Papa Francisc i-a primit joi, 3 decembrie 2015, în audiență pe participanții la adunarea plenară a Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor – ANSA

RV 03 dec 2015. Papa Francisc a primit azi în Sala Clementină participanții la cea de-a XIX-a adunare plenară a Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor. Lucrările plenarei s-au desfășurat de la 1 la 3 decembrie la Universitatea Pontificală Urbaniana și au avut ca temă ”Conștiința misionară și tinerele Biserici la 50 de ani de la decretul conciliar «Ad gentes»”. Adunarea plenară și audiența la Sfântul Părinte au avut loc cu ocazia comemorării liturgice a Sfântului Francisc Xaveriu, preot iezuit, patronul misiunilor.

“Evanghelizatoare prin natură, Biserica începe întotdeauna prin propria evanghelizare”, a evidențiat Pontiful, explicând totodată că adevăratul protagonist al misiunii este Duhul Sfânt, Biserica fiind de fapt slujitoare a misiunii. “De mai mult timp este în act o reechilibrare dintre Biserică și misiune. Nu este Biserica cea care face misiunea, ci misiunea constituie Biserica”, a notat de asemenea.

Punând în lumină importanța operelor misionare, Papa Francisc s-a inspirat din recenta călătorie apostolică, spunând: “Abia am revenit din prima călătorie apostolică în Africa, unde am atins cu mâna dinamismul spiritual și pastoral al multor Biserici tinere din acel continent, dar și situația de grave dificultăți în care trăiește o bună parte din populație. Am putut constata că, acolo unde este nevoie, Biserica este aproape întotdeauna prezentă, gata să vindece rănile celor mai nevoiași, în care recunoaște trupul acoperit de plăgi și răstignit al Domnului Isus Cristos. Câte nu sunt oare operele de caritate, de promovare umană! Câți nu sunt oare samaritenii anonimi care muncesc zilnic în misiuni?”

Referindu-se la caracteristicile lumii secularizate, Pontiful a subliniat necesitatea vitală ca, în momentul actual, Biserica să iasă în lume și să vestească Evanghelia tuturor, în orice loc, în toate ocaziile, fără întârziere, fără repulsii sau frică”  (cfr exortația apostolică “Evangelii gaudium”, 23).

Papa Francisc: “De fapt, misiunea este o forță capabilă să transforme Biserica în interiorul său chiar înainte de a transforma viața popoarelor și a culturilor. Așadar, fiecare parohie să-și asume stilul “missio ad gentes”. În acest fel, Duhul Sfânt îi va transforma pe credincioșii de rutină în discipoli, pe discipolii reci în misionari, scoțându-i din frică, din închideri și proiectându-i în toate direcțiile, spre marginile lumii (cfr Fap 1,8).”

Amintind că apostolii Paul și Barnaba nu aveau un departament misionar în spatele lor și totuși au vestit Cuvântul și au dat viață mai multor comunități, jertfindu-și viața pentru Evanghelie, Pontiful a mulțumit participanților la cea de-a XIX-a adunare plenară a Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor pentru activitatea lor de animare și cooperare misionară.

RV/AD – AM

Exprimaţi-vă opinia