Maria în misterul lui Cristos și al Bisericii: a treia predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa – RV

RV – 18 decembrie 2015.  Părintele Raniero Cantalamessa, predicatorul Casei Pontificale, a ținut în cursul dimineții  de vineri, 18 decembrie, cea de-a treia și ultima predică din Advent, în prezența Sfântului Părinte papa Francisc.

Reuniți în Capela Redemptoris Mater, din Palatul Apostolic, cardinali, arhiepiscopi și episcopi, secretari de Congregații, prelați ai Curiei romane și ai Vicariatului de Roma, superiori generali și procuratori ai ordinelor religioase aparținând Capelei pontificale au avut prilejul să reflecteze asupra meditației “Maria în misterul lui Cristos și al Bisericii”, care a urmat meditațiilor “Biserica trupul și mireasa lui Cristos”, din 4 decembrie, și “Chemarea universală la sfințenie”, din 11 decembrie.

Predicatorul Casei Pontificale a subliniat, încă de la începutul meditației, noutatea conciliară referitoare la Fecioara Maria, definită “model”, nu doar Maică a Domnului și a credincioșilor.
P. Cantalamessa: “Noutatea cea mai mare a abordării conciliare în privința Maicii Domnului constă, după cum se știe, tocmai în locul în care este situată, adică în constituția dogmatică despre Biserică. Prin aceasta, Conciliul – nu fără lacrimi și suferințe – actualiza o profundă reînnoire a mariologiei față de cea din ultimele secole. Discursul despre Maria nu mai este de sine stătător, ca și cum ea ar ocupa o poziție de intermediar dintre Cristos și Biserică, ci este trasat, după cum era în perioada Sfinților Părinți, în sfera Bisericii. Maria este văzută, după cum spunea Sfântul Augustin, ca fiind cel mai excelent membru al Bisericii, însă un membru al acesteia, nu deasupra acesteia.”

“Cele două realități se iluminează reciproc”, subliniază Raniero Cantalamessa, explicând că discursul despre Maica Domnului face lumină asupra semnificației Bisericii, adică a Trupului lui Cristos, după cum evidenția Ioan Paul al II-lea în enciclica Redemptoris Mater: “Prezentând-o pe Maria în misterul lui Cristos, Conciliul Vatican II, găsește și modalitatea de aprofundare a cunoașterii misterului Bisericii”.

În cea de-a treia predică de Advent din acest an, cu titlul “Maria în misterul lui Cristos și al Bisericii”, se evidențiază și o altă noutate mariologică a Conciliului, și anume insistența asupra credinței Mariei, acest aspect marcând o revenire la mariologia Sfinților Părinți care nu insistau într-atât asupra privilegiilor Feciorei Maria cât mai ales asupra credinței sale.

În continuarea meditației, predicatorul Casei Pontificale s-a oprit asupra aprofundării rolului Maicii Domnului din perspectivă ecumenică:
P. Cantalamessa: “Ceea ce aș dori să fac, este să pun în lumină semnificația ecumenică a mariologiei Conciliului, evidențiind modul în care aceasta poate contribui – și de fapt contribuie deja – la apropierea dintre catolici și protestanți pe acest teren delicat și controversat reprezentat de devoțiunea către Sfânta Fecioară Maria.”

După o serie de premize însoțite de elemente istorice, părintele Cantalamessa a evidențiat posibilitatea cultivării în inimă a speranței că, într-o zi nu prea îndepărtată, catolicii și protestanții nu vom mai fi divizați, ci și uniți de Maria, într-o comună venerație, chiar dacă diferită în privința formei.

Ultima parte a meditației, a fost dedicată unei alte caracteristici a Maicii Domnului, cea de mamă și de fiică a milostivirii, predicatorul amintind că, în ziua de 8 decembrie, la Sfânta Liturghie de inaugurare a Jubileului, la marginea altarului amenajat în Piața Sfântul Petru a fost expusă o antică icoană a Maicii Domnului, venerată într-un sanctuar al greco-catolicilor din Polonia, de la Jaroslav, și cunoscută totodată cu numele “Maria, Poarta milostivirii”.
P. Cantalamessa: “Maria este mamă și poartă a milostivirii cu două înțelesuri. A fost poarta prin care milostivirea lui Dumnezeu, cu Isus, a intrat în lume, fiind în prezent poarta prin care intrăm în milostivirea lui Dumnezeu, ne prezentăm în fața “tronului milostivirii”, care este Trinitatea. Toate acestea sunt un adevăr, dar reprezintă doar un aspect al raportului dintre Maria și milostivirea lui Dumnezeu, De fapt, Fecioara Maria nu este doar un canal și o mediatoare a milostivirii lui Dumnezeu, ci este totodată obiect al milostivirii și prima destinatară a acesteia. Nu este doar cea care obține milostivirea pentru noi, dar este totodată cea care a obținut, mai întâi și mai mult decât oricine, milostivirea.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia