Veghe de rugăciune pentru tinerii consacrați.cu desfășurare la Roma, între 15 și 19 septembrie 2015. – OSS_ROM


 16 septembrie 2015. În contextul Anului Vieții Consacrate, se desfășoară la Roma, între 15 și 19 septembrie, întâlnirea mondială a tinerilor călugări și călugărițe, cu tema “Treziți lumea! Evanghelie-profeție-speranță”. Promovată de Congregația pentru institutele de viață consacrată și societățile de viață apostolică, reuniunea se adresează persoanelor aflate în perioada imediat precedentă noviciatului, ce reprezintă un timp de discernământ și încercare, al profesiunii de credință temporară, la zece ani de distanță față de momentul încorporării perpetue sau definitive în institutele sau congregațiile alese.
Deschiderea acestei întâlniri mondiale ce își propune să le ofere tinerilor călugări și călugărițe posibilitatea trăirii unei experiențe de formare, a fost marcată de o veghe de rugăciune care s-a desfășurat în Piața Sfântul Petru, cu începere de la ora 20.30, la care au participat peste 4 mii de tineri și tinere din toate cele cinci continentele.

Despre sentimentele și idealurile de credință ale participanților, cardinalul Joao Braz de Aviz, prefect al departamentului vatican care a promovat inițiativa, a spus, cu referință la tematica întâlnirii: “Treziți lumea! Evanghelie-profeție-speranță”…

Card. Joao Braz de Aviz: Se simte că tinerii sunt sensibili la o chemare minunată, misterioasă, și exigentă pe care le-a făcut-o Dumnezeu. Și, totodată, se vede în numeroase peroane consacrate această disponibilitate nemăsurată de a răspunde acestei chemări. Tinerilor le place măsura absolută, a dăruirii fără rezerve, în mod autentic, aspect pe care l-am putut constata în numeroase continente.

Un aspect care-i unește este viața comunitară, în familia congregației din care intră să facă parte, un tânăr trebuie să afle încredere și, mai ales, frați și surori și nu peroane care să-l judece și să vadă totul negativ. Este necesară recompunerea vieții fraterne căci unde există încredere, iubire, ajutor reciproc, acolo înflorește și mai mult răspunsul unui persoane tinere la chemarea lui Dumnezeu.

Un al doilea aspect se referă la formare, care nu este orientată spre reducerea slăbiciunilor ci, mai ales, spre încredințarea în mâinile lui Dumnezeu, lăsarea ca Dumnezeu să lucreze asupra persoanei.

Al treilea aspect privește schimbarea stilului de exercitare a autorității, pe de o parte, și a ascultării, pe de altă parte, ca și schimbarea viziunii privind locul ocupat de bani, o viziune în care să nu se calculeze totul pornind de la bani.

În încheierea interviului, cardinalul prefect al Congregației pentru institutele de viață consacrată și societățile de viață apostolică, a amintit apelul Papei privitor la o mai mare deschidere față de cei săraci, explicând că o astfel de atitudine îi va ajuta pe tineri să se apropie de ceva cu mult mai autentic, care atrage mai mult, căci Dumnezeu exercită atracție.

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia