“Angelus” cu papa Francisc, duminică, 13 septembrie 2015, la fereastra apartementului pontifical din Palatul Apostolic. – ANSA

 RV 13 sep 2015. Cu o amplă reflecție despre mărturisirea de credință a sfântului apostol Petru, papa Francisc a recitat duminică, 13 septembrie 2015, rugăciunea ”Îngerul Domnului” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, cu participarea a mii de credincioși în Piața Sfântul Petru. La saluturile finale, Sfântul Părinte a menționat beatificarea, duminică, în R. Africa de Sud, a unui credincios laic, Tshimangadzo Samuel Benedict Daswa Bakali, martir, tată de familie.
Vorbind mai întâi despre evanghelia duminicii din ritul roman sau latin (Mc 8,27-35), în care Isus, mergând spre Cezareea lui Filip, îi întreabă pe discipoli: ”Cine spun oamenii că sunt eu?”, papa a subliniat că din răspunsurile pe care le dau ucenicii se observă că ”oamenii îl apreciau pe Isus, îl considerau unul trimis de Dumnezeu, dar nu reușeau încă să-l recunoască drept Mesia cel prorocit și așteptat”. Dar Isus merge mai departe și îi întreabă pe discipolii săi: ”Dar voi, cine spuneți că sunt eu?” (v. 29).
• «Iată întrebarea cea mai importantă, cu care Isus se adresează direct celor care l-au urmat pentru a verifica credința lor. Petru, în numele tuturor, proclamă cu franchețe: ”Tu ești Cristosul” (v. 29). Isus rămâne uimit de credința lui Petru, recunoaște că ea este rodul unui har special din partea lui Dumnezeu Tatăl. Și atunci revelează pe față discipolilor cele care îl așteaptă la Ierusalim, și anume că ”Fiul omului trebuie să sufere multe… să fie ucis și după trei zile să învie” (v. 31)».

Același apostol Petru, care tocmai mărturisise credința sa în Isus ca Mesia, este înmărmurit de aceste cuvinte. Și luându-l deoparte pe Învățător, a început să-l dojenească. Dar cum reacționează Isus? La rândul său, îl ceartă pe Petru cu vorbe foarte grele: ”Mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu ci la cele ale oamenilor!” (v. 33).
• «Isus își dă seama că în Petru, ca și în ceilalți discipoli – și în fiecare dintre noi! – la harul Tatălui se împotrivește ispita Celui rău, care vrea să ne desprindă de voința lui Dumnezeu. Vestind că va trebui să sufere și să fie ucis pentru ca apoi să învie, Isus vrea să-i facă să înțeleagă pe cei care îl urmează că El este un Mesia smerit și slujitor. Este Slujitorul ascultător de voința Tatălui, până la jertfa deplină a vieții sale. De aceea, adresându-se întregii mulțimi, declară că cel care vrea să fie discipolul său trebuie să accepte să fie slujitor, după cum El s-a făcut slujitor, și îl avertizează: ”Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze” (v. 35)».

”A-l urma pe Isus”, a continuat Sfântul Părinte, ”înseamnă a lua propria cruce pentru a-l însoți pe drumul său, un drum incomod care nu este drumul succesului sau al slavei pământești, dar cel care conduce la adevărata libertate, libertatea față de egoism și de păcat.
• «Trebuie să realizeze o respingere netă a mentalității lumești care pune eu-l propriu și interesele proprii în centrul existenței și să-și piardă viața pentru Cristos și Evanghelie, pentru a o primi înapoi reînnoită și autentică. Suntem siguri, grație lui Isus, că această cale conduce la înviere, la viața deplină și definitivă cu Dumnezeu. A decide să-l urmezi pe El, Învățătorul nostru și Domnul care s-a făcut slujitorul tuturor, cere o uniune puternică cu El, ascultarea atentă și statornică a Cuvântului său, harul sacramentelor».

”Fecioara Maria, care l-a urmat pe Isus până la Calvar”, a încheiat papa Francisc, ”să ne ajute să purificăm mereu credința noastră de falsele imagini despre Dumnezeu, ca să aderăm din toată inima la Cristos și Evanghelia sa”.

După rugăciunea ”Îngerul Domnului”, Pontiful a menționat beatificarea, duminică, în Africa de Sud, a unui credincios laic, Samuel Benedict Daswa, care a fost ucis pentru credința sa în Isus Cristos:
• «Astăzi, în R. Africa de Sud, este proclamat Fericit Samuel Benedict Daswa, tată de familie, ucis în 1990 – în urmă cu doar 25 de ani – și a fost ucis datorită fidelității sale față de Evanghelie. În viața sa a arătat întotdeauna o mare coerență, asumându-și fără frică atitudinile creștine și renunțând la obiceiurile lumești și păgâne. Mărturia lui să ajute în special familiile să răspândească adevărul și caritatea lui Cristos. Mărturia lui se unește la mărturia atâtor frați și surori, tineri, bătrâni, adolescenți, copii, care sunt prigoniți, izgoniți, uciși pentru că îl mărturisesc pe Isus Cristos. Acestor martiri și lui Samuel Benedict Daswa, le mulțumim pentru mărturia lor și le cerem să mijlocească pentru noi».

Adresându-se pelerinilor din diferite țări, papa Francisc a subliniat prezența în Piața Sfântul Petru a familiilor, a grupurilor parohiale și a asociațiilor și a menționat credincioșii din dieceza de Freiburg, asociația ”Pomul lui Zaheu” din dieceza italiană de Aosta, copiii din Acțiunea Catolică de la Alpago și motocicliștii din Ravenna. În aceste zile de început de școală, Sfântul Părinte a adresat un salut special învățătorilor cu situație precară din Sardinia, formulând urarea ca ”problemele din domeniul muncii să fie abordate în așa fel încât să se țină cont în mod concret de familie și de cerințele acesteia”.

Primiți acum și Binecuvântarea Apostolică invocată de papa Francisc duminică la rugăciunea ”Angelus” în Piața Sfântul Petru, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia