Papa Francisc salutând membrii Asociaţiei de părinţi din şcolile catolice, Sala Clementină. – OSS_ROM

 RV 05 decembrie 2015. Faceţi diferenţa prin calitatea formativă, construiţi punţi între şcoală şi teritoriu, şcoală şi familie, şcoală şi instituţii civile”: a spus papa Francisc membrilor Asociaţiei de părinţi din Şcolile catolice, pe care i-a primit în audienţă sâmbătă, 5 decembrie a.c., în sala Clementină din Vatican. La 40 de ani de la fondarea acestei asociaţii, Pontiful reiterează mesajul adresat cu prilejul recentului Congres mondial pentru Educaţia catolică, pe 21 noiembrie 2015 şi invită părinţii catolici să facă diferenţa în societatea actuală.
În aceste circumstanţe este important să „promovaţi o educaţie la plinătatea umanităţii, pentru că a vorbi despre educaţia catolică înseamnă a vorbi despre uman, despre umanism”, a început Papa, făcând încă o dată apel la o educaţie incluzivă, care să fie accesibilă tuturor şi „să nu selecteze într-un mod elitist destinatarii activităţii sale. Este aceeaşi provocare pe care voi o aveţi astăzi în faţa voastră”, a spus Suveranul Pontif părinţilor din şcolile catolice:
• „Asociaţia voastră este în serviciul şcolii şi al familiei, contribuie la sarcina delicată de a construi punţi între şcoală şi teritoriu, între şcoală şi familie, între şcoală şi instituţii civile. Restabiliţi pactul de învățământ pentru că a fost distrus. Astăzi pactul educativ este rupt. Trebuie să îl construim. «A construi punţi»: nu există în prezent o provocare mai nobilă!”. Pontiful înţelege că prin aceasta „a construi unitate unde este preponderentă diviziunea, a genera armonie când pare să funcţioneze mai bine logica excluziunii şi marginalizării”.

Orice asociaţie eclezială „atinge în inima Bisericii abundenţa Milostivirii, care face ca munca să devină un serviciu cotidian în slujba celorlalţi”, a mai spus Pontiful părinţilor din şcolile catolice, subliniind rolul atât de important pe care îl au:
• „Ca părinţi, purtaţi obligaţia şi dreptul primar indispensabil de a vă educa fiii, contribuind astfel într-un mod pozitiv şi constant la rolul şcolii. Stă la dispoziţia voastră dreptul de a cere o educaţie adecvată pentru fiii voştri, o educaţie integrală şi deschisă celor mai autentice valori umane şi creştine. Ţine de voi să faceţi astfel ca şcoala să fie la înălţimea misiunii sale educative, mai ales când educaţia propusă doreşte să fie catolică”, a mai spus papa Francisc părinţilor, subliniindu-le că „a fi educatori catolici face diferenţa”. În acest sens, papa Francisc a invitat şcolilor catolice să se întrebe «care sunt rechizitele necesare pentru a oferi o educaţie cu adevărat catolică»?
• „Spre exemplu, ştim că o şcoală catolică trebuie să transmită o cultură integrală, nu ideologică, dar ce înseamnă aceasta în mod concret? În plus, suntem convinşi că şcoala catolică este chemată să promoveze unitatea în diversitate. Cum se poate traduce aceasta efectiv?”.

Succesorul lui Petru a amintit întâlnirea predecesorului său Ioan Paul al II-lea cu aceeaşi asociaţie, în iunie 1998, când sublinia importanţa acestei „punţi” care există între şcoală şi societate: „nu pierdeţi niciodată din vedere exigenţa de construi o comunitate care educă – a adăugat papa Francisc – o comunitate în care voi, împreună cu profesorii sunteţi protagonişti ai procesului educativ”:
• „Nu fiţi în afara lumii, ci vii, ca aluatul în pâine. Invitaţia pe care v-o adresez este simplă şi îndrăzneaţă: să ştiţi să faceţi diferenţa prin calitatea formativă. Să găsiţi modalităţile şi căile de a nu trece neobservaţi, prin spatele cortinelor societăţii şi culturii contemporane: nu fiţi complici tăcerii şi proiectelor retorice, ci distingeţi-vă prin atenţia voastră constantă asupra persoanei, mai ales a celor din urmă, a fiinţelor umane abandonate, refuzate şi uitate. Să ştiţi să ieşiţi în evidenţă nu prin «imaginea» de faţadă, ci printr-o coerenţă educativă care îşi are originea în viziunea creştină asupra omului şi a societăţii”.

Conştient de problemele întâmpinate la ora datorită crizei economice care închis porţile multor instituţii d e învăţământ catolice, Pontiful a asigurat părinţii că ei pot diferenţa se face prin „calitatea prezenţei şi capacitatea de a construi punţi” de legătură, nu prin cantitatea resurselor pe care ei îşi permit să le pună la dispoziţie:
• „Nu vindeţi niciodată preţul valorilor umane şi creştine de care daţi mărturie în familie, şcoală şi societate. Oferiţi cu generozitate contribuția dumneavoastră, astfel încât școala catolică să nu devină o «rezervă» sau o alternativă nesemnificativă între diferitele instituții de învățământ”.

La final, Pontiful a invitat la colaborare pentru ca „educaţia catolică să aibă chipul noului umanism” despre care s-a vorbit la ultimul Simpozion ecleziastic italian de la Florenţa.
• „Străduiţi-vă ca școlile catolice să fie cu adevărat accesibile tuturor – încheie papa Francisc – Domnul Isus, care în mijlocul Sfintei Familii a crescut în vârstă, înțelepciune și har (cfr Lc 2,52), să însoțească pașii voştri și să vă binecuvânteze în angajamentul vostru zilnic. Vă mulţumesc pentru munca și mărturia voastră. Vă asigur de rugăciunea mea şi vă rog să nu uitați să vă rugaţi pentru mine”.

(rv– M. Caba)

 

Exprimaţi-vă opinia