Papa Francisc a pledat pentru o mai mare atenție etică în domeniul economiei și a investițiilor. – OSS_ROM

 RV 31 oct 2015. Sfântul Părinte a primit sâmbătă în audiență, în aula Paul al VI-lea, aproximativ 7000 de membri din asociația italiană ”Uniunea Creștină a Întreprinzătorilor Directori” (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti -UCID). Asociația reunește întreprinzătorii catolici care și-au fixat obiectivul de a fi artizanii unei dezvoltări economice care să promoveze binele comun. În acest scop, a remarcat Sfântul Părinte, se acordă o mare importanță formării creștine, realizată mai ales prin aprofundarea magisteriului social al Bisericii. ”Atare efort formativ este fundamentul acțiunii, atât a celei personale, în modul de a trăi profesia, cât și a celei asociate, în apostolatul de ambient”.
Pontiful a încurajat asociația întreprinzătorilor catolici din Italia să pună în practică instanțele evanghelice și ale doctrinei sociale a Bisericii pentru ”a trăi vocația voastră de întreprinzători cu un spirit de misiune laicală”.
• «Întreprinderea și oficiul de direcțiune al firmelor pot deveni locuri de sanctificare, prin efortul fiecăruia de a construi raporturi fraterne între întreprinzători, cei din conducere și lucrători, promovând coresponsabilitatea și colaborarea în interesul comun. Este decisiv a avea o atenție specială pentru calitatea vieții lucrătoare a angajaților, resursa cea mai prețioasă a unei întreprinderi, pentru a promova într-un mod special armonizarea dintre muncă și familie. Mă gândesc în mod particular la lucrătoare: provocarea este ca în același timp, să fie tutelat atât dreptul lor la o muncă pe deplin recunoscută, cât și vocația lor la maternitate și la prezență în familie».

Chemarea de a fi misionari ai dimensiunii sociale a Evangheliei în domeniul muncii și al economiei, a recunoscut Sfântul Părinte, comportă și o deschidere și o apropiere evanghelică față de diferitele situații de sărăcie și fragilitate, care pot fi consolidate în contextul apropiatului Jubileu al milostivirii.
• «Dar nu e îndeajuns a face asistență, a face un pic de binefacere. E necesar a orienta activitatea economică în sensul Evangheliei, adică în serviciul persoanei și al binelui comun. În această perspectivă sunteți chemați să cooperați pentru a face să crească un spirit întreprinzător de subsidiaritate, pentru a înfrunta împreună provocările etice și ale pieței, prima dintre care este provocarea de a crea bune oportunități de muncă».

”O întreprindere reprezintă un bun de interes comun”, a spus în finalul discursului său papa Francisc. ”Deși aceasta este un bun de proprietate și de gestiune privată, pentru simplul fapt că urmărește obiective de interes și de relevanță generală, precum dezvoltarea economică, inovația și ocuparea forței de muncă, ar trebui tutelată ca un bun în sine. La acest efort de tutelă sunt chemate în primul rând instituțiile dar și întreprinzătorii, economiștii, agențiile financiare și bancare, iar factorii implicați nu trebuie să întârzie să acționeze cu competență, onestitate și cu simț de răspundere”.
• «Economia și întreprinderea au nevoie de etică pentru funcționarea lor corectă; nu de o etică oarecare, ci de o etică care să pună în centru persoana și comunitatea. Reînnoiesc astăzi mandatul vostru de a vă angaja împreună pentru această finalitate și veți aduce roade în măsura în care Evanghelia va fi vie și prezentă în inimile voastre, în mintea voastră și în faptele voastre».

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia