• 26 Ian 2016

„Postul Mare din acest An al Milostivirii este un timp favorabil pentru a putea, în sfârșit, să ieșim din existența obișnuită prin ascultarea Cuvântului și opere de milostivire”, scrie papa Francisc în mesajul său pentru Postul Mare 2016. Mesajul a fost prezentat marți, 26 ianuarie, în Sala de Presă a Sfântului Scaun. Credincioșii romano-catolici încep Postul Mare cu Miercurea Cenușii, la 10 februarie, iar cei de rit bizantin la 14 martie.

La începutul mesajului său, Papa îndeamnă la trăirea mai intensă a acestei perioade, dat fiind faptul că ne aflăm în Anul Milostivirii. „În Bula de stabilire a Jubileului”, spune Pontiful, „am adresat invitația ca «Postul Mare din acest an jubiliar să fie trăit mai intens, ca un moment puternic pentru a celebra și experimenta milostivirea lui Dumnezeu» (Misericordiae Vultus, 17). Cu îndemnul la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și la inițiativa «24 de ore pentru Domnul», am dorit să subliniez primatul ascultării în spirit de rugăciune a Cuvântului, mai ales cel profetic. Milostivirea lui Dumnezeu este de fapt o vestire către lume, dar fiecare creștin este chemat să experimenteze un asemenea anunț. De aceea, în timpul Postului Mare, voi trimite Misionarii Milostivirii, pentru ca ei să fie pentru toți un semn concret al apropierii și iertării lui Dumnezeu. Pentru a saluta Vestea cea Bună primită de la arhanghelul Gabriel, Maria, în imnul Magnificat, cântă profetic milostivirea cu care Dumnezeu a ales-o. Fecioara de la Nazaret, soție promisă lui Iosif, devine astfel icoană perfectă a Bisericii care evanghelizează pentru că a fost și este în continuare evanghelizată de Spiritul Sfânt, care a făcut rodnic pântecele ei”, mai spune episcopul Romei.

Alianța lui Dumnezeu cu oamenii: o poveste de milostivire
Vorbind despre misterul milostivirii divine, Suveranul Pontif spune că acesta „se revelează în alianța dintre Dumnezeu și poporul său Israel. Dumnezeu se arată bogat în milostivire, pregătit în orice circumstanță să reverse asupra poporului o sensibilitate și o compasiune profundă, mai ales în momentele foarte dramatice când infidelitatea frânge Pactul și alianța cere să fie ratificată mai stabil, în dreptate și adevăr. Suntem în fața unei adevărate drame de iubire, în care Dumnezeu joacă rolul tatălui sau soțului trădat, iar Israel îl joacă pe cel al fiului sau soției infidele. Sunt imagini familiare, ca în cazul lui Osea (Os 1-2), care arată cât mult dorește Dumnezeu să se lege de poporul Său. Această poveste de iubire  își atinge culmea în Fiul care se face om. În El, Dumnezeu revarsă milostivirea sa nelimitată încât îl face să fie «Milostivirea întrupată» (Misericordiae Vultus, 8). În ceea ce privește omul, Isus din Nazaret este de fapt fiul lui Israel pe deplin.

El este întruparea perfectei ascultări a lui Dumnezeu cerută fiecărui evreu prin acel „Shemà”, ce reprezintă și astăzi inima alianței lui Dumnezeu cu Israel: «Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta» (Dt 6,4-5). Fiul lui Dumnezeu este soțul care face totul pentru a câștiga iubirea soției sale, față de care îl leagă iubirea sa necondiționată care devine vizibilă în nunta veșnică cu ea”, amintește Pontiful.

Operele de milostivire
Vorbind despre milostivirea lui Dumnezeu, papa Francisc spune că aceasta transformă inima omului, făcând-o să experimenteze o iubire fidelă și astfel să devină capabilă de milostivire. „Este un miracol mereu nou”, spune Papa, „ca milostivirea divină să poată iradia în viața fiecăruia dintre noi, motivându-ne în a-l iubi pe aproapele și însuflețind ceea ce tradiția Bisericii numește opere de milostivire trupească și spirituală. Ele ne aduc aminte că credința noastră se traduce în acte concrete și zilnice, destinate să-l ajute pe aproapele nostru în trup și în spirit, fapte după care vom fi judecați. Pentru aceasta am îndemnat «ca poporul creștin să reflecte pe durata Jubileului asupra operelor de milostivire trupească și sufletească». În cel sărac, trupul lui Cristos «devine din nou vizibil ca trup suferind, acoperit de răni, flagelat și înfometat, pentru a fi recunoscut, atins și asistat de noi». Pentru toți, Postul Mare din acest an jubiliar este, așadar, un timp favorabil pentru a putea, în sfârșit, să ieșim din propria existență obișnuită, prin ascultarea Cuvântului și prin opere de milostivire. Dacă prin faptele de milostenie trupească atingem trupul lui Cristos, prin cele spirituale atingem ființa noastră păcătoasă. Pentru aceasta operele de milă trupească și spirituală nu trebuie separate niciodată. Doar în această iubire se află răspunsul la acea sete de fericire și iubire infinite cu care omul poate răspunde idolilor științei, puterii și avuției”.

În încheiere, Suveranul Pontif îi cheamă pe toți la convertire, îndemnându-i să nu piardă „acest timp al Postului Mare favorabil convertirii!”. „Cerem mijlocirea Fecioarei Maria, care mai înainte, în fața măreției milostivirii divine dăruite ei gratuit, a recunoscut propria micime, prezentându-se ca umilă servitoare a Domnului”, se spune în încheierea Mesajului papei Francisc pentru Postul Mare 2016.

(rv – I. Ursuleac)

Sursa:ro.radiovaticana.va

Exprimaţi-vă opinia