Să nu pierdem simțul divinității din cauza tentațiilor lumești: Papa, la Sfânta Liturghie de vineri, 20 noiembrie – ANSA


 20 noiembrie 2015. Biserica să nu fie atașată de bani, de putere și să nu o venereze pe “sfânta mită”. Biserica să-și afle forța și bucuria în Cuvântul lui Isus: astfel a evidențiat Papa Francisc în omilia Sfintei Liturghii celebrată vineri, în cursul dimineții, în capela Casei ‘Sfânta Marta’ din Vatican.
Pornind de la prima lectură, luată din cartea întâi a Macabeilor, capitolul 4, în care se istorisește despre purificarea și restaurarea Templului, și ale celor sfinte, care fuseseră profanate de păgâni și de spiritul monden, Papa Francisc s-a referit la victoria tuturor acelora care au ieșit învingători în urma persecuției gândirii unice. În cartea Macabeilor, poporul lui Dumnezeu sărbătorește, se bucură, deoarece reușește să-și regăsească “propria identitate”. Însă, spiritul monden nu este în măsură să facă o sărbătoare autentică, reușind doar să obțină o oarecare distracție, puțin zgomot, însă bucuria este dată doar de fidelitatea față de Legământ.

Fragmentul din Evanghelia după Sfântul Luca, capitolul 19, îl prezintă pe Isus intrând în templu și alungându-i pe vânzători, cărora le spune: “Este scris: ‘Casa mea va fi casă de rugăciune. Însă voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari'”. Asemenea epocii macabeilor, și în timpul lui Isus spiritul mondenității “ia locul adorării lui Dumnezeu celui viu”.

Inspirându-se din textul celor două lecturi, Papa a atras atenția asupra pericolului atașării față de bani și putere, care duc la rigiditatea inimii

“În Biserică există mereu tentația corupției, această ispitire manifestându-se atunci când Biserica, în loc să fie atașată de fidelitatea față de Domnul nostru Isus, Domn al păcii, al bucuriei, al mântuirii, este legată de bani și putere. Despre acest tip atașament ne vorbește Evanghelia atunci când ni-i indică pe fariseii și cărturarii atașați de bani și de putere, care uitaseră de spirit. Și, pentru a se justifica și a putea spune că erau buni, au transformat spiritul de libertate în rigiditate. În capitolul 23 al Evangheliei după Sfântul Matei, Isus vorbește despre această rigiditate. Lumea pierduse simțul dumnezeirii și capacitatea de a-i înălța Domnului imnuri de bucurie și de laudă; oamenii nu mai știau să-l laude pe Dumnezeu pentru că erau prea atașați de bani, de putere, de forme de mondenitate, ca și semenii lor din Vechiul Testament, despre care ne vorbește cartea Macabeilor. ”

Să ne încredem în “sfânta mită” ci în cuvintele lui Isus
“Isus nu-i alungă din Templu pe preoți, pe cărturari și farisei; îi alungă pe cei care făceau afaceri, pe afaceriștii din templu. Însă, cărturarii și fariseii erau în legătură cu ei, pentru că exista ‘sfânta mită’ acolo. Primeau bani de la aceștia, erau atașați de bani și venerau această [falsă] sfântă. Evanghelia folosește cuvinte foarte dure când spune: ‘…iar arhiereii şi cărturarii, precum şi mai-marii poporului căutau să-l omoare. Dar nu găseau ce să-i facă, pentru că tot poporul se ţinea după el, ca să-l asculte’. Același lucru s-a petrecut și în timpul lui Iuda Macabeul. De ce? Din același motiv. Însă nu știau cum să-l elimine, căci tot poporul îl asculta. Spre deosebire de arhierei și farisei, forța lui Isus era conținută în Cuvântul său, în mărturia și iubirea sa. Și, acolo unde se află Isus nu există loc pentru mondenitate, pentru corupție. Aceasta este lupta fiecăruia dintre noi, lupta zilnică a Bisericii: să-l urmeze pe Isus, să fie cu Isus, să împlinească Cuvântul lui Isus, să-l asculte pe Isus care a spus că nu pot fi slujiți doi stăpâni: sau Dumnezeu, sau avuțiile; ori Dumnezeu, ori puterea.”

În încheierea omiliei, Papa a spus că ne va face bine să ne rugăm pentru Biserică, gândindu-ne la numeroșii martiri din zilele noastre care, pentru a nu urma spiritul mondenității, al gândirii unice, al apostaziei, suferă și mor. Ne va face bine să ne gândim la ei. Totodată, să cerem harul de a nu intra niciodată în acest mecanism al degradării și al alunecării spre mondenitatea care ne conduce la atașarea de bani și de putere.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia