• 25 Dec 2015

”Numai milostivirea lui Dumnezeu poate să elibereze omenirea de atâtea forme ale răului și să convertească inimile. Isus Cristos, care pentru noi s-a născut la Betleem, este mântuitorul lumii. Numai El, El singur ne poate mântui!”: a spus papa Francisc la tradiționalul mesaj de Crăciun și binecuvântarea apostolică ”Urbi et Orbi”, în solemnitatea Nașterii Domnului. Ceremonia a avut loc în balconul central al bazilicii Sfântul Petru, unde Suveranul Pontif era însoțit de cardinalii diaconi Franc Rodé și Beniamino Stella. Întrunind condițiile cerute de Sfânta Biserică, toți cei prezenți în Piața Sfântul Petru ca și cei care primesc prin mass-media Binecuvântarea apostolică a papei Francisc, au posibilitatea de a dobândi indulgența plenară.

În mesajul său de Crăciun Sfântul Părinte a cerut reluarea dialogului între Israel și statul Palestina pentru o soluție bazată pe existența a două popoare și a salutat acordul asupra Siriei încheiat sub egida Națiunilor Unite. Totodată, Pontiful a solicitat îndeplinirea acordurilor asumate la nivel internațional în privința situației din Ucraina. În fine, și-a exprimat solidaritatea față de toți cei care trec prin greutățile vieții și se simt abandonați de ”cultura indiferenței”.

Oferim mai jos în traducerea noastră de lucru mesajul ”Urbi et Orbi” transmis de Suveranul Pontif în solemnitatea Nașterii Domnului 2015, în Anul Milostivirii.

«Dragi frați și surori, Crăciun fericit!
Cristos s-a născut pentru noi, să tresăltăm de bucurie în ziua mântuirii noastre!Să deschidem inimile noastre ca să primească harul acestei zile, care este
El însuși: Isus este ”ziua” luminoasă care a răsărit la orizontul omenirii. Zi de milostivire în care Dumnezeu Tatăl a revelat omenirii blândețea sa necuprinsă. Zi de lumină care risipește întunericul fricii și al angoasei. Zi de pace în care devine posibil a se întâlni, a dialog, a se împăca. Zi de bucurie, de ”mare bucurie” pentru cei mici și cei smeriți și pentru tot poporul (cf Lc 2,10).

În această zi, din Fecioara Maria, s-a născut Isus, Mântuitorul. Ieslea ne face să vedem ”semnul” pe care Dumnezeu ni l-a dat: ”un copil înfășat și culcat în iesle” (Lc 2,12). Asemenea păstorilor de la Betleem, să mergem și noi ca să vedem acest semn, acest eveniment care se reînnoiește an de an în Biserică. Crăciunul este un eveniment care se reînnoiește în orice familie, în orice parohie, în orice comunitate care primește iubirea lui Dumnezeu întrupată în Isus Cristos. Asemenea Mariei, Biserica arată tuturor ”semnul” lui Dumnezeu: Copilul pe care Ea l-a purtat în sân și l-a dat la lumină, dar care este Fiul Celui preaînalt, pentru că ”vine de la Duhul Sfânt” (Mt 1,20). De aceea, El este Mântuitorul, pentru că este Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatul lumii (cf In 1,29). Împreună cu păstorii, să ne închinăm înaintea Mielului, să adorăm Bunătatea lui Dumnezeu care s-a făcut trup și să lăsăm ca lacrimile de pocăință să ne umezească ochii și să spele inima noastră.

Numai El, El singur ne poate mântui. Numai milostivirea lui Dumnezeu poate să elibereze omenirea de atâtea forme ale răului, uneori monstruoase, pe care le provoacă egoismul. Harul lui Dumnezeu poate să convertească inimile și să deschidă căi de ieșire din situații care omenește vorbind sunt imposibil de soluționat.

Unde se naște Dumnezeu, se naște speranța. Unde se naște Dumnezeu, se naște pacea. Și unde se naște pacea, nu mai este loc pentru ură și război. Cu toate acestea, chiar acolo unde a venit pe lume Fiul lui Dumnezeu făcut trup, continuă tensiuni și violențe și pacea rămâne un dar de invocat și de construit. Fie ca israelienii și palestinienii să reia un dialog direct și să ajungă la o înțelegere care să permită celor două popoare să conviețuiască în armonie, depășind un conflict care i-a făcut să se opună timp îndelungat, cu repercusiuni grave asupra regiunii.

Domnului îi cerem ca înțelegerea la care s-a ajuns în cadrul Națiunilor Unite să reușească cât mai curând să reducă la tăcere zăngănitul armelor în Siria și să aducă un remediu la situația umanitară foarte gravă a populației extenuate. Este la fel de urgent ca acordul asupra Libiei să găsească sprijinul tuturor, ca să se depășească gravele dezbinări și violențe care afectează țara. Atenția comunității internaționale să fie unanim îndreptată spre încetarea atrocităților care, fie în acele țări ca și în Irak, Yemen și în Africa sub-sahariană, continuă și astăzi să secere numeroase victime, cauzând suferințe mari și necruțând nici chiar patrimoniul istoric și cultural al popoarelor.

Gândul meu se îndreaptă și spre cei care au fost loviți de cruzimea acțiunilor teroriste, în particular de măcelurile recente care au avut loc pe cerul Egiptului, la Beirut, Paris, Bamako și Tunis.

Fraților noștri persecutați în atâtea părți ale lumii din cauza credinței, Pruncul Isus să le dăruiască mângâiere și putere.

Pace și concordie cerem pentru populațiile dragi din R. D. Congo, Burundi și Sudanul de Sud pentru ca, pe calea dialogului, să se întărească efortul comun pentru edificarea unor societăți civile însuflețite de un spirit sincer de reconciliere și înțelegere reciprocă.

Nașterea Domnului să aducă pacea adevărată și în Ucraina, să ofere ușurare celor care îndură consecințele conflictului și să inspire voința de a duce la îndeplinire acordurile asumate, pentru a restabili armonia în toată țara.

Bucuria acestei zile să lumineze eforturile poporului columbian pentru ca, însuflețit de speranță, să continue cu determinare căutarea păcii dorite.

Unde se naște Dumnezeu, se naște speranța și unde se naște speranța, persoanele regăsesc demnitatea. Cu toate acestea, chiar și în timpurile noastre, nenumărați bărbați și femei sunt lipsiți de demnitatea lor umană și, asemenea Copilului Isus, suferă de frig, sărăcie și refuzul oamenilor. Să ajungă astăzi apropierea noastră față de cei mai lipsiți de apărare, mai ales de copiii-soldat, de femeile care îndură violență, de victimele traficului cu ființe umane și ale traficului de droguri.

Să nu lipsească sprijinul nostru celor care fug de mizerie sau de război, călătorind în condiții deseori inumane și nu rareori punându-și viața în pericol. Să fie recompensați cu binecuvântări îmbelșugate toți cei care, indivizi și state, s-au mobilizat cu generozitate pentru a-i ajuta și primi pe numeroșii migranți și refugiați, ajutându-i să construiască un viitor demn pentru ei și cei dragi ai lor și să se integreze în societățile care îi primesc.

În această zi de sărbătoare, Domnul să redea speranța celor care nu au un loc de muncă și să sprijine efortul celor care dețin responsabilități publice în domeniul politic și economic pentru ca să se angajeze în căutarea binelui comun și să tuteleze demnitatea oricărei vieți umane.

Unde se naște Dumnezeu, înflorește milostivirea. Ea este darul cel mai prețios pe care Dumnezeu ni-l face, mai ales în acest an jubiliar, în care suntem chemați să descoperim blândețea pe care Tatăl nostru ceresc o are față de fiecare dintre noi. Domnul să dăruiască în mod deosebit deținuților posibilitatea de a experimenta iubirea sa milostivă care vindecă rănile și învinge răul.

Astfel, astăzi, împreună, tresăltăm de bucurie în ziua mântuirii noastre. Contemplând Ieslea Nativității să ne oprim privirea la brațele deschise ale lui Isus care ne arată îmbrățișarea milostivă a lui Dumnezeu, în timp ce ascultăm scâncetul Pruncului care ne șoptește: ”Pentru frații mei și prietenii mei, eu voi spune: Pacea să fie asupra ta!” (Ps 121/122, 8).

După mesajul ”Urbi et Orbi” Sfântul Părinte a adresat în italiană o scurtă urare de sărbători:
”Vouă, dragi frați și surori care din lumea întreagă ați venit în această Piață, și celor care în diferite țări sunteți în legătură prin radio, televiziune și alte mijloace de comunicare, vă adresez cele mai cordiale urări. Este Crăciunul Anului Sfânt al Milostivirii, de aceea vă doresc tuturor să primiți în viața voastră milostivirea lui Dumnezeu, pe care Isus Cristos ne-a dăruit-o, ca să fiți milostivi cu frații noștri. În acest fel vom face să crească pacea. Crăciun Fericit!”.

(rv – A. Dancă)

Sursa:ro.radiovaticana.va

Exprimaţi-vă opinia