AR2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostolatul Rugăciunii

ianuarie 2016

logo-ul-milostivirii32Anul Sfânt al Milostivirii să fie pentru toți credincioșii un adevărat moment de întâlnire cu milostivirea lui Dumnezeu şi de reconciliere între bisericile creştine.

 

Rugăciunea oferirii zilei

Preasfântă Inimă a lui Isus, eu îți ofer
prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei,
Mama Bisericii, în unire cu jertfa euharistică,
rugăciunile și munca, bucuriile și suferințele acestei zile:
pentru iertarea păcatelor, pentru mântuirea tuturor oamenilor,
prin harul Spiritului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

 

Intențiile de rugaciune ale Sfântului Părinte Papa Francisc
și ale episcopilor pentru luna ianuarie

Intenţia universală:

Pentru ca dialogul sincer între femeile şi bărbaţii de religii diferite să aducă roade de pace şi dreptate.

Incontro-di-preghiera-per-la-pace

Papa-il-dialogo-interreligioso-porta-semi-di-bene-al-mondo_articleimage

Dialogul bazat pe respectul încrezător poate să aducă seminţe de bine care la rândul lor devin vlăstare de prietenie şi de colaborare în atâtea domenii, şi mai ales în slujba săracilor, a celor mici, a bătrânilor, în primirea migranţilor, în atenţia faţă de cel care este exclus.  – Papa Francisc

 

Pentru evanghelizare:

Pentru ca prin dialog şi iubire fraternă, cu harul Duhului Sfânt, să fie depăşite diviziunile între creştini.

Lavanda_piedi

POPE_AND_BARTHOLOMEW_AT_THE_STONE

Ioan 17, 18-24: După cum m-ai trimis pe mine în lume, și eu îi trimit pe ei în lume și pentru ei mă consacru pe mine însumi, ca și ei să fie consacrați în adevăr. Nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca ei să fie una, după cum noi suntem una: eu în ei și tu în mine, ca să fie desăvârșiți în unire, încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei, așa cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și cei pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o.

 

Rugăciune pentru reconciliere

Biserica Ta, o Tată, să fie în lume chipul vizibil al lui Cristos, Fiul tău.

Doamne Isuse tu ai cerut pentru toţi creştinii harul unităţii în această Biserică a Ta.

Evenimentele istorice au divizat-o, însă tu Isuse ajută-ne să înaintăm pe calea unităţii, sau a diversităţii reconciliate. O Doamne, Tu împlineşti mereu ceea ce ai promis, dă-ne unitatea tuturor creştinilor.

– Papa Francisc

 

Din partea episcopilor:

Pentru convertirea susţinătorilor oricăror forme de terorism, corupţie şi ilegalitate.

8523d-anti-corruzione-cover_2919152_312408

corruzione

Lc 3, 7-14: Așadar, spunea mulțimilor care veneau ca să fie botezate de el: „Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care are să vină? Faceți roade vrednice de convertire și să nu începeți a spune în voi înșivă: «Noi îl avem de tată pe Abraham», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Abraham din pietrele acestea. Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc”. Iar mulțimile îl întrebau: „Atunci ce trebuie să facem?” Răspunzând, le-a spus: „Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel”. Au venit și unii vameși ca să fie botezați și i-au spus: „Învățătorule, noi ce trebuie să facem?” El le-a spus: „Nu pretindeți mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi”. Şi unii soldați l-au întrebat la fel spunând: „Iar noi ce trebuie să facem?” El le-a zis: „Nu maltratați și nu acuzați pe nimeni pe nedrept și fiți mulțumiți cu solda voastră”.

 

Rugăciunea pentru unitatea creştinilor

Aminteşte-ţi, Părinte sfânt de Biserică, mireasa Fiului tău,

pentru care El nu a ezitat să-şi verse sângele.

Priveşte cu bunăvoinţă la fiii acestei Mame şi uneşte toate neamurile

pentru ca toţi să te poată recunoaşte de Dumnezeu Tată şi pe Fiul tău,

pe care l-ai trimis în lume, pe Isus Cristos, şi pe Duhul Sfânt,

cu o singură credinţă, cu o speranţă neclintită şi cu o iubire desăvârşită. Amin!

Exprimaţi-vă opinia