La cateheza audienței generale de miercuri, 11 noiembrie, Papa îndeamnă la recuperarea relațiilor conviviale în familii. – AP


 11 noiembrie 2015. “Convivialitatea este un termometru sigur pentru măsurarea stării de sănătate a relațiilor în familie: dacă ceva nu funcționează în familie, dacă există vreo rană ascunsă, acestea se descoperă imediat la masă”, a spus Papa Francisc la cateheza audienței generale de miercuri, 11 noiembrie, dedicată relațiilor de convivialitate din cadrul familiei. Explicând virtutea prețioasă a convivialității a cărei reprezentare este tocmai reunirea membrilor familiei în jurul mesei duminicale, Pontiful a evidențiat importanța acesteia în contextul timpului nostru, caracterizat de numeroase închideri.
“O familie care nu mănâncă aproape niciodată împreună, sau ai cărei membri nu-și vorbesc la masă, ci se uită la televizor sau la smartphone, este o familie care se comportă prea puțin asemenea unei familii”, a mai spus Papa Francisc extinzând această observație la marea familie a creștinismului care, după cum se știe, are o specială vocație la convivialitate.

“Domnul Isus învăța cu plăcere la masă și uneori reprezenta Împărăția Cerului ca pe un banchet. Isus a ales momentul mesei și pentru a le încredința discipolilor testamentul său spiritual, concentrat în gestul memorial al Jertfei sale: ofertă a Trupului și Sângelui său ca Hrană și Băutură a mântuirii, care hrănește iubirea autentică și de durată.”

Urmând firul binomului familie-convivialitate, Pontiful a subliniat importanța alimentării și, în consecință, a amplificării convivialității prin primirea Preasfintei Euharistii:

“Participând la Masa Euharistică, familia este purificată de tentația de a se închide în ea însăși, este întărită în iubire și fidelitate, și lărgește hotarele propriei fraternități după inima lui Cristos”. “În timpul nostru” –  a continuat – “marcat de numeroase închideri și de multe ziduri, convivialitatea – generată de familie și extinsă grație Preasfintei Euharistii, devine o oportunitate crucială. Euharistia și familiile hrănite de aceasta pot învinge formele de închidere, construind punți de incluziune și de caritate”, a explicat Sfântul Părinte.

În cateheza audienței generale, dedicată convivialității ca specială vocație a familiei, s-a reliefat  importanța recuperării raporturilor de respect, de comunicare jovială și de sprijin reciproc din cadrul familiei, chiar dacă formele de expresie ale acesteia vor trebui adaptate la timpurile actuale.

Îndemnându-ne să contemplăm misterul ospățului Euharistic pentru a înțelege fundamentul convivialității din familie, Papa Francisc a spus:

“Să privim la misterul Mesei Euharistice. Domnul își frânge Trupul și își varsă Sângele pentru toți. Chiar nu există vreo diviziune care să poată rezista acestei Jertfe de comuniune: doar comportamentul de falsitate, de complicitate cu răul poate exclude de la aceasta”, explicând totodată că, prin alianța vie și vitală, familiile creștine sunt în măsură să arate  amploarea adevăratului lor orizont care este același cu orizontul Bisericii Mame a tuturor oamenilor, inclusiv a celor abandonați și excluși din rândul tuturor popoarelor.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia