Papa Francisc: celebrarea ecumenică a Vesperelor, în solemnitatea Convertirea Sfântului Paul, la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, din 25 ianuarie 2016 – OSS_ROM

26 ianuarie 2016. Cerere de iertare pentru diviziunile dintre creștini, ce sunt o “rană deschisă în Trupul lui Cristos” și cerere de iertare pentru comportamentele neevanghelice avute de catolici față de alți creștini.

Aceste două rugăciuni de invocare a iertării divine au caracterizat cuvintele Papei Francisc la celebrarea ecumenică a Vesperelor, în solemnitatea Convertirea Sfântului Paul, la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Celebrarea a avut loc luni după-amiază, în bazilica papală “Sfântul Paul din afara Zidurilor”, cu participarea reprezentanților ortodocși, anglicani și de alte confesiuni, care au trecut pragul Porții Sfinte a bazilicii împreună cu papa Francisc.

În centrul omiliei pontifului s-a aflat convertirea sfântului Paul, transformarea sa minunată din persecutor și dușman al lui Cristos în apostol. Supraabundența harului divin transformă ura trăită de Paul din Tars în har deplin dătător de iertare, milostivire și unitate.

În istoria convertirii sfântului Paul, papa Francisc surprinde un element încărcat de un clar impact ecumenic. “Dincolo de diferențele care ne separă încă, recunoaștem cu bucurie că la originea vieții creștine există întotdeauna o chemare al cărei autor este Dumnezeu însuși”, a evidențiat pontiful, amintind totodată că unitatea se realizează pe măsură ce se urmează calea lui Cristos.

Papa Francisc: “Putem înainta pe calea deplinei comuniuni vizibile dintre creștini nu doar când ne apropiem unii de ceilalți ci mai ales în măsura în care ne convertim la Domnul care, prin harul său ne alege și ne cheamă să-i fim discipoli. A ne converti înseamnă să-i permitem Domnului să trăiască și să acționeze în noi. Din acest motiv, când creștini din diferite Biserici ascultă împreună Cuvântul Domnului și încearcă să-l pună în practică, împlinesc într-adevăr pași importanți spre unitate.”

Rană și iertare
Sfântul Părinte a explicat că unitatea dintre creștini nu este dată doar de chemarea de a-l urma pe Cristos, ci și de aceiași misiune, aceea de a vesti operele minunate ale Domnului, după cum va da mărturie neîncetat Sfântul Paul. Însă, pentru ca parcursul ecumenic să nu fie utopic, trebuie făcut un anumit pas pe care Jubileul Milostivirii îl face să fie foarte explicit:

Papa Francisc: “Cerem mai întâi iertare pentru păcatul diviziunilor noastre, ce sunt o rană în Trupul lui Cristos. Ca Episcop al Romei și Păstor al Bisericii Catolice, invoc milostivirea și iertarea pentru comportamentele neevanghelice avute de unii catolici față de creștinii altor Biserici”.

Unica Poartă
Printre diferiții exponenți ai Bisericilor și Comunităților ecleziale din Roma, la rugăciunea Vesperelor din bazilica Sfântul Paul din afara Zidurilor, s-a aflat Mitropolitul Gennadios, reprezentat al Patriarhatului ecumenic, și reverendul David Moxon, reprezentant personal la Roma al Arhiepiscopului de Caterbury.

Papa Francisc: “Cu ei am trecut pragul Porții Sfinte din această bazilică pentru a aminti că unica poartă care conduce la mântuire este Isus Cristos, Domnul nostru (…) Unitatea este darul milostivirii Lui Dumnezeu Tatăl. Aici, în fața mormântului Sfântului Paul, apostol și martir, adăpostit în această splendidă bazilică, simțim că umila noastră cerere este susținută de mijlocirea unei multitudini de martiri creștini de ieri și de azi.”

La rugăciunea credincioșilor, în bazilica papală “Sfântul Paul din afara Zidurilor”, s-a înălțat spre Domnul  și o invocație în limba română: “Tu, care l-ai trimis pe Fiul tău să semene sămânța cuvântului, fă ca, semănând cuvântul cu trudă, să adunăm roadele cu bucurie”.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia