Sabourin

Editura “Sapientia” anunţă apariţia cărţii Evanghelia lui Luca: introducere şi comentariu, scrisă de Léopold Sabourin şi tradusă în limba română de Lucian Iulian Diac. Cartea apare în colecţia “Studii biblice”, formatul 17×24 cm, are 412 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

Studiul Evanghelia lui Luca: introducere şi comentariu, publicat recent la Editura Sapientia, este scris de cunoscutul exeget Léopold Sabourin SJ (1919-2001) şi a fost tradus în limba română de Lucian Iulian Diac. Cartea se împarte în două părţi: în prima parte, autorul realizează o amplă introducere la Evanghelia lui Luca, în care tratează despre conţinutul, caracteristicile literare, originea şi scopului ei. De asemenea, sunt ilustrate şi marile teme din opera lui lucană: mântuirea şi istoria, cristologia şi soteriologia, dar şi escatologia.

A doua parte, împărţită la rândul ei în optsprezece secţiuni, este dedicată strict comentariului pasajelor din Evanghelie. Acest comentariu al lui Sabourin insistă mai mult asupra textelor proprii lui Luca, de exemplu, pe relatările copilăriei, evitând, pe cât posibil, pentru pasajele care au paralelă în Evanghelia după Matei, repetarea celor care deja au fost spuse în comentariul la prima Evanghelie. Autorul se preocupă pe tot parcursul comentariului să indice lecturile care i se par mai puţin potrivite, mai ales în cazul celor care se îndepărtează prea mult de textul original grec.

La final, autorul ataşează şi o bibliografie destul de bogată pentru cei care doresc să aprofundeze atât bogăţia acestei Evanghelii, cât şi geniul acestui evanghelist.

“Catalogat” ca “teolog al istoriei mântuirii”, iar de scriitorul medieval, Dante Alighieri drept “scriba mansuetudinis Christi”, evanghelistul Luca este în acelaşi timp interpret inspirat de opera şi persoana lui Isus şi istoric al Bisericii primare.

Cartea Evanghelia lui Luca: introducere şi comentariu a lui Léopold Sabourin este foarte utilă, pentru că dezvăluie orientările teologice ale acestui scriitor şi foloseşte ca suport de interpretare pentru a treia Evanghelie, chiar şi pentru cartea Faptele Apostolilor, al cărei autor este tot el. Ea se adresează în principal celor preocupaţi de lucrări teologico-exegetice, dar şi celor interesaţi de o aprofundare a sensului textului evanghelic al lui Luca.

Eduard Cristian David

* * *

Evanghelia lui Luca: introducere şi comentariu,
Léopold Sabourin, Ed. “Sapientia”, 2015, ISBN 978-606-578-131-3, 17×24 cm, 412 p., 35 lei

* * *

Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poştale aferente expedierii):

  • prin poştă: Librăria Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, 26; 700064 – Iaşi;
  • prin fax: 0232/211527;
  • prin telefon: 0232/212003, interior 41: de luni până vineri, între orele 10.00-18.00;<br< li=””>
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro;
  • prin Internet: www.ercis.ro; www.catholica.ro.

 

Exprimaţi-vă opinia