Papa Francisc, la audiența generală din Piața Sfântul Petru, de miercuri, 27 ianuarie 2016. – REUTERS


 27 ianuarie 2016. “Milostivirea lui Dumnezeu acționează întotdeauna pentru a salva”: aceasta este esența catehezei din cadrul audienței generale de miercuri, 27 ianuarie, din Piața Sfântul Petru, pe care papa Francisc a dedicat-o milostivirii divine destinată mântuirii omului.
 Inspirându-se din fragmentul biblic luat din capitolul 2 al Cărții Exodului, versetele 23-25, în care se spune: “Și le-a auzit Dumnezeu suspinele și Și-a adus aminte Dumnezeu de legământul pe care-l făcuse cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob”, pontiful a reliefat că milostivirea “nu poate rămâne indiferentă în fața suferinței celor oprimați și la strigătul celui supus violenței, redus în sclavie, condamnat la moarte”.

Dumnezeu ascultă strigătul omului
Amintind că oprimarea și violența reprezintă o realitate a fiecărei epoci, inclusiv a celei actuale, Sfântul Părinte a evidențiat faptul că, spre deosebire de om care rămâne deseori indiferent față de strigătul de durere al aproapelui, “Dumnezeul Milostivirii le răspunde celor sărmani și se îngrijește de ei, de cei care își strigă disperarea”.

Papa Francisc: “Dumnezeu ascultă și intervine pentru a salva, ridicând oameni capabili să asculte gemetele de suferință și să acționeze în favoarea celor oprimați. Astfel începe istoria lui Moise ca mediator al eliberării pentru popor. El îl înfruntă pe Faraon pentru a-l convinge să-i permită poporului lui Israel să plece; apoi va conduce poporul – prin Marea Roșie și prin deșert – spre libertate. Moise, pe care milostivirea divină l-a salvat de la moartea în apele Nilului, devine mediatorul aceleiași milostiviri, prin renașterea la libertate a poporului salvat de apele Mării Roșii”.

Milostivirea, expresia supremă a Legământului
Urmând firul istorisirii Milostivirii Divine, prin expunerea episodului biblic al exodului poporului evreu, condus de Moise, pontiful s-a oprit asupra punctului maxim al expresiei milostivirii divine, care depășește orice așteptare omenească:

Papa Francisc: “Cât de mare poate fi milostivirea divină! Dumnezeu propune o legătură de iubire specială, exclusivă, privilegiată. Când îi dă lui Moise instrucțiuni privitoare la stabilirea legământului, îi spune: “Dacă veți asculta de glasul Meu și veți păzi legământul meu, voi Îmi veți fie mie popor ales dintre toate neamurile, că al Meu este tot pământul” (Es 19, 5-6)

“Desigur”, a explicat Papa, “Dumnezeu deține deja întregul pământ, pentru că l-a creat; însă poporul devine pentru El o posesiune diferită, specială: este ‘rezerva sa personală de aur și argint’, precum rezerva despre care regele David spune că a dăruit-o pentru construirea Templului”.

“Ei bine”, a continuat pontiful, “astfel devenim și noi pentru Dumnezeu prin acceptarea legământului și lăsându-ne salvați de El. Milostivirea lui Dumnezeu face ca omul să devină prețios, asemenea unei avuții care îi aparține, pe care o păzește personal și în care își află plăcerea”.

Un legământ pecetluit cu sângele lui Cristos
“Acestea sunt minunățiile milostivirii divine, care ajung la împlinirea deplină în Domnul Isus, ‘prin noul și eternul legământ’, împlinit prin vărsarea sângelui Său, și care, prin iertare, distruge păcatul nostru, făcând din noi, pentru totdeauna, fii ai lui Dumnezeu, prețioase comori în mâinile Tatălui bun și milostiv”.

La încheierea audienței generale, papa Francisc a amintit că – în contextul Jubileului Milostivirii – Consiliul Pontifical ‘Cor Unum’ a promovat o zi de reculegere spirituală pentru persoanele și grupurile angajate în acțiuni caritative. Ziua de reculegere, care urmează să aibă loc în fiecare dieceză în perioada Postului Mare, va fi un prilej de reflecție asupra chemării la a fi milostivi precum Tatăl.

“Vă îndemn să dați curs acestei propuneri, urmând indicațiile și documentația puse la dispoziție de departamentul vatican ‘Cor Unum'”, a spus papa Francisc.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia