Papa Francisc, în vizită la moscheea din Bangui, R. Centrafricană, 30 noiembrie 2015. – REUTERS


 RV 02 dec 2015. Religia fără milostivire este idolatrie și ideologie, de aceea trebuie să răspundem la rău cu milostivire: este apelul teologului musulman Adnane Mokrani lansat în cadrul întâlnirii de studiu organizată la Roma pe tema milostivirii în religia islamică. Manifestarea a avut loc marți, 1 decembrie 2015, la Universitatea Pontificală Gregoriana.
Radio Vatican a realizat un interviu cu teologul musulman Adnane Mokrani, profesor la diferite institute pontificale din Roma. Milostivirea, explică profesorul Mokrani, are o importanță centrală nu doar în relația dintre om și Creatorul său, dar și pentru înțelegerea lui Dumnezeu, care în cartea Coranului mai înainte de a se prezenta drept ”Cel atotputernic și înțelept”, își atribuie apelativul de ”Cel Milostiv”. Profesorul Adnane Mokrani:
• «În Coran sunt două nume divine considerate nume proprii ale lui Dumnezeu care au aceeași valoare. Primul nume este ”Allah”, care înseamnă Dumnezeu, înțeles ca mister, un mister transcendental. Al doilea nume este ”Ar-rahman”, ”Cel Milostiv”, considerat sinonim al lui Allah, dar nu în sens etimologic sau lingvistic, ci în sens teologic. Avem așadar misterul divin și Dumnezeu care se manifestă. Dumnezeu cel milostiv este Dumnezeu care s-a manifestat, Dumnezeu apropiat, Dumnezeul experienței religioase, al întâlnirii cu umanul și al întâlnirii umanului cu divinul. Există două versete foarte importante care ne ajută să înțelegem milostivirea în Coran: singura dată în care Dumnezeu spune în Coran ”am poruncit despre mine”, spune: ”am poruncit despre mine însumi milostivirea”. Singurul angajament divin în Coran este morala divină, unica expresie în care găsim această formulă. Un alt verset spune că atunci când Dumnezeu se adresează profetului Mohamed, îi spune acestuia: ”Noi nu te-am trimis decât pentru milostivire”. Așadar, milostivirea este unica rațiune de a fi a misiunii profetice a lui Mohamed. Acestea ne arată prezența unei teologii pe care o putem numi ”milostiviră centrică”, o teologie care trebuie să ofere cheia interpretativă pentru lectura întregului Coran».

”Ar-Rahman” și ”Ar-Rahim”, ”Cel milostiv” și ”Cel îndurător”. La începutul fiecărei sure din Coran se găsește formula ”În numele lui Dumnezeu, cel milostiv, cel îndurător”. Mai înainte de a se prezenta drept Cel atotputernic și Cel înțelept, Dumnezeu se prezintă cu numele de ”Cel milostiv”. Continuă teologul musulman Adnane Mokrani:
• «Milostivirea este nucleul experienței religioase, al întâlnirii dintre uman și divin. Există un alt verset foarte important care spune: ”Milostivirea mea acoperă totul, cuprinde totul”, în sensul că nimic nu se află în afara milostivirii divine și de aceea, chiar în acest moment dificil al istoriei, musulmanii își dau adeziunea la Jubileul extraordinar al milostivirii din cel puțin două motive. Primul, pentru că milostivirea reprezintă o valoare supremă pentru musulmani, ocupă un loc central. Al doilea, milostivirea este unicul răspuns posibil, unicul răspuns spiritual. Răspunsul spiritului la ură, islamofobie, dezbinări, la război, este milostivirea. Aceasta ne unește împotriva răului, pentru că nu putem răspunde cu rău la rău. Ca oameni ai religiei putem răspunde la rău cu milostivire».

Jubileul milostivirii poate fi o ocazie de întâlnire, o punte între credincioșii creștini și cei musulmani?
• «Cu siguranță, pentru că experiența religioasă autentică în orice religie este milostivirea, îndurarea, iubirea, apropierea și prezența divină față de ființa umană. Altfel nu se poate vorbi de religie. Fără milostivire, religia devine în acest caz ideologie, devine idolatrie, devine dezbinare, un instrument de putere și excluziune. Religia autentică este religia slujirii smerite, a iubirii și milostivirii. (…) Cunoașterea are nevoie de smerenie, de o inimă umilă și de o rațiune umilă. Milostivirea pregătește mintea și pregătește inima pentru a asculta, pentru a sluji, pentru a cunoaște și pentru a aprecia frumosul, binele prezent în diversitatea celuilalt».

(rv – F. Di Folco – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia