela Casei Sfânta Marta erau prezenți unii preoți care au sărbătorit 50 de ani de la consacrarea sacerdotală, dorind să trăiască acest moment aniversar alături de pontif.
 Creștinul este un mărturisitor al luminii lui Dumnezeu
“Misterul lui Dumnezeu este lumină”, a subliniat Sfântul Părinte, comentând textul Evangheliei zilei, după sfântul Marcu, capitolul 4, versetele 21-25, în care Isus a spus mulţimilor că nu se aduce o candelă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat, ci ca să fie pusă pe candelabru, pentru a lumina:

Papa Francisc: “Aceasta este una dintre trăsăturile creștinului, care a primit lumina prin Botez și trebuie să o răspândească, creștinul fiind un mărturisitor. Mărturia este una dintre trăsăturile specifice pentru un creștin. Acesta este purtător al luminii, având îndatorirea de a o arăta lumii în calitate de mărturisitor. Când un creștin preferă propriile tenebre în loc să răspândească lumina lui Dumnezeu, obscuritatea îi pătrunde în inimă, idolii care întrupează tenebrele adâncindu-se în inima sa, loc de unde îndepărtează lumina, pentru că nu o suportă. Astfel, un creștin ajunge să fie lipsit de un element esențial pentru a fi un autentic mărturisitor al lui Cristos: mărturia. Creștinul este un mărturisitor al lui Isus Cristos, al Luminii lui Dumnezeu, trebuind să pună acea lumină pe candelabrul propriei vieți.”

Creștinul este generos: pierde pentru a-l câștiga pe Cristos
Pornind de la versetul din Evanghelie în care Isus spune: “Cu măsura cu care măsurați vi se va măsura și vi se va da în plus”, papa Francisc evidențiază că o altă trăsătură a creștinului este generozitatea, deoarece este fiul unui Tată mărinimos, cu inimă mare.

Papa Francisc: “Inima creștinului este generoasă; este mereu deschisă. Nu este o inimă care se închide în propriul egoism, sau care pune limite, spunând numai până aici. Când intrăm în lumina lui Isus, în prietenia cu El, și ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, inima se deschide, devine generoasă. La acest punct, creștinul nu câștigă, ci pierde. Însă pierde pentru a câștiga altceva; această înfrângere pentru interesele materiale devine un câștig în privința mărturisirii lui Isus, se câștigă devenind mărturisitor al lui Cristos”.

Adresându-se grupului de preoți care aniversează 50 de ani de viață sacerdotală, papa Francisc le-a spus:
Papa Francisc: “Pentru mine este o bucurie să celebrez Sfânta Liturghie în mijlocul vostru, care aniversați 50 de ani de preoți: 50 de ani pe strada luminii și a mărturiei, 50 de ani încercând să fiți mai buni, să puneți lumina pe candelabru: câteodată, aceasta cade, dar o așezăm încă o dată, cu voința de a răspândi lumina cu generozitate, cu mărinimie. Doar Dumnezeu și memoria voastră știu câte persoane ați primit cu generozitate, cu bunătate de tată și de frați. Câtor persoane care aveau inima întrucâtva întunecată nu le-ați dat lumină, lumina lui Isus. Mulțumesc. Mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru Biserică și pentru Isus.”

“Fie ca Domnul să vă dăruiască bucuria, marea bucurie de a fi semănat bine, de a fi luminat bine și de a fi deschis larg brațele încât să-i primiți pe toți cu mărinimie”, a spus papa Francisc în încheierea omiliei Sfintei Liturghii celebrată joi, 28 ianuarie a.c.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia